Schade-opname door een aannemer

Als u schade heeft, kunt u ook een aannemer inschakelen om de schade op te nemen. U hoeft dan niet te wachten tot de TCMG een onafhankelijke deskundige voor u benoemt. Zo kan uw schade mogelijk sneller worden afgehandeld en hersteld.

Hoe werkt het? - iconHoe werkt het?

  • Als het van toepassing is op uw schademelding, verschijnt in het formulier de vraag of u mee wilt doen aan de aannemersvariant.
  • U kunt aangeven dat u een door ons geselecteerde aannemer wilt. In het formulier staat een lijst met deze aannemers. U kunt uw voorkeur doorgeven.
  • Of u kunt aangeven dat u een eigen aannemer wilt inzetten. Een eigen aannemer moet aangesloten zijn bij Bouwgarant of Woningborg.
  • Wij doen na uw keuze nog een laatste controle. U krijgt hier bericht over.
  • Heeft u schade gemeld toen deze regeling nog niet bestond? Neem dan contact met ons op.
  • De aannemer doet de schade-opname en schadecalculatie.
  • De bevindingen van de aannemer worden door een onafhankelijke deskundige beoordeeld en vastgelegd in een adviesrapport.
  • Wij sturen u het adviesrapport toe. Staan er volgens u onjuistheden in het rapport? Dan kunt u ons dat met een zogenoemde zienswijze laten weten.
  • Als u een schadevergoeding krijgt, mag u zelf bepalen door wie u de schade laat herstellen.

Alleen voor een ‘normale’ woning

De aannemersvariant is alleen van toepassing op schade door mijnbouw die wordt gemeld in de reguliere procedure, voor een woning, gebouw of werk in het effectgebied van de aardbevingen.

Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld een acuut onveilige situatie, een woning van een woningcorporatie of een dossier dat al bij andere instanties loopt.

Aannemers door ons geselecteerd

Als u schade meldt kunt u in het formulier een van deze aannemers kiezen:

Liever uw eigen aannemer?

Als u liever zelf de regie in handen houdt, dan kunt u ervoor kiezen om een eigen aannemer in te zetten voor de schade-opname en calculatie. U maakt dan zelf afspraken met de aannemer over de schade-opname en de kosten die daarbij komen kijken.

Is de aannemer bereid om de opname te doen en voldoet deze aan de voorwaarden? Dan kunt u uw keuze voor de eigen aannemersvariant doorgeven aan ons.

Deze aannemer moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet deze zijn aangesloten bij Bouwgarant of Woningborg. Zij bieden gangbare garantieregelingen waarin onder andere is geregeld dat de aannemer werkt op basis van de van toepassing zijnde bouw- en veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een goede verzekering. Op de websites van Bouwgarant en Woningborg kunt u nakijken of een aannemer aangesloten is.

Informatie voor aannemers

Binnen de reguliere procedure kunnen mensen hun schade ook laten opnemen door een aannemer die gecontracteerd is door de TCMG. Hier kunt u lezen hoe u als bouwbedrijf aan deze aannemersvariant kan deelnemen:

Deelnemen aan de aannemersvariant

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.