Mijn schadedossier

Hier kunt u een aanvraag tot schadevergoeding doen, uw gegevens raadplegen en de afhandeling van uw schadedossier volgen.

Er zijn twee manieren om in te loggen:

Als bewoner met DigiD

Als bedrijf met eHerkenning

 

Stuwmeerregeling

Als u van ons een brief heeft gekregen over de Stuwmeerregeling, kunt u via ‘Mijn schadedossier’ reageren op de mogelijkheden die de regeling u biedt.

 

Stap 1: Klik in ‘Mijn schadedossier’ op de knop ‘Bekijk’ om het dossier van de aanvraag te openen:
Mijn aanvragen

Stap 2: In de lijst met documenten ziet u de brief. Klik op de knop ‘Reageer’:
Reageer-knop

Stap 3: U kunt nu een formulier invullen om uw keuze door te geven. Gebruik bij het invullen van uw rekeningnummer (IBAN) geen spaties of streepjes. En alleen hoofdletters en cijfers:
IBAN voorbeeld

Let op: de brief van 3 juli 2019 en de keuzemogelijkheden zijn gebaseerd op de toenmalige stand van uw dossier. Het kan zijn dat één of beide opties na de datum van die brief zijn vervallen. Zo vervalt de optie van een variabele vergoeding zodra u een adviesrapport heeft ontvangen. De optie voor de vaste vergoeding vervalt als u na ontvangst van de brief heeft ingestemd met een opname. Dat is ook het geval als uw zienswijzetermijn is verstreken of als u al een beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U bent hierover ook geïnformeerd in de brief en het bijbehorende infoblad.

Wat vindt u in uw schadedossier?

  • In ‘Mijn schadedossier’ staan alle aanvragen die u heeft gedaan.
  • Indien reeds beschikbaar staan ook de CVW-verslagen, adviesrapporten, eventuele zienswijzen daarop en besluiten in het dossier.
  • Voor verschillende bijkomende kosten kunt u een vergoeding aanvragen.
  • Ook vindt u in het dossier het formulier waarmee u een nieuwe schadevergoeding aan kunt vragen.

Wat regelt u niet via uw schadedossier?

Uw zienswijze

Als u het niet eens bent met de toewijzing van een deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U kunt dit formulier ook gebruiken om met een adviesrapport in te stemmen.

Aanvullende gegevens

Voor als u uw rekeningnummer nog niet heeft doorgegeven. Of als wij handtekeningen nodig hebben van mede-eigenaren.

Machtiging

Als u de aanvraag als gemachtigde ingediend heeft hebben wij een handtekening nodig van de eigenaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over hoe wij met u om zijn gegaan? We horen dit graag van u.