Stuwmeerregeling

Stuwmeerregeling

De Stuwmeerregeling is ten einde

Van 3 juli 2019 tot en met 31 december 2019 liep de Stuwmeerregeling. Aanvragers die voor 13 juni 2019 bij ons een aanvraag tot schadevergoeding hadden gedaan, kregen een aanbod uit de Stuwmeerregeling. Zij konden, naast de reguliere procedure, kiezen voor een vaste vergoeding van € 4.000 voor de ontstane fysieke schade en een vaste vergoeding van € 1.000 voor de overige schade.

Aanvragers die voor 1 januari 2019 een aanvraag tot schadevergoeding hadden gedaan bij ons, konden er ook voor kiezen om zelf een aannemer aan het werk te zetten. In dat geval kan men facturen van de aannemer insturen, die wij tot € 10.000 (inclusief btw) vergoeden. Daarnaast krijgt men ook de vaste vergoeding van 1.000 euro voor overige schade.

Aanvragers die een aanbod hebben ontvangen, maar niet voor 1 januari 2020 een keuze hebben doorgegeven, gaan met hun dossier automatisch verder in de reguliere procedure. 

Subsidie Waardevermeerdering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat aanvragers die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro. Meer daarover leest u op de informatiepagina van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Nieuwe schade

Als u na het gebruikmaken van de Stuwmeerregeling nieuwe schade ontdekt, kunt u deze gewoon bij ons melden. Uw nieuwe schade wordt via de reguliere procedure afgehandeld.

Verder lezenVerder lezen

Nulmeting

Als u kiest voor de Stuwmeerregeling, wordt er een nulmeting uitgevoerd. 

Facturen variabele vergoeding ›

Heeft u gekozen voor de variabele vergoeding? Dan kunt u tot uiterlijk 5 jaar na het besluit op uw aanvraag facturen insturen.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.