Waardedalingsregeling

Een deel van de Groningers kampt met waardedaling van hun woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Het is niet mogelijk daar schadevergoeding voor aan te vragen bij de TCMG. Wel wordt er hard gewerkt aan een waardedalingsregeling voor het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen. Op deze pagina volgen we de ontwikkeling van de waardedalingsregeling.

Waardedalingsregeling van start in september 2020

De waardedalingsregeling zal in september 2020 van start gaan. Omdat het een grote hoeveelheid aanvragers betreft, zal de regeling per gebied worden geopend. Vanaf 1 september kunnen de bewoners van Loppersum en Appingedam een aanvraag indienen, dit zijn de gemeenten waar de waardedaling het grootst is. Twee maanden later wordt de regeling breder opengesteld. Als er meer bekend wordt melden we dat hier.

Hoeveel bedraagt de waardedaling?

Het is best ingewikkeld om dat te bepalen. Er zijn diverse methodes voor. Maar welke is de beste? De Commissie Hammerstein heeft de methodes bekeken en een advies uitgebracht over de toepasbaarheid van die onderzoeken. In dat advies staat ook hoe volgens deze commissie een waardedalingsregeling eruit zou kunnen zien, onder andere door bijvoorbeeld het percentage waardedaling te verhogen. De aanbevelingen van de Commissie Hammerstein worden overgenomen. Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages uiteen van 18,4 procent in Loppersum tot 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt. Het exacte percentage is ook afhankelijk van de locatie van de woning in de gemeente.

Gemeente Gemiddelde waardedaling Minst getroffen postcode Meest getroffen postcode
Loppersum -12,80% -5,50% -18,40%
Appingedam -7,10% -2,70% -12,00%
Eemsmond -6,80% -2,70% -12,90%
Ten Boer -5,80% -4,60% -12,00%
Bedum -5,00% -3,60% -6,40%
Winsum -3,50% -2,70% -4,60%
Midden-Groningen -3,30% -2,70% -10,10%
Delfzijl -3,10% -2,70% -8,30%
Groningen -3,00% -2,70% -4,60%
Zuidhorn -2,70% -2,70% -2,70%
De Marne -2,70% -2,70% -2,70%
Aa en Hunze -2,70% -2,70% -2,70%
Oldambt -2,70% -2,70% -2,70%

In deze tabel is uitgegaan van de uitkomsten van het onderzoek (puntschatting) plus de foutmarge.

Meer over het onderzoek

Stappen tot start waardedalingsregeling

Voordat de uitvoering van de waardedalingsregeling kan worden gestart en dus vergoeding voor waardedaling kan worden aangevraagd, moet er nog een aantal stappen worden gezet. We hebben de huidige stand van zaken beschreven en de te nemen stappen op een rij gezet.
Meer over de te nemen stappen

 
 

Veelgestelde vragenVeelgestelde vragen

 • Wat moet ik met mijn WOZ-beschikking nu er een waardedalingsregeling komt?

  In het advies van de Commissie Hammerstein is de WOZ-waarde van een woning een belangrijk middel om de schadevergoeding voor waardedaling van woningen vast te stellen. In het advies gaat het om de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast door middel van een beschikking (een besluit). Als u het niet eens bent met de WOZ vaststelling, kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Houdt u er wel rekening mee dat voor een berekening van de vergoeding voor waardedaling een definitieve WOZ beschikking nodig is en dat u mogelijk langer moet wachten op een vergoeding als uw bezwaar nog dient.

 • Hoe vraag ik het aan?

  Op dit moment kunt u nog geen vergoeding aanvragen voor waardedaling. Het IMG maakt dat om te beginnen mogelijk voor inwoners van Loppersum en Appingedam op 1 september. Twee maanden later volgen andere gemeenten. De aanvraag loopt dan via een online procedure via deze website.

 • Wanneer kan ik het aanvragen?

  Vanaf 1 september kunnen inwoners van Loppersum en Appingedam hun aanvraag indienen via deze website. Uitgangspunt is nu dat twee maanden later andere gemeenten volgen en weer twee maanden de resterende gemeenten. Hoe de gemeenten over die laatste twee stappen dan precies worden verdeeld, zoeken we nu uit. We zullen daar uitgebreid over communiceren voordat het zo ver is.

 • Kan ik mij alvast aanmelden?

  Nee, dat is nu niet mogelijk. Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om via deze website de aanvraag in te dienen, te beginnen voor woningeigenaren in Loppersum en Appingedam.

 • Hoeveel krijg ik?

  Op dit moment hebben we een lijst op onze site gezet met de maximum en minimum percentages aan waardedaling per gemeente. Uiteindelijk wordt voor alle postcodes een percentage bepaald. We willen dat goed voorbereiden omdat we willen voorkomen dat u een berekening maakt die uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Bovenop de schadevergoeding krijgt u ook wettelijke rente over het schadebedrag.

 • Waar kan ik meer informatie vinden?

  Op deze webpagina houden we alle informatie bij die bekend is over de Waardedalingsregeling. Voor de meest actuele stand van zaken kunt u het beste dus op deze pagina kijken.

 • Kan ik aanspraak maken op de regeling als de oude eigenaren met de NAM een deal hebben gesloten?

  In deze situatie bent u blijkbaar nu eigenaar van een woning die u in de periode tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 heeft gekocht in een gebied waar sprake is van waardedaling. Het is mogelijk dat de oude eigenaren gebruik hebben gemaakt van de waarderegeling van de NAM. Als er na de verkoop nog waardedaling is opgetreden, dan kan voor die waardedaling nog een vergoeding worden verkregen. Als u straks een aanvraag doet, rekenen wij uit of dat het geval is en wat die waardedaling dan precies is. Dit hangt af van de periode waarin u eigenaar bent. Als er in de periode waarin u de eigenaar was waardedaling is opgetreden, dan komt u als rechthebbende in aanmerking voor vergoeding daarvan.

 • Waarom gaat het IMG niet volgens de Invisor methode werken?

  De Adviescommissie waardedaling heeft op verzoek van de kwartiermaker van het IMG nader advies uitgebracht over de methode Invisor. Op deze pagina lichten we toe wat op hoofdlijnen het nadere advies over die methode inhoudt. Dit advies was aanleiding niet af te wijken van het eerdere advies van de commissie Hammerstein om met een andere methode te gaan werken, die van Atlas voor gemeenten.. 

Waardedalingsregeling