De Commissie en ondersteunende organisatie

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bestaat uit de Commissie en een ondersteunende organisatie. De Commissie neemt besluiten een bepaalt het beleid. De ondersteunende organisatie voert de procedures uit en onderhoudt het contact met de bewoners en andere partijen.

De leden van de Commissie voldoen aan eisen van deskundigheid en zijn onafhankelijk. Om hun onafhankelijkheid te garanderen zijn ze niet benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, maar door de minister van Rechtsbescherming. Ze mogen zich bij individuele zaken niet laten beïnvloeden door NAM of andere partijen. Ze zijn ook niet eerder bij de aardbevingsproblematiek in Groningen betrokken geweest.

De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann. Zijn plaatsvervanger is mr. P.J.J. (Peter) van Buuren. De commissie Mijnbouwschade neemt de besluiten over de schadedossiers. Als u bezwaar maakt tegen een besluit, geeft de commissie Advisering bezwaarschriften advies over uw bezwaar.

Bij elk van de leden kunt u doorklikken naar een overzicht van hun loopbaan, functies en nevenfuncties.

Commissie Mijnbouwschade

Deze commissie besluit over aanvragen tot schadevergoeding en de vergoeding van bijkomende kosten. De leden zijn:

Over de TCMG