De aannemersvariant: informatie voor aannemers

Binnen de reguliere procedure voor de afhandeling van mijnbouwschade hebben mensen de mogelijkheid om hun schade te laten opnemen door een aannemer gecontracteerd door de TCMG. Als u zelf een aannemersbedrijf heeft, kunt u hier lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om mee te kunnen doen.

De aannemersvariant

Eind 2018 is begonnen met de ‘aannemersvariant’. Bij de aannemersvariant wordt de schade opgenomen en gecalculeerd door een aannemer, waarna nog een controle en causaliteitscheck plaatsvindt door een van onze onafhankelijke deskundigen. De deskundige doet een uitspraak over causaliteit en zorgt voor het uiteindelijke advies dat de basis vormt voor besluitvorming door de Commissie.

Mogelijk herstel

Voor aannemers en bewoners kan de aannemersvariant aantrekkelijk zijn omdat op basis van de inschatting van de schade ook een offerte voor de eigenaar van het gebouw of werk kan worden opgemaakt. De bewoner krijgt de schadevergoeding van ons uitbetaald en schakelt dus zelf al of niet een bouwbedrijf in, maar is vrij om hiervoor te kiezen voor het bouwbedrijf dat de opname heeft gedaan.

Al elf bouwbedrijven doen mee

De TCMG heeft expertisebureau NIVRE Calamiteiten & Projecten (hierna NIVRE) gevraagd om bij wijze van proef mee te werken aan de aannemersvariant. In overleg met TCMG is toen om te beginnen één bouwbedrijf gevraagd, om onder verantwoordelijkheid van NIVRE, schades op te nemen. Inmiddels nemen 11 bouwbedrijven schades op. Deze zijn geselecteerd en gecontracteerd op basis van capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid.

Uitnodiging

Graag stellen we meer aannemersbedrijven in de gelegenheid om mee te doen in de aannemersvariant. Daarvoor moeten deze wel aan een aantal vereisten voldoen. Het gaat om kleine, middelgrote en grote bouwbedrijven verdeeld over de regio. Ze houden zich aan het standaard opnameprotocol en het calculatiemodel van de TCMG en zijn bereid de schades te herstellen als de aanvrager hen daartoe opdracht geeft.

De criteria om mee te doen

Dit zijn de criteria waaraan bouwbedrijven moeten voldoen om deel te nemen aan de aannemersvariant:

  • Een klein, middelgroot of groot bouwbedrijf in de regio Groningen
  • Ingeschreven bij een beroeps- of handelsregister
  • Woning- en utiliteitsbouw als (hoofd)activiteit
  • Ervaring met onderhoud en schadeherstel
  • Verzekerbaar conform de TCMG-standaard: CAR-verzekering en AVB Polis
  • Bereid om ook het definitieve herstel voor de bewoner uit te voeren
  • Conformering aan het calculatiemodel van de TCMG
  • Conformering aan het standaard opname-protocol van de TCMG
  • Een goede reputatie in de praktijk

Hoe u kunt meedoen

Mocht u als aannemer voldoen aan deze criteria en interesse hebben om mee te doen, dan kunt u contact opnemen met ons serviceloket: 0800 4444 111. Dan nemen wij weer contact met u op en loopt het NIVRE samen met u de criteria nog eens door. Als u vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld om mee te doen, komt u hiervoor onder contract bij het NIVRE.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.