Meer grafieken over de specials

Special-dossiers

Special-dossiers zijn schademeldingen waar een gespecialiseerde onafhankelijke deskundige nodig is voor advies over de schadeoorzaak en de schadeomvang. Het gaat om monumenten, andere erfgoedpanden, agrarische bedrijven en andere soorten bedrijven. De fysieke schade, de eigendomsconstructie en de materiële gevolgschade (zoals omzetderving) kunnen reden zijn dat gespecialiseerde kennis nodig is.

6.1 Special-dossiers naar status

De grafiek toont de status van het aantal specials-dossiers als totaal en per gemeente. Bij ontvangst analyseren we de schademeldingen en plannen we de schade-opname in. Na een schade-opname volgt de uitwerking tot een adviesrapport, dat we vervolgens voorleggen aan de schademelder. Daarna wordt het besluit voorbereid en genomen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

6.2 Status naar doorlooptijd en kenmerk

De grafiek toont de status van special-dossiers naar kenmerk en status. Een grote bol betekent dat een relatief groot aantal openstaande schademeldingen met een bepaald kenmerk deze status heeft. Let op: een dossier kan meerdere kenmerken hebben, dus zowel een agrarisch bedrijf zijn en een pand met monumentale status. De cijfers kunnen niet bij elkaar opgeteld worden om tot een totaal te komen. Dat totaal staat in andere grafieken.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›