Meer grafieken over de schadevergoeding

Ordegrootte van schadevergoedingen

De kolommen tonen het totaal aantal besluiten naar omvang van de vergoeding. ‘Afgewezen’ houdt in dat er geen schadevergoeding is toegekend. De 'K' staat voor duizend. 

Over de TCMG