Smartengeldregeling in wording

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) komt met een Smartengeldregeling voor immateriële schade. Wanneer de regeling start is nu nog niet precies bekend. Op deze pagina vindt u de stand van zaken van de voorbereiding op die regeling. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding vormt het onderzoek naar een juridische basis voor een Smartengeldregeling, de uitgangspunten ervan en het bespreken van de ontwikkeling van de regeling met de maatschappelijke organisaties.

Smartengeld is de vergoeding die wordt toegekend bij immateriële schade. Dat is schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of geestelijk leed. Dat is ook schade die niet direct in geld valt uit te drukken. Het doel van smartengeld is verzachting, erkenning en genoegdoening te bieden voor het aangedane leed. Dat maakt het recht op smartengeld hoogstpersoonlijk.

Bespreking maatschappelijke organisaties

Vergoeding van dit leed moet voor mogelijk vele duizenden Groningers worden geregeld. En het moet passen binnen de Nederlandse wet- en regeling. Dat vraagt om keuzes maken door het IMG. Omdat het gaat om ‘genoegdoening’ en ‘erkenning’, is het belangrijk te snappen wat de Groninger wil. De maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging helpen ons dit te begrijpen. Wij bespreken dit aan de hand van grofweg drie stappen.

  1. We stellen samen vast hoe we met elkaar spreken over de ontwikkeling. We delen wat bekend is uit onderzoek, jurisprudentie, wet- en regelgeving. (dit is afgerond)
  2. We werken dit uit tot een methode met criteria die bepalen wie straks in aanmerking komt en wat de hoogte van het smartengeld is.
  3. Met een juridische basis, methodiek en procedure op hoofdlijnen, kunnen we richtbedragen bepalen. Het IMG kan vervolgens de werkwijze vaststellen.

Informatie en communicatie

Communicatie over de Smartengeldregeling vormt een belangrijk onderdeel van de regeling, vooraf en tijdens de uitvoering ervan: