Dashboard schadeafhandeling

1. Gerealiseerde en verwachte doorlooptijd

De blauwe bol toont het aantal dagen van een schademelding tot een besluit voor een 'normale' woning. De groene bol toont hoe lang het naar verwachting nu duurt van schademelding tot een besluit voor een 'normale' woning. LET OP: vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is er momenteel geen doorlooptijd aan te geven voor nieuwe schademeldingen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over de voortgang

 

2. Besluiten en afgehandelde schademeldingen

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over besluiten

3. Binnengekomen schademeldingen

Onderstaande grafiek toont het huidige, totaal aantal binnengekomen schademeldingen bij de TCMG.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over meldingen zoals ook AOS-meldingen

4. Ontwikkeling schade-opnames

Een schade-opname is voor vrijwel elke schademelding nodig. Bij een schade-opname merken de meeste schademelders dat de schadeprocedure voor hun dossier is begonnen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek › 
Meer grafieken over schade-opnames ›

5. Totale schadevergoeding

De ‘verleende mijnbouwschade’ is de vergoeding voor de fysieke schade (zoals een scheur in een muur). Het bedrag bij ‘Stuwmeerregeling’ is de totale verleende schadevergoeding via de Stuwmeerregeling. ‘Vergoeding overige schades’ is de vergoeding voor gevolgschade zoals omzetderving. Vergoeding ‘Bijkomende kosten’ is onder andere de vergoeding voor thuisblijven bij schade-opname.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over schadevergoedingen ›

6. Specials

De grafiek toont het aantal special-dossiers dat nog in behandelding is en dat is afgehandeld. Specials zijn dossiers waar specialistische onafhankelijke deskundigen nodig zijn om te adviseren over schadeoorzaak en schadeomvang. Het gaat om monumenten, agrarische bedrijven en andere bedrijven.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over specials

7. Bezwaren

De grafiek toont het aantal bezwaren op een besluit met daarbij de status in de bezwaarprocedure. Net als de mogelijkheid tot bezwaar, is het tijdens en na de procedure voor schademelders op verschillende manieren mogelijk te reageren in de procedure, erna of op de TCMG in het algemeen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek
Meer grafieken over reacties

8. Schademeldingen en besluiten per gemeente

Het totaal aantal bij TCMG binnengekomen schademeldingen en het totaal aantal besluiten (na de reguliere procedure of de Stuwmeerregeling) per gemeente. De schademeldingen met historie zijn meldingen op adressen waar bij TCMG schade is gemeld en waar tegelijk in het verleden ook bij de NAM of het CVW één of meerdere keren schade is gemeld. Bij de bedragen onder 'verleend' staat 'K' voor duizend en 'M' voor miljoen.

Toelichting met rekenmethode bij deze grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›