Schade melden

Als organisatie nemen wij maatregelen om eventuele overdracht van het coronavirus te voorkomen. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen.
Lees ons nieuwsbericht met de laatste informatie over de maatregelen

  • Als particulier schade melden

    Met DigiD ›

    Na inloggen met Digid komt u in 'Mijn schadedossier'. Hier kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen en volgen.

  • Als bedrijf schade melden

    Met eHerkenning ›

    Dit is voor bedrijven de snelste manier om schadevergoeding aan te vragen. U kunt de aanvraag volgen in 'Mijn schadedossier'.

Hoe werkt het? - iconHoe werkt het?

De reguliere schade-afhandeling stap voor stap ›

Hier kunt u zien in welke stappen we uw schademelding afhandelen volgens onze reguliere procedure.

Schade-opname door een aannemer ›

Behalve door een door ons geselecteerde aannemer kunt u ook een eigen aannemer de schade op laten nemen.

Schademeldingen die speciale aandacht verdienen ›

Als het bijvoorbeeld gaat om schade bij agrarische bedrijven, mkb-bedrijven, monumenten of kerken, of als het om meerdere woningen gaat.

Aanvullingen op uw aanvraag

Bijkomende kosten

Niet alleen de schade, ook verschillende bijkomende kosten worden vergoed. U krijgt deze vergoeding alleen als we u echt een schadevergoeding toewijzen, maar u kunt deze aanvraag wel direct indienen.

Uw zienswijze

Als u het niet eens bent met de toewijzing van een deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U kunt dit formulier overigens ook gebruiken om met een adviesrapport in te stemmen.

Aanvullende gegevens

Hier kunt u gegevens aanvullen die wij nodig hebben om uw aanvraag tot schadevergoeding af te handelen. Stuur ons het ondertekende formulier.

Machtiging

Heeft u de aanvraag als gemachtigde ingediend en heeft u nog geen formulier ‘Machtiging bij schade door mijnbouw’ ingezonden? Stuur ons dan een ondertekend formulier.

Facturen Stuwmeerregeling ›

De Stuwmeerregeling liep tot 1 januari 2020. Heeft u gekozen voor de variabele vergoeding? Dan kunt u facturen insturen. Hier leest u hoe dat werkt.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over hoe wij met u omgaan of om zijn gegaan? Of over het contact dat u met ons heeft gehad? We horen dit graag van u.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.