Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken kunt u deze via het formulier Aanvullende gegevens (pdf) aan ons doorgeven.

U kunt dit formulier gebruiken voor het opgeven van:

  • Het rekeningnummer waarop wij een mogelijke vergoeding kunnen uitbetalen.
  • De handtekening(en) van mogelijke mede-eigenaren van de woning. Van elke mede-eigenaar hebben we deze nodig.

Hoe geef ik aanvullende gegevens door?

  • U kunt het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl.
  • Als u het formulier liever op papier wilt, kunt u ons bellen. Dan sturen wij u het formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle. Een postzegel is niet nodig.
  • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook meegeven aan uw zaakbegeleider.
     

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.