Meer grafieken over de meldingen

 

3.1 AOS-meldingen en hun status

De grafiek toont het aantal meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Na AOS-melding volgt binnen 48 uur een veiligheidsinspectie. Wanneer er per direct veiligheidsmaatregelen nodig zijn, dan spreken we van een 'gegronde AOS'. Voor AOS-meldingen hanteert de TCMG een specifieke werkwijze. Als u de grafiek 'per week' instelt, krijgt u meer informatie als u een van de bolletjes aanraakt (met uw muis of vinger afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt).

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

3.2 Schademeldingen en hun status

De grafiek toont de status van schademeldingen per gemeente. Bij ontvangst analyseren we de schademeldingen en plannen de schade-opname in. Na een schade-opname volgt de uitwerking tot een adviesrapport, dat we vervolgens voorleggen aan de schademelder. Daarna wordt het besluit voorbereid en genomen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›