Meer grafieken over de meldingen

Schademeldingen en hun status

De grafiek toont de status van schademeldingen per gemeente. Bij ontvangst analyseren we de schademeldingen en plannen de schade-opname in. Na een schade-opname volgt de uitwerking tot een adviesrapport, dat we vervolgens voorleggen aan de schademelder. Daarna wordt het besluit voorbereid en genomen.

Over de TCMG