Wanneer heeft u de schade gemeld?

Wat is de status van uw dossier?

U kunt hier uit kiezen:

Vaste vergoeding
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over. Door te kiezen voor de Stuwmeerregeling stemt u ook in met het uitvoeren van een nulmeting.

Variabele vergoeding
U kunt kiezen voor een variabele vergoeding tot 10.000 euro (incl. btw) op basis van de factuur van een door u gekozen aannemer. U krijgt ook een vaste vergoeding van 1.000 euro voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus maximaal 11.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor de variabele vergoeding tot maximaal 10.000 euro bekendmaken via Mijn schadedossier. Wij nemen dan een besluit over uw keuze, waarna u zelf de volgende stappen kunt zetten.
Wij maken wel direct 1.000 euro voor overige schade aan u over. Wanneer u ons de facturen heeft toegestuurd ontvangt u van ons de schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro inclusief btw. De facturen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de variabele vergoeding.

Als u gebruik maakt van de variabele vergoeding (met inzet van een eigen aannemer) kunt u de factuur ook na 1 januari 2020 nog insturen. Zolang uw keuze maar voor die tijd bij ons is ingediend.

Geen stuwmeerregeling
U wilt gewoon verder met de reguliere procedure. We handelen uw dossier af volgens de 10 stappen in de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze bekend maken via Mijn schadedossier.

Meer tijd nodig?
Als u nog twijfelt, heeft u nog de tijd om te beslissen tot 1 januari 2020. Op dat moment stopt de Stuwmeerregeling en worden alle openstaande schademeldingen volgens de reguliere procedure afgehandeld. Zodra u weet of u van de Stuwmeerregeling gebruik wilt maken (of toch kiest voor de reguliere procedure), kunt u uw keuze bekendmaken via Mijn schadedossier.

Let op: U wordt op enig moment gebeld voor het inplannen van een schade-opname. Als u daarmee instemt, kiest u voor de reguliere procedure. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Stuwmeerregeling. Tijdens het planningsgesprek wordt dit nogmaals aan u duidelijk gemaakt en aan u gevraagd.

U kunt hier uit kiezen:

Vaste vergoeding
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Als u kiest voor de vaste vergoeding
U kunt uw keuze voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over.

Variabele vergoeding
U kunt kiezen voor een variabele vergoeding tot 10.000 euro (incl. btw) op basis van de factuur van een door u gekozen aannemer. U krijgt ook een vaste vergoeding van 1.000 euro voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus maximaal 11.000 euro.

Als u kiest voor de variabele vergoeding
U kunt uw keuze voor de variabele vergoeding tot maximaal 10.000 euro bekendmaken via Mijn schadedossier. Wij nemen dan een besluit over uw keuze, waarna u zelf de volgende stappen kunt zetten.
Wij maken wel direct 1.000 euro voor overige schade aan u over. Wanneer u ons de facturen heeft toegestuurd ontvangt u van ons de schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro inclusief btw. De facturen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de variabele vergoeding.

Als u gebruik maakt van de variabele vergoeding (met inzet van een eigen aannemer) kunt u de factuur ook na 1 januari 2020 nog insturen. Zolang uw keuze maar voor die tijd bij ons is ingediend.

Geen stuwmeerregeling
U wilt gewoon verder met de reguliere procedure. We handelen uw dossier af volgens de 10 stappen in de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
Als u een adviesrapport ontvangt en u reageert niet, dan vervolgen wij de reguliere procedure. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure via Mijn schadedossier ook zelf aan ons bekendmaken.

Meer tijd nodig?
U kunt na ontvangst van het adviesrapport een verlenging van de zienswijzetermijn aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2020. U heeft tot dat moment om alsnog te kiezen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro in de Stuwmeerregeling.
Vanaf 1 januari 2020 stopt de Stuwmeerregeling en zullen alle openstaande schademelding volgens de reguliere procedure worden afgehandeld.

Wat u nu kunt doen
Als een adviesrapport ontvangt waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest.

Let op: Op het moment dat u het adviesrapport ontvangt, vervalt de mogelijkheid voor de variabele vergoeding. Als u wel van die mogelijkheid gebruik wilt maken, geef dan uw keuze door vóórdat u het adviesrapport ontvangt.
Als u het adviesrapport ontvangt en u dient een zienswijze in, dan gaat u door met de reguliere procedure. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Stuwmeerregeling. Ook bij niet reageren, beschouwen we dat als een zienswijze in de vorm van stilzwijgend akkoord.
Als u de termijn voor de zienswijze wilt verlengen, dan moet u dat wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport.

Wat is het schadebedrag?

Is de termijn voor de zienswijze verstreken?

Let op: Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest (geen stuwmeerregeling).

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over.

Geen stuwmeerregeling
De termijn waarop u kon reageren op het schaderapport is al afgelopen. Als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure ook zelf aan ons bekendmaken via Mijn schadedossier.

Wat u nu kunt doen
U bent akkoord gegaan met het rapport. Of u heeft niet gereageerd binnen de zienswijzetermijn. Wij zien dat als akkoord. We gaan dan uw aanvraag verder behandelen volgens de reguliere procedure.

Let op: Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest (geen stuwmeerregeling).

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt een zienswijze indienen of uw keuze voor de reguliere procedure zelf bij ons bekendmaken via Mijn schadedossier. Ook als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure.

Meer tijd nodig?
Als u nog twijfelt, kunt u via Mijn schadedossier de zienswijzetermijn verlengen tot uiterlijk 1 januari 2020. U kunt dan tot die tijd alsnog voor de Stuwmeerregeling kiezen. U moet dit wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport.

Is de termijn voor de zienswijze verstreken?

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure.
Als u geen zienswijze indiende of instemde met het adviesrapport, krijgt u waarschijnlijk de in het adviesrapport vermelde schadevergoeding. Als u een afwijzende zienswijze indiende, wordt die eerst behandeld volgens de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
Als u niets doet, vervolgen wij de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure via Mijn schadedossier ook zelf bij ons bekendmaken.

Let op: Wij gaan door met de afhandeling van uw schademelding volgens de reguliere procedure. U krijgt dan waarschijnlijk de schadevergoeding toegekend zoals vermeld in het adviesrapport. Tot het moment dat wij een besluit nemen volgens de reguliere procedure, heeft u de tijd om alsnog voor de Stuwmeerregeling te kiezen. Als u er zeker van wilt zijn dat u in elk geval 5.000 euro schadevergoeding ontvangt, dient u uw keuze voor de Stuwmeerregeling zo snel mogelijk aan ons bekend te maken.

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure. Als u geen zienswijze indient of instemt met het adviesrapport, krijgt u waarschijnlijk de in het adviesrapport vermelde schadevergoeding. Als u een afwijzende zienswijze indient, wordt die eerst behandeld volgens de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt u een volgende stap zetten in de reguliere procedure. In uw situatie is dat het indienen van een zienswijze. Ook als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure via Mijn schadedossier ook zelf aan ons bekendmaken.

Meer tijd nodig?
Als u verlenging van uw zienswijzetermijn aanvraagt tot uiterlijk 1 januari 2020, dan heeft u tot die tijd de mogelijkheid om van de Stuwmeerregeling gebruik te maken. Dit moet u wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport. Als u voor 1 januari 2020 geen keuze maakt, zetten we vanaf die datum de reguliere procedure voort. Ook kunt u in die tijd alsnog een afwijzende zienswijze indienen, die we vervolgens in behandeling nemen, waarmee de reguliere procedure wordt voortgezet.

Let op: Bij voortzetting van de reguliere procedure krijgt u waarschijnlijk het schadebedrag vergoed zoals vermeld in het adviesrapport. Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest.
Vindt u dat u recht heeft op een hogere schadevergoeding en dient u daarvoor een zienswijze in, dan kunt u niet meer terugvallen op de Stuwmeerregeling.

Wat is de status van uw dossier?

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over.

Geen stuwmeerregeling
U wilt gewoon verder met de reguliere procedure. We handelen uw dossier af volgens de 10 stappen in de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze bekend maken via Mijn schadedossier. We weten dan (sneller) dat u verder wilt met de reguliere procedure.

Meer tijd nodig?
Zolang er nog geen schade-opname met uw instemming wordt ingepland, heeft u tot uiterlijk 1 januari 2020 de tijd om een keuze te maken. Op dat moment stopt de Stuwmeerregeling en worden alle openstaande schademeldingen volgens de reguliere procedure afgehandeld.

Let op: U wordt op enig moment gebeld voor het inplannen van een schade-opname. Als u daarmee instemt, kiest u voor de reguliere procedure. U kunt dan geen gebruik meer maken van de Stuwmeerregeling. Tijdens het planningsgesprek wordt dit nogmaals aan u duidelijk gemaakt en aan u gevraagd.

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over.

Geen stuwmeerregeling
U wilt gewoon verder met de reguliere procedure. We handelen uw dossier af volgens de 10 stappen in de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
Bij voortzetting van de reguliere procedure krijgt u waarschijnlijk het schadebedrag zoals dat is vermeld in het adviesrapport. Als het adviesrapport een hoger schadebedrag vermeldt dan 4.000 euro, dan zult u in de meeste situaties een hogere vergoeding ontvangen dan bij een keuze voor de Stuwmeerregeling.
Vindt u dat u recht heeft op een hogere vergoeding dan in het adviesrapport staat, en dient u een afwijzende zienswijze in, dan kunt u niet meer terugvallen op de Stuwmeerregeling. Uw schademelding wordt dan volgens de reguliere procedure afgehandeld.

U kunt uw keuze bekend maken via Mijn schadedossier. We weten dan (sneller) dat u verder wilt met de reguliere procedure.

Meer tijd nodig?
U kunt na ontvangst van het adviesrapport een verlenging van de zienswijzetermijn tot uiterlijk 1 januari 2020 aanvragen. U heeft tot dat moment om alsnog te kiezen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro in de Stuwmeerregeling.
U moet dit wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport. Anders kunt u geen gebruik meer maken van de Stuwmeerregeling.

Wat u nu kunt doen
Als een adviesrapport ontvangt waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest.

Let op: Wij gaan door met de afhandeling van uw schademelding volgens de reguliere procedure. Als u na ontvangst van het adviesrapport niet reageert binnen de zienswijzetermijn, dan kennen we u waarschijnlijk het bedrag toe dat is vermeld in het adviesrapport.

Wat is het schadebedrag?

Is de termijn voor de zienswijze verstreken?

Let op: Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest (geen stuwmeerregeling).

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding van 5.000 euro aan u over.

Geen stuwmeerregeling
De termijn waarop u kon reageren op het schaderapport is al afgelopen. Als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure ook zelf aan ons bekendmaken via Mijn schadedossier.

Wat u nu kunt doen
U bent akkoord gegaan met het rapport. Of u heeft niet gereageerd binnen de zienswijzetermijn. Wij zien dat als akkoord. We gaan dan uw aanvraag verder behandelen volgens de reguliere procedure.

Let op: Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest (geen stuwmeerregeling).

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt een zienswijze indienen of uw keuze voor de reguliere procedure zelf bij ons bekendmaken via Mijn schadedossier. Ook als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure.

Meer tijd nodig?
Als u nog twijfelt, kunt u via Mijn schadedossier de zienswijzetermijn verlengen tot uiterlijk 1 januari 2020. U kunt dan tot die tijd alsnog voor de Stuwmeerregeling kiezen. U moet dit wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport.

Is de termijn voor de zienswijze verstreken?

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure.
Als u geen zienswijze indiende of instemde met het adviesrapport, krijgt u waarschijnlijk de in het adviesrapport vermelde schadevergoeding. Als u een afwijzende zienswijze indiende, wordt die eerst behandeld volgens de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
Als u niets doet, vervolgen wij de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure via Mijn schadedossier ook zelf bij ons bekendmaken.

Let op: Wij gaan door met de afhandeling van uw schademelding volgens de reguliere procedure. U krijgt dan waarschijnlijk de schadevergoeding toegekend zoals vermeld in het adviesrapport. Tot het moment dat wij een besluit nemen volgens de reguliere procedure, heeft u de tijd om alsnog voor de Stuwmeerregeling te kiezen. Als u er zeker van wilt zijn dat u in elk geval 5.000 euro schadevergoeding ontvangt, dient u uw keuze voor de Stuwmeerregeling zo snel mogelijk aan ons bekend te maken.

U kunt hier uit kiezen:

Stuwmeerregeling
Als u deze keuze maakt, krijgt u 4.000 euro schadevergoeding plus 1.000 euro vergoeding voor alle overige schade waaronder de bijkomende kosten, vergoeding voor overlast en de wettelijke rente. U krijgt dus in totaal 5.000 euro.

Wat u nu kunt doen
U kunt uw keuze voor deelname aan de Stuwmeerregeling bekendmaken via Mijn schadedossier.
Wij gaan na of u aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of u de eigenaar bent van het gebouw of werk waarvoor u schadevergoeding aanvroeg. Hierover ontvangt u van ons een brief met een besluit. Wij maken de schadevergoeding aan u over.

Geen stuwmeerregeling
Als u geen gebruik wilt maken van de Stuwmeerregeling, gaat u verder met de reguliere procedure. Als u geen zienswijze indient of instemt met het adviesrapport, krijgt u waarschijnlijk de in het adviesrapport vermelde schadevergoeding. Als u een afwijzende zienswijze indient, wordt die eerst behandeld volgens de reguliere procedure.

Wat u nu kunt doen
U kunt u een volgende stap zetten in de reguliere procedure. In uw situatie is dat het indienen van een zienswijze. Ook als u niets doet, vervolgen we de reguliere procedure. U maakt dan geen gebruik van de Stuwmeerregeling. U kunt uw keuze voor de reguliere procedure via Mijn schadedossier ook zelf aan ons bekendmaken.

Meer tijd nodig?
Als u verlenging van uw zienswijzetermijn aanvraagt tot uiterlijk 1 januari 2020, dan heeft u tot die tijd de mogelijkheid om van de Stuwmeerregeling gebruik te maken. Dit moet u wel doen binnen twee weken na ontvangst van het adviesrapport. Als u voor 1 januari 2020 geen keuze maakt, zetten we vanaf die datum de reguliere procedure voort. Ook kunt u in die tijd alsnog een afwijzende zienswijze indienen, die we vervolgens in behandeling nemen, waarmee de reguliere procedure wordt voortgezet.

Let op: Bij voortzetting van de reguliere procedure krijgt u waarschijnlijk het schadebedrag vergoed zoals vermeld in het adviesrapport. Omdat u een adviesrapport heeft ontvangen waarin een schadebedrag staat vermeld dat hoger is dan 4.000 euro, ontvangt u in de meeste situaties een hogere schadevergoeding als u voor de reguliere procedure kiest.
Vindt u dat u recht heeft op een hogere schadevergoeding en dient u daarvoor een zienswijze in, dan kunt u niet meer terugvallen op de Stuwmeerregeling.