Dashboard schadeafhandeling

Gerealiseerde en verwachte doorlooptijd

In de blauwe bol is te zien hoe lang het duurt voor een schademelding voor een gewoon woonhuis (dus geen monumenten, stuwmeerdossiers of huurwoningen) is afgehandeld. Het gaat om het verschil in kalenderdagen van schademelding tot besluit. Het gaat om een getal bij benadering (de mediaan), berekend over de duizend laatste afgehandelde schademeldingen.

In de groene bol is de verwachte doorlooptijd te zien voor hetzelfde soort schademeldingen die nu gemeld worden. Het percentage in de bollen is het verschil met vorige week. Ook hier gaat het om een getal bij benadering (de mediaan). Houd er rekening mee dat er uitzonderingen mogelijk zijn omdat in individuele dossiers een complicatie kan ontstaan die tot een langer doorlooptijd leidt.
Meer grafieken over de voortgang

Besluiten en afgehandelde schademeldingen

Onderstaande grafiek toont het aantal besluiten en het aantal afgehandelde schademeldingen door de tijd heen. Per besluit worden er soms meerdere schademeldingen afgehandeld.
Meer grafieken over besluiten

Binnengekomen schademeldingen

Onderstaande grafiek toont het huidige, totaal aantal binnengekomen schademeldingen bij de TCMG.
Meer grafieken over meldingen zoals ook AOS-meldingen

Ontwikkeling schade-opnames

Een schade-opname is voor vrijwel elke schademelding nodig. Bij een schade-opname merken de meeste schademelders dat de schadeprocedure voor hun dossier is begonnen. 
Meer grafieken over schade-opnames ›

Totale schadevergoeding

De ‘verleende mijnbouwschade’ is de vergoeding voor de fysieke schade (zoals een scheur in een muur). Het bedrag bij ‘Stuwmeerregeling’ is de totale verleende schadevergoeding via de Stuwmeerregeling. ‘Vergoeding overige schades’ is de vergoeding voor gevolgschade zoals omzetderving. Vergoeding ‘Bijkomende kosten’ is onder andere de vergoeding voor thuisblijven bij schade-opname.
Meer grafieken over schadevergoedingen ›

Specials

De grafiek toont het aantal special-dossiers dat nog in behandelding is en dat is afgehandeld. Specials zijn dossiers waar specialistische onafhankelijke deskundigen nodig zijn om te adviseren over schadeoorzaak en schadeomvang. Het gaat om monumenten, agrarische bedrijven en andere bedrijven.
Meer grafieken over specials

Bezwaren

De grafiek toont het aantal bezwaren op een besluit met daarbij de status in de bezwaarprocedure. Net als de mogelijkheid tot bezwaar, is het tijdens en na de procedure voor schademelders op verschillende manieren mogelijk te reageren in de procedure, erna of op de TCMG in het algemeen.
Meer grafieken over reacties

Schademeldingen en besluiten per gemeente

Het totaal aantal bij TCMG binnengekomen schademeldingen en het totaal aantal besluiten (na de reguliere procedure of de Stuwmeerregeling) per gemeente. De schademeldingen met historie zijn meldingen op adressen waar bij TCMG schade is gemeld en waar tegelijk in het verleden ook bij de NAM of het CVW één of meerdere keren schade is gemeld. Bij de bedragen onder 'verleend' staat 'K' voor duizend en 'M' voor miljoen.

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›