Meer grafieken over reacties

7.1 Reacties op de adviesrapporten

Onderstaande grafiek toont de reacties van schademelders op de adviesrapporten. Er zijn drie mogelijkheden: een zienswijze met verbeterpunten indienen, akkoord gaan en geen reactie geven. Onderstaande zijn alle reacties bij elkaar opgeteld, wat vanzelfsprekend leidt tot een toename in de grafiek. Het geheel toont aan de rechterzijde van de grafiek dan ook grofweg het totaal aantal nu opgeleverde adviesrapporten. Als er geen reactie komt, wordt het adviesrapport na twee weken als akkoord beschouwd. Pas dan wordt de reactie ook meegeteld in de statistieken.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

7.2 Reacties op de adviesrapporten per week

Onderstaande grafiek toont de reacties van schademelders op de adviesrapporten per week. Er zijn drie mogelijkheden: een zienswijze met verbeterpunten indienen, akkoord gaan en geen reactie geven. In de grafiek is per week te zien hoe de reacties per week zich tot elkaar verhouden in procenten. Honderd procent zijn alle reacties bij elkaar die week. 'Geen reactie' wordt pas als zodanig geregistreerd na verstrijken van de zienswijzetermijn van twee weken (tenzij er verlenging is aangevraagd). Bij geen reactie wordt het adviesrapport als akkoord beschouwd voor wat betreft de voortzetting van de procedure.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›