Meer grafieken over de besluiten

Besluiten regulier en Stuwmeerregeling

De grafiek toont het aantal besluiten naar aanleiding van een keuze voor het aanbod vanuit de Stuwmeerregeling en vanuit de reguliere procedure.

Besluiten met schadevergoeding en met afwijzing

De grafiek toont het aantal besluiten waarbij schadevergoeding is toegekend en waarbij de aanvraag tot schadevergoeding is afgewezen.

Percentage besluiten met afwijzing

De grafiek toont het percentage besluiten met een afwijzing van de aanvraag tot schadevergoeding op het totaal van het aantal besluiten door de tijd heen.

Besluiten met een afwijzing

De grafiek toont het aantal besluiten waar de aanvraag tot schadevergoeding is afgewezen door de tijd heen in de afgelopen weken.

Besluiten Stuwmeerregeling en nulmetingen

De grafiek toont het aantal besluiten naar aanleiding van een keuze voor het aanbod vanuit de Stuwmeerregeling. Bij een deel van de dossiers is daarbij een nulmeting nodig om vast te leggen welke schade met het aanbod is afgehandeld. Als er in de toekomst nieuwe schade ontstaat, kan deze eenvoudig onderscheiden worden van de schade die al vergoed is.

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›