Over de TCMG

Beeldmerk TCMGSchade afhandelen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Wij handelen alle schades af die zijn gemeld na 31 maart 2017.

Acuut onveilige situaties

Wij treden op bij acuut onveilige situaties (AOS). Als u schade aan uw huis heeft, vreest voor de veiligheid en denkt dat deze situatie is ontstaan door mijnbouw, kunt u daarover direct contact met ons opnemen. Dan onderzoeken we de situatie en nemen zo nodig veiligheidsmaatregelen.

TCMG voorloper IMG

De TCMG gaat waarschijnlijk per 1 juli 2020 op in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG krijgt meer taken dan de TCMG heeft, zoals:

Vergoeden van immateriële schade

We ontwikkelen een Smartengeldregeling voor vergoeding van leed in de vorm van pijn, verdriet of gederfde levensvreugde.

Vergoeden van waardedaling van huizen

We ontwikkelen een Waardedalingsregeling voor vergoeding van de verminderde waardeontwikkeling van woningen.

Verder lezenMeer over de TCMG

Onze opdracht

Hier vindt u onze opdracht en onze werkwijze.

De Commissie en ondersteunende organisatie

De Commissie neemt besluiten over aanvragen tot schadevergoeding en heeft daartoe een ondersteunende organisatie. Hier kunt u lezen hoe we zijn georganiseerd.

Documenten

Documenten over en van de TCMG.

De voortgang in cijfers ›

Hier kunt u zien hoeveel aanvragen voor schadevergoeding er zijn, hoe ver we zijn met de afhandeling en hoeveel schadevergoeding we mensen hebben toegekend. Elke week werken we dit overzicht bij.

Hoe berekent de TCMG de omvang van de schade? ›

De deskundige of aannemer die de schade komt vaststellen, gebruikt ons calculatiemodel om tot een advies over het schadebedrag te komen. Hier leest u meer over deze rekenmethode.

Onze nieuwsbrief ›

In onze nieuwsbrief praten we u elke twee maanden bij over de stand van zaken. Als u zich voor onze nieuwsbrief opgeeft, kunt u kiezen of u hem per post of per e-mail wilt ontvangen.

 

Over de TCMG