Onze opdracht

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is op 19 maart 2018 opgericht om als onafhankelijke instantie besluiten te nemen over de aanvragen tot schadevergoeding van de schade door de gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg.

We werken in principe voor iedereen die schade heeft opgelopen door de mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en Norg. Dus ook voor MKB-bedrijven, agrarische bedrijven en monumenten. Uitzonderingen zijn schade aan industriegebouwen en infrastructurele werken, zoals wegen en bruggen.

Onafhankelijk en onpartijdig

We zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat we geen banden hebben met NAM en ook los staan van andere partijen en overheden. Wij baseren ons op adviezen over de schade die door onafhankelijke deskundigen worden gedaan en hebben geen enkel belang bij de hoogte van het schadebedrag. Ons enige belang is dat de schade rechtvaardig wordt vergoed.

Rechtvaardig en ruimhartig

We doen ons best om rechtvaardig en ruimhartig te zijn, met oog voor de menselijke maat, door rekening te houden met uw persoonlijke situatie en door u een zaakbegeleider toe te wijzen. Die kan naast u gaan staan en u extra uitleg geven. Ook krijgt u op verschillende momenten de mogelijkheid om uw mening te geven, zoals wanneer wij u een schadedeskundige toewijzen of als u wilt reageren op het adviesrapport. We proberen het aanvragen van schadevergoeding zo eenvoudig mogelijk te maken.

Voortvarend

We hebben ook de opdracht om voortvarend te zijn. Dat betekent dat we zo snel mogelijk en binnen de termijnen ons werk doen. Daarbij moeten we er wel voor zorgen dat alle stappen zorgvuldig worden doorlopen. Bovendien krijgt u ruim de gelegenheid om uw eigen visie op de zaak te geven. En duurt het langer dan verwacht, dan moeten we dat aan u kunnen uitleggen.

Het wettelijk bewijsvermoeden

Belangrijk is ook het wettelijk bewijsvermoeden. Formeel gezegd: We gaan er in beginsel vanuit dat fysieke schade aan een gebouw die naar haar aard veroorzaakt zou kunnen zijn door bodembeweging in het Groningenveld of de gasopslag in Norg een gevolg is van de mijnbouwactiviteiten.

TCMG voorloper IMG

De TCMG gaat in 2020 op in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG krijgt meer taken dan de TCMG heeft, zoals vergoeden van immateriële schade en van waardedaling van huizen. De start van het IMG wordt nu voorbereid door de voorzitter van de TCMG.

Over de TCMG