Schade-opname door een aannemer

Als u schade heeft, kunt u ook een aannemer inschakelen om de schade op te nemen. U hoeft dan niet te wachten tot de TCMG een onafhankelijke deskundige voor u benoemt. Zo kan uw schade mogelijk sneller worden afgehandeld en hersteld.

Hoe werkt het? - iconHoe werkt het?

  • U kunt aangeven of u gebruik wilt maken van deze variant als u schade meldt via het aanvraagformulier. De vraag verschijnt vanzelf als het op uw schade van toepassing is.
  • U kunt in het formulier een aannemer kiezen uit een lijst door ons geselecteerde aannemers. Of de naam en het adres van een eigen aannemer doorgeven.
  • Wij doen dan nog een laatste controle. U krijgt hier bericht over.
  • Heeft u schade gemeld toen deze regeling nog niet bestond? Neem dan contact met ons op.
  • De aannemer doet de schade-opname en schadecalculatie.
  • De bevindingen van de aannemer worden door een onafhankelijke deskundige beoordeeld en vastgelegd in een adviesrapport.
  • Wij sturen u het adviesrapport toe. Staan er volgens u onjuistheden in het rapport? Dan kunt u ons dat met een zogenoemde zienswijze laten weten.
  • Als u een schadevergoeding krijgt, mag u zelf bepalen door wie u de schade laat herstellen.

Alleen voor een ‘normale’ woning

De aannemersvariant is alleen van toepassing op schade door mijnbouw die wordt gemeld in de reguliere procedure, voor een woning, gebouw of werk in het effectgebied van de aardbevingen.

Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld een acuut onveilige situatie, een woning van een woningcorporatie of een dossier dat al bij andere instanties loopt.

Aannemers door ons geselecteerd

Als u schade meldt kunt u in het formulier een van deze aannemers kiezen:

Liever uw eigen aannemer?

Als u een eigen aannemer wilt inzetten voor de schade-opname en calculatie moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de aannemer zijn aangesloten bij Bouwgarant of Woningborg. Zij bieden gangbare garantieregelingen waarin onder andere is geregeld dat de aannemer werkt op basis van de van toepassing zijnde bouw- en veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een goede verzekering.

Als uw eigen aannemer aan de slag kan

Nadat TCMG akkoord heeft gegeven op het inschakelen van de zelf geselecteerde aannemer, krijgt de aannemer van de TCMG een brief waarin de werkwijze verder wordt uitgelegd. Ook krijgt de aannemer aanwijzingen voor de digitale tool om de schade-opname en calculatie uit te voeren. Zo hanteren alle aannemers dezelfde maatstaven.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.