Zienswijze op deskundige of adviesrapport

Als de Commissie u een deskundige heeft toegewezen om de schade op te nemen, of als u het adviesrapport van de deskundige heeft ontvangen, kunt u daarop reageren als u het er niet mee eens bent. Als er gegronde redenen zijn, kan de Commissie een andere deskundige vragen om advies uit te brengen.

Wij noemen dat een 'zienswijze'. U kunt uw zienswijze uiterlijk binnen twee weken geven met onderstaand formulier. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u ons bellen (0800 4444 111) en verlengen wij de termijn.

U kunt ons met dit formulier trouwens ook laten weten dat u het eens bent met het adviesrapport dat u heeft ontvangen. Dan kan de Commissie de procedure zonder verder oponthoud vervolgen.

* = verplicht invullen

Als u uw e-mailadres invult ontvangt u een bevestiging.
 
Waarom dient u een zienswijze in?

U heeft een zienswijze op de benoeming van de deskundige.


U bent akkoord met het adviesrapport. Wij gaan uw aanvraag verder afhandelen.


U bent niet akkoord met het adviesrapport. Waarom bent u niet akkoord?

Heeft u een zienswijze op één of meer schades?
U kunt voor iedere schade de reden opgeven waarom u het er niet mee eens bent.
Met hoeveel schades bent u het niet eens?

Bent u het met meer dan twintig schades niet eens? Kies dan hieronder voor de optie: zienswijze op het hele adviesrapport.

In het adviesrapport zijn de schades genummerd. Geef a.u.b voor ieder schadenummer de reden op.


Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Heeft u een zienswijze op het hele adviesrapport?
Bijvoorbeeld als er een schade ontbreekt of u vindt het totale schadebedrag te laag.

Wat is de reden?

Wat is de reden?
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp tif pict txt rtf odf pdf doc docx xls xlsx zip.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.