Schade melden

 • Meld een acuut onveilige situatie

  Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw?

  Meld de acuut onveilige situatie

   

 • Als particulier schade melden

  Met DigiD

  U kunt de aanvraag volgen in 'Mijn schadedossier'.

 • Als bedrijf of VVE schade melden

  Met eHerkenning

  U kunt de aanvraag volgen in 'Mijn schadedossier'.

 

Extra formulieren

Bijkomende kosten

Niet alleen de schade, ook verschillende bijkomende kosten worden vergoed. U krijgt deze vergoeding alleen als we u echt een schadevergoeding toewijzen, maar u kunt deze aanvraag wel direct indienen.

Uw zienswijze

Als u het niet eens bent met de toewijzing van een deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U kunt dit formulier overigens ook gebruiken om met een adviesrapport in te stemmen.

Aanvullende gegevens

Hier kunt u gegevens aanvullen die wij nodig hebben om uw aanvraag tot schadevergoeding af te handelen. Stuur ons het ondertekende formulier.

Machtiging

Heeft u de aanvraag als gemachtigde ingediend en heeft u nog geen formulier ‘Machtiging bij schade door mijnbouw’ ingezonden? Stuur ons dan een ondertekend formulier.

 

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over hoe wij met u omgaan of om zijn gegaan? Of over het contact dat u met ons heeft gehad? We horen dit graag van u.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.