Nulmeting

Als u deelneemt aan de Stuwmeerregeling, gaat u ook akkoord met het uitvoeren van een nulmeting. Deze nulmeting is nodig om vast te leggen in welke staat uw gebouw of werk verkeert.

De nulmeting heeft als doel om problemen in de toekomst te voorkomen. Door vast te leggen welke schades er nu aan een gebouw zijn en al zijn vergoed, wordt het ook mogelijk om in de toekomst te bepalen welke schades wel voor een nieuwe schadevergoeding in aanmerking komen en welke niet. 

Geen schade-opname

Tijdens de nulmeting worden de schades en de staat van het gebouw of werk vastgelegd door een opnemer. De gegevens worden verwerkt in een rapport. Het doel van dit rapport is om vast te stellen voor welke schades er een schadevergoeding is toegekend.

Een nulmeting is geen schade-opname. Er wordt dus geen uitgebreid adviesrapport opgesteld met alle zichtbare schades, de beoordeling en de eventuele calculatie. Er komt geen beoordeling van een onafhankelijke deskundige.

De nulmeting is verplicht

Wij verwachten uw medewerking aan de nulmeting. Als u niet meewerkt, zal dat in elk geval gevolgen hebben voor eventuele schadevergoedingen in de toekomst. Daarnaast zou de TCMG ervoor kunnen kiezen om alsnog de toekenning in te trekken.  

Al herstellen mag

Ook als de nulmeting nog niet is gedaan, kunt u gewoon beginnen met het herstellen van de schade. Uw aannemer kan de nulmeting overigens niet uitvoeren.

Infoblad nulmeting

Hier vindt u het informatieblad over de nulmeting (pdf). Deze sturen we standaard mee met de brief waarin de afspraak voor de nulmeting wordt bevestigd.

Schade melden