Variabele vergoeding

Heeft u interesse in de variabele vergoeding op basis van facturen van de aannemer vanuit de Stuwmeerregeling? Hier leest u hoe dat op hoofdlijnen in zijn werk gaat.

Als u een openstaande schademelding heeft gedaan die vóór 1 januari 2019 is ingediend en u heeft nog geen adviesrapport, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de Stuwmeerregeling. Als het goed is heeft u daarover een brief van ons ontvangen. Hier leest u wat er gebeurt als u kiest voor de variabele vergoeding.

Stap 1: U maakt tijdig uw keuze aan ons bekend via het webformulier in het ‘Mijn Schadedossier’ op onze website. We kunnen u daar desgewenst bij helpen. Neem dan contact met ons op via het Serviceloket of via uw zaakbegeleider als die u al is toegewezen. Nadat u uw keuze bekend heeft gemaakt, stopt ook alle verdere voortgang van uw schademelding volgens de reguliere procedure.

Stap 2: Wij gaan na of u aan de voorwaarden van de Stuwmeerregeling voldoet. Zo controleren wij of u rechthebbende bent voor het gebouw of werk waar u schadevergoeding voor vraagt. U moet bijvoorbeeld de eigenaar zijn van het gebouw op het moment van het indienen van de schademelding.

Stap 3: Wij nemen een besluit op basis van uw verzoek om gebruik te maken van de variabele vergoeding in de Stuwmeerregeling. U ontvangt daarover van ons een brief. Ook krijgt u dan direct 1.000 euro vergoeding voor overige kosten, zoals de bijkomende kosten en overlastvergoeding, overgemaakt.

Stap 4: U heeft vervolgens vijf jaar de tijd om een aannemer te vinden die voldoet aan de minimale vereisten. De aannemer moet een KvK-inschrijving en btw-nummer hebben.

Stap 5: U levert de factuur aan ons aan. Wij betalen u vervolgens het bedrag op de factuur. Het is ook mogelijk tussentijds facturen te sturen.

Stap 5: Wij benaderen u voor het doen van een nulmeting om de toestand van uw woning vast te stellen, zodat we de schade later van eventuele nieuwe schade kunnen onderscheiden.

Een paar punten om op te letten

  • Wij vergoeden niet meer dan 10.000 euro inclusief btw. Maakt u daarom met de aannemer vooraf afspraken over het risico van meerwerk.
  • Het is aan u hoe de 1.000 euro besteed die we u toekennen voor overige kosten, zoals overlast en bijkomende kosten.
  • Als u gebruik wilt maken van de variabele vergoeding en er is al een schade-opname bij u ingepland of uitgevoerd, dan kan er op enig moment een adviesrapport volgen van de onafhankelijke deskundige. U moet uw keuze voor de variabele vergoeding aan ons bekendmaken voordat het adviesrapport bij op  de mat valt.
  • De in te dienen factuur zal moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Hier vindt u de voorwaarden waaraan de factuur moet voldoen.
  • U kunt niet alleen facturen insturen van aannemers, maar ook van andere bouwbedrijven zoals stukadoors en metselaars.
Schade melden