Meer grafieken over de schade-opnames

Andere schade-opname

Schade-opnames worden in de reguliere procedure verricht door een onafhankelijke deskundige. Het is bij steeds meer dossiers mogelijk om in plaats daarvan een aannemer de schade-opname te laten doen. Met woningcorporaties is afgesproken dat zij voor hun huurwoningen de schade-opname uitvoeren.

Over de TCMG