Uitgangspunten smartengeldregeling bekend

21-02-2020

Het is een van de nieuwe taken voor het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat vrijwel zeker 1 juli start: het vergoeden van immateriële schade (smartengeld). De uitgangspunten voor een smartengeldregeling zijn nu bekend. Het moet eenvoudig zijn, toepasbaar voor meerdere Groningers tegelijk en recht doen aan hun persoonlijke omstandigheden.

Immateriële schade is schade die niet direct in geld is uit te drukken zoals een ‘aantasting in de persoon’. Denk hierbij aan psychisch letsel of gederfde levensvreugde. Het wordt daarom ook wel smartengeld genoemd. Het is in geval van Groningen schade die ontstaat door gaswinning in het Groningenveld en alle gevolgen daarvan, waaronder ook het moeten ondergaan van de procedures die nodig zijn voor schadeafhandeling en versterking.

Recht doen aan verschillen

De TCMG kent voldoende gevallen van bewoners die fysieke schade hebben geleden maar van wie niet aangenomen kan worden dat zij daardoor in hun persoon zijn aangetast. Tegelijkertijd kent de TCMG – helaas – ook vele schrijnende gevallen waarin de invloed van de mijnbouwschade op het leven van een bewoner (heel) groot is geweest en die daardoor ernstig in hun persoon zijn aangetast. Het IMG wil een werkwijze ontwikkelen die recht doet aan deze verschillen.

Start na 1 juli

In een brief aan minister Wiebes beschrijft Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG en tevens kwartiermaker van het IMG, de uitgangspunten voor deze werkwijze. Het is aan het IMG, dat een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt, een regeling voor uitkering van smartengeld vast te stellen. Wanneer de uitvoering van de smartengeldregeling precies begint, wordt later bekend. Maar het zal hoe dan ook na de start van het IMG zijn. Zeer waarschijnlijk treedt de Tijdelijke Wet Groningen op 1 juli 2020 in werking en daarmee start ook het IMG.

Het IMG wil bij het bepalen van deze schadevergoeding rekening houden met diverse omstandigheden, zoals de omvang van de schade, de veiligheid, de locatie, het aantal schadeprocedures en de duur ervan. Het moet voor burgers ook mogelijk zijn hun verhaal te doen en gehoord te worden, zodat het IMG er rekening mee kan houden. Op deze manier moet zo veel mogelijk recht worden gedaan aan de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Geen exacte wetenschap

De aanpak kan suggereren dat de omvang van de immateriële schade precies valt te berekenen. Het tegendeel is het geval, immateriële schade is immers niet direct in geld uit te drukken. Er wordt daarom gekozen voor het hanteren van diverse criteria. Tegelijkertijd moet er wel oog zijn voor de bijzondere omstandigheden van het geval, die niet in algemene criteria te vatten zijn.

Geen onderscheid procedures

Verder zal IMG niet alleen smartengeld toekennen voor hetgeen bewoners van het aardbevingsgebied in het verleden is overkomen, maar ook als er in de toekomst immateriële schade ontstaat. Het IMG zal dan ook geen onderscheid maken tussen verschillende groepen bewoners aan de hand van het moment waarop hun schade is behandeld (bijvoorbeeld of dit in het verleden bij NAM of het CVW is gebeurd, of dat het gaat om een schademelding bij de TCMG of het IMG).

Maatschappelijke organisaties

Hoewel de uitgangspunten hiermee op hoofdlijnen zijn geschetst, is nog niet bekend hoe de regeling er precies uit komt te zien. Dat zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Het IMG wil hierbij ook de maatschappelijke organisaties de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad betrekken.

Advies en Gerechtshof

Voorafgaand aan de start van het IMG vroeg de minister aan de Commissie Verheij om te adviseren over een smartengeldregeling. Daarnaast is een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over smartengeld in Groningen belangrijk. Het IMG is niet gebonden aan het advies of het arrest, maar het IMG zal de inhoud daarvan wel meenemen bij het vaststellen van de inhoud van zijn werkwijze.

Meer informatie

Naar verwachting wordt voor de zomer duidelijk wat de werkwijze precies gaat inhouden, om die vervolgens na de start van het IMG, zeer waarschijnlijk 1 juli 2020, te gaan uitvoeren. Op deze website wordt daar dan meer over bekendgemaakt.

Reacties

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 21/02/2020 - 16:44

Permalink

21-02-2020 16:44
G
Volgens mij is de rechter daar in januari al duidelijk over geweest .
Bij minimaal 2 keer schade 2500 euro en bij elke toegekende schademelding een bedrag van 1250.
Per persoon.
Dus 3 x schade 3750
4x 5000 .
Enz.
En daarboven op wordt er nog rekening gehouden met omstandigheden als tijdelijk ergens anders wonen voor herstel of helemaal niet thuis kunnen wonen wegens onveilige situatie.
En hoe zit het als je in de groep zit van zaak immateriële schade van de Haan advocaten. En wat als blijkt dat die groep een hogere bedrag toegewezen krijgt dan bijvoorbeeld bij jullie.
Is er dan geen sprake van ongelijke behandeling? En hoe wordt daar mee omgegaan?

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 22/02/2020 - 15:23

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-02-2020 15:23
Zeurpiet
Dankzij de haan is dit tot leven gekomen.

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 22/02/2020 - 16:10

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-02-2020 16:10
SIVERT
JA MAAR OF DAT VOORDEEL IS , VALT TE BEZIEN …..IS DE HAAN OOK NIET VOOR ZICHZELF BEZIG......

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 24/02/2020 - 09:47

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-02-2020 09:47
G
€30000 of €3000 is toch een voordeel van €27000.

Member for

1 maand 3 weken

Ingediend door Martin op ma, 24/02/2020 - 16:20

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-02-2020 16:20
Martin, TCMG
Zoals in het artikel en in de brief aangegeven is nog niet duidelijk hoe de regeling eruit gaat zien. Het IMG stelt een werkwijze vast en het smartengeld. De uitgangspunten daarvoor zijn nu wel bekend geworden. Naar verwachting wordt voor de zomer duidelijk wat de werkwijze precies gaat inhouden. Daar wordt op deze site meer over bekendgemaakt.

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 22/02/2020 - 15:39

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-02-2020 15:39
Jenny, TCMG
Zoals in het artikel aangegeven is het IMG niet gebonden aan het arrest, maar het IMG zal de inhoud daarvan wel meenemen bij het vaststellen van de inhoud van zijn werkwijze. Lees in de brief meer in detail hoe het IMG aankijkt tegen het arrest. https://schadedoormijnbouw.nl/sites/default/files/documenten/Reactiebrief_kwartiermaker_IMG_m_b_t__advies_immateri%C3%ABle_schadevergoeding.pdf

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 23/02/2020 - 18:17

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

23-02-2020 18:17
Jan
Nee niet gebonden aan arrest, maar dat is te regeling. Tot die eigenwijs eigen gang gaat kost teveel en is oerstom. Helemaal voor een juristenclub. In die zin vechten jullie al een verloren wedstrijd.

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 23/02/2020 - 18:21

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

23-02-2020 18:21
Jan
Geen idee hoe die zin zo beroerd neergezet kon worden, maar dit moet het zijn:

Nee niet gebonden aan het arrest, maar dat is te regelen. Tot die tijd eigenwijs jullie eigen gang gaat kost teveel en is bovendien oerstom. Helemaal voor een juristenclub. In die zin vechten jullie al een verloren wedstrijd.

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 25/03/2020 - 15:17

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

25-03-2020 15:17
schulein
waarom pas na 2 keer schade mesen kunnen na een keer schade ook al problemen hebben

Member for

50 jaar 3 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 21/02/2020 - 17:15

Permalink

21-02-2020 17:15
henri
als je de afgelopen jaren gemiddeld neemt hoeveel mensen hebben er jaarlijks schade ? laatste getal dat ik voorbijzag komen in een tweet zonder onderbouwing of bronvermelding was 100duizend, dat is dus 125miljoen dat de nederlandse staat jaarljks opzij moet zetten / uitkeren de komende jaren, boven bedrijven/sector die aanspraak is voor de fysieke overlast. zijn er over al cijfers bekend over noodfondsen ed die hierdoor ontstaan ?

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden