Meer grafieken over de voortgang

1.1 Reguliere dossiers binnen half jaar afgehandeld

Het percentage schademeldingen voor gewone woningen (dus geen monumenten of huurwoningen) dat binnen een half jaar is afgehandeld. We noemen dit ook wel reguliere dossiers. De lijngrafiek eronder toont de ontwikkeling van dit percentage in de laatste acht weken.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

1.2 Doorlooptijd afhandeling schademeldingen

De openstaande schademeldingen worden hier weergeven op basis van de huidige doorlooptijd die deze schademeldingen hebben. Met 0,5 jaar wordt dus bedoeld: alle nog openstaande schademeldingen die maximaal 0,5 jaar geleden zijn ingediend bij de TCMG.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

1.3 Voortgang afhandeling schademeldingen

Het totaal aantal afgehandelde schademeldingen wordt hier in de tijd afgezet tegen het totaal aantal schademeldingen die in behandeling zijn. De schademeldingen in behandeling zijn onder te verdelen in schademeldingen die zijn binnengekomen vanuit CVW (bij de start van de TCMG), schademeldingen die zijn gedaan bij de TCMG vóór de beving van Westerwijtwerd (22 mei 2019) of die ná de beving van Westerwijtwerd zijn gedaan.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

1.4 Status naar doorlooptijd

De grafiek toont de status van schademeldingen naar doorlooptijd ten opzichte van elkaar. Een grote bol betekent dat een relatief groot aantal openstaande schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd dezelfde status heeft.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

1.5 Status naar doorlooptijd (met percentage)

De grafiek toont de status van schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd. Het aantal schademeldingen wordt daarbij procentueel en in absolute getallen weergegeven. Bijvoorbeeld: het aantal schademeldingen dat minder dan een half jaar geleden is ingediend en waar nu een schade-opname wordt ingepland.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

1.6 Ontwikkeling openstaande schademeldingen

Elke week komen er schademeldingen bij (oranje) en worden er schademeldingen afgehandeld (groen). De grafiek toont soms overwegend ‘oranje’ weken en soms ‘groene’ weken. Het resultaat is de ontwikkeling van het totaal aantal schademeldingen dat nog in behandeling is.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›