Meer grafieken over de schadevergoeding

5.1 Ordegrootte van schadevergoedingen

De kolommen tonen het totaal aantal besluiten naar omvang van de vergoeding. ‘Afgewezen’ houdt in dat er geen schadevergoeding is toegekend. De 'K' staat voor duizend. 

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

5.2 Ontwikkeling gemiddelde schadevergoedingen

De grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde schadevergoeding door de tijd heen bij een besluit waarin schadevergoeding is toegekend.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›