Meer grafieken over de meldingen

 

AOS-meldingen en hun status

De grafiek toont het aantal meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Na AOS-melding volgt binnen 48 uur een veiligheidsinspectie. Wanneer er per direct veiligheidsmaatregelen nodig zijn, dan spreken we van een 'gegronde AOS'. Voor AOS-meldingen hanteert de TCMG een specifieke werkwijze. Als u de grafiek 'per week' instelt, krijgt u meer informatie als u een van de bolletjes aanraakt (met uw muis of vinger afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt).

Schademeldingen en hun status

De grafiek toont de status van schademeldingen per gemeente. Bij ontvangst analyseren we de schademeldingen en plannen de schade-opname in. Na een schade-opname volgt de uitwerking tot een adviesrapport, dat we vervolgens voorleggen aan de schademelder. Daarna wordt het besluit voorbereid en genomen.

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›