Schadeformulier

U vermoedt dat u schade heeft door gaswinning. Met het formulier kunt u voor deze schade een vergoeding aanvragen als het gaat om:

 • schade aan een gebouw.
 • schade aan een ander werk of bouwwerk, bijvoorbeeld een weg, brug, riolering, parkeerplaats of graf.
 • schade die het gevolg is van schade aan een gebouw.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bel dan met ons: 0800 4444 111.

Is er een acuut onveilige situatie in of om uw huis of een ander gebouw? Bel ons dan: 0800 4444 111. Of meld de onveilige situatie digitaal.

Schade melden met DigiD of eHerkenning

Uw schade melden door in te loggen op DigiD of eHerkenning heeft een paar voordelen:

 • Uw basisgegevens staan al ingevuld in het formulier. U hoeft die dan alleen nog maar even te controleren.
 • U heeft gelijk online inzicht in uw schadedossier.
 • Als u niet inlogt, is de verwerkingstijd langer en is de status van uw dossier niet online zichtbaar.
 • In het geval dat uw zaakbegeleider uw identiteit moet nagaan, duurt het proces iets langer.

   

 • Als bewoner met DigiD
 • Als bedrijf met eHerkenning

Schade melden zonder inlog

Dit is mogelijk, maar als u beschikt over uw gegevens om in te loggen met DigiD of eHerkenning heeft dat het voordeel dat uw gegevens al grotendeels zijn ingevuld en dat uw dossier direct ook online is te raadplegen.

Declaratie van bijkomende kosten

Voor een aantal bijkomende kosten als gevolg van schade door gaswinning bestaan vaste vergoedingen. Hier vindt u daarover een toelichting en overzicht.

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring.