Mijn schadedossier

Hier kunt u een aanvraag tot schadevergoeding doen, uw gegevens raadplegen en de afhandeling van uw schadedossier volgen.

Er zijn twee manieren om in te loggen:

Als bewoner met DigiD

Als bedrijf met eHerkenning

 

 

Wat vindt u in uw schadedossier?

  • In ‘Mijn schadedossier’ staan alle aanvragen die u heeft gedaan.
  • Indien reeds beschikbaar staan ook de CVW-verslagen, adviesrapporten, eventuele zienswijzen daarop en besluiten in het dossier.
  • Ook vindt u in het dossier het formulier waarmee u een nieuwe schadevergoeding aan kunt vragen.

Wat regelt u niet via uw schadedossier?

Bijkomende kosten

Voor verschillende bijkomende kosten kunt u een vergoeding aanvragen.

Uw zienswijze

Als u het niet eens bent met de toewijzing van een deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U kunt dit formulier ook gebruiken om met een adviesrapport in te stemmen.

Aanvullende gegevens

Voor als u uw rekeningnummer nog niet heeft doorgegeven. Of als wij handtekeningen nodig hebben van mede-eigenaren.

Machtiging

Als u de aanvraag als gemachtigde ingediend heeft hebben wij een handtekening nodig van de eigenaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe wij met u om zijn gegaan? We horen dit graag van u.