Overzicht vergoedingen bijkomende kosten

De thuisblijfvergoeding voor opname en de overlastvergoeding ontvangt u automatisch. We houden daarbij rekening met het juiste aantal dagdelen als we bijvoorbeeld vaker bij u zijn geweest.
Daarnaast keren we automatisch de extra overlastvergoeding van € 350,- uit als u langer dan een jaar wacht op uw besluit.
Als u denkt meer kosten te hebben gemaakt dan de standaardbedragen, dan kunt u ook de werkelijke kosten aanvragen.

De vergoedingen en wat u dan krijgt

Thuisblijven tijdens een schadeopname

Eén dagdeel, € 95,- per dagdeel.

Thuisblijven tijdens het herstel van de schade

Twee maal € 95,- voor twee dagdelen, of meer als dat nodig is.

Schoonmaakkosten
Alleen als u daadwerkelijk overgaat tot het herstel van de schade.

€ 150,- per schademelding.

Overnachtingskosten
Als u ergens anders moet overnachten, bijvoorbeeld bij een onveilige situatie of tijdens grote herstelwerkzaamheden.

  • € 100,- per nacht voor 1 of 2 personen.
  • € 200,- per nacht voor meer dan 2 personen.

Opslag van inboedel uit uw huis of uw onderneming

€ 40,- per week.

Extra reiskosten

€ 0,26 per kilometer met de auto of de
kosten van het openbaar vervoer.

Verhuiskosten vanwege de schade of het herstel
Ook als u daarbij kosten maakt voor bijvoorbeeld de adreswijziging of het omzetten van uw telefoonaansluiting.

De werkelijke kosten van de verhuizing.

Schade aan uw inboedel of tuin
Dit zijn kosten voor de vervanging of het herstel van delen van de inboedel of de tuin.

De werkelijke kosten van het herstel.
U kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u.

Zorgkosten
Bijvoorbeeld: oppas of opvang voor uw kinderen of huisdieren.

De werkelijke kosten van de zorg.
U kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u.

Inkomstenderving
Als u inkomsten misloopt door uw aanwezigheid bij de schade opname of bij het herstel.

Het bedrag van de inkomsten derving, minus uw vergoeding voor thuisblijven voor schade opname of herstel.

Overlastvergoeding per schadegeval
Als de Commissie u daadwerkelijk een schadevergoeding toewijst, heeft u hier altijd recht op.

  • € 250,- bij schades tot € 10.000,-.
  • € 500,- bij schades vanaf € 10.000,-.
  • € 1.000,- bij bijzondere omstandigheden.

Juridische of andere kosten voor begeleiding

Let op: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt.

€ 95,- per uur, tenzij een ander bedrag
redelijk is.

Kosten voor advies over de schade

Let op: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt.

€ 95,- per uur, voor maximaal 20 uur.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.