Meer grafieken over de voortgang

Voortgang afhandeling schademeldingen

Het totaal aantal afgehandelde schademeldingen wordt hier in de tijd afgezet tegen het totaal aantal schademeldingen die in behandeling zijn. De schademeldingen in behandeling zijn onder te verdelen in schademeldingen die zijn binnengekomen vanuit CVW (bij de start van de TCMG), schademeldingen die zijn gedaan bij de TCMG vóór de beving van Westerwijtwerd (22 mei 2019) of die ná de beving van Westerwijtwerd zijn gedaan.

Status naar doorlooptijd

De grafiek toont de status van schademeldingen naar doorlooptijd ten opzichte van elkaar. Een grote bol betekent dat een relatief groot aantal openstaande schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd dezelfde status heeft.

Status naar doorlooptijd

De grafiek toont de status van schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd. Het aantal schademeldingen wordt daarbij procentueel en in absolute getallen weergegeven. Bijvoorbeeld: het aantal schademeldingen dat minder dan een half jaar geleden is ingediend en waar nu een schade-opname wordt ingepland.

Ontwikkeling openstaande schademeldingen

Elke week komen er schademeldingen bij (oranje) en worden er schademeldingen afgehandeld (groen). De grafiek toont soms overwegend ‘oranje’ weken en soms ‘groene’ weken. Het resultaat is de ontwikkeling van het totaal aantal schademeldingen dat nog in behandeling is.

Over de TCMG