Stuwmeerregeling oplossing voor circa 15.000 schademeldingen

13-06-2019

De Stuwmeerregeling wordt uitgebreid en gaat gelden voor openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn ingediend. Naar verwachting biedt dit een oplossing voor circa 15.000 schademeldingen van de nu 20.265 openstaande schademeldingen (telling 12 juni 2019, 24.00 uur). Hierdoor wordt het mogelijk de doorlooptijden in de schadeafhandeling te normaliseren. Zo heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat besloten.

De regeling op hoofdlijnen

  • De schademeldingen die onder de Stuwmeerregeling vallen krijgen een aanbod voor een vast bedrag van 4.000 euro schadevergoeding en een vaste vergoeding voor bijkomende kosten van 1.000 euro.
  • Voor schademeldingen die vóór 1 januari 2019 zijn ingediend en nog geen adviesrapport hebben, komt er ook de optie zelf een aannemer aan het werk te zetten tot een bedrag van 10.000 euro (inclusief btw). Daarbij geldt dan ook een vaste vergoeding voor bijkomende kosten van 1.000 euro.
  • De Stuwmeerregeling is voor schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn binnengekomen en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van de Stuwmeerregeling nog geen besluit is genomen. Voorwaarde is ook dat het adres binnen het effectgebied voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden ligt en dat zij rechthebbende zijn.
  • Voor schademelders die hier geen gebruik van willen of kunnen maken, blijft de mogelijkheid open om gebruik te maken van de reguliere procedure.

Besluit minister

Mede door de impact van de aardbevingen bij Westerwijtwerd en Garrelsweer is het huidige stuwmeer snel gegroeid tot 20.265 openstaande schademeldingen (telling 12 juni 2019, 24.00 uur). De kans dat meer recente schademeldingen ook lang op afhandeling moeten gaan wachten is daarmee aanzienlijk toegenomen. Het besluit om schademeldingen tot 13 juni een aanbod te doen, is daarom ook volgens de TCMG nodig. Het wordt daardoor mogelijk om de doorlooptijd voor nieuwe en voor omvangrijker schades te kunnen normaliseren. Daartoe neemt de TCMG ook aanvullend nog versnellingsmaatregelen voor de reguliere schadeprocedure.

"Lang wachten is onrechtvaardig"

Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG: “Mensen moeten te lang wachten en met de recente snelle groei van schademeldingen dreigt dat voor een nog grotere groep realiteit te worden. We doen hen daarmee geen recht en dat is juist onrechtvaardig. Het inlopen van het stuwmeer waarmee wij en alle gedupeerde al sinds de start van TCMG kampen, lukt alleen met een dergelijke regeling. We laten voortvarendheid daarbij zwaar wegen."

Schade direct afgehandeld

Als gekozen wordt voor deelname aan de Stuwmeerregeling worden vrijwel alle stappen van de huidige procedure overgeslagen. Zo hoeft er niet meer gewacht te worden op een schade-opname, is er geen adviesrapport meer nodig en ook geen zienswijze met eventuele benodigde wijzigingen op het adviesrapport. Juist deze stappen kosten nu de meeste tijd. De TCMG kan na ontvangst van de keuze vrijwel direct een besluit nemen. De TCMG zal wel achteraf nog een nulmeting laten uitvoeren.

Negentig procent lang wachtenden

Met de Stuwmeerregeling wordt naar verwachting in één keer zo’n negentig procent van de meldingen die van vóór 1 januari 2019 stammen een oplossing geboden. En het zal naar verwachting een oplossing zijn voor circa twee derde van de schademeldingen die tussen 1 januari 2019 en 13 juni 2019 zijn binnen gekomen. Zodoende verwachten we circa 15.000 schademeldingen met de Stuwmeerregeling te kunnen afhandelen.

Keuzemoment

Schademelders die onder de Stuwmeerregeling vallen, kunnen vanaf begin juli hun keuze bekend maken tot 1 januari 2020. Nadat de keuze bekend is gemaakt, stopt de voorbereiding op besluitvorming van de betreffende schademeldingen. Voor wie gekozen heeft voor de optie een eigen aannemer in te zetten, kan facturen van werkzaamheden van aannemers wel gewoon nog na 1 januari 2020 indienen, mits de keuze wel voor die tijd is bekend gemaakt en voordat er een adviesrapport is opgeleverd.

Vereenvoudiging door vertrouwen

"We gaan hierbij uit van vertrouwen in schademelders en aannemersbedrijven. We vertrouwen erop dat de aannemer reële prijzen rekent en de aanvrager alleen schadevergoeding vraagt voor mogelijke mijnbouwschade", zegt Kortmann.

Verlenging beslistermijn

Deze week landt bij circa 5.400 schademelders ook een brief op de mat waarin verlenging van de beslistermijn tot nog eens 15 maanden werd bekend gemaakt. Voor het overgrote deel van deze schademelders zal de Stuwmeerregeling een oplossing bieden, waarmee het voor hen mogelijk wordt op zeer korte termijn duidelijkheid te krijgen over hun schadeafhandeling.

Meer informatie

De Stuwmeerregeling wordt komende weken verder uitgewerkt. Het kan dan ook zijn dat we nog niet op al uw vragen onmiddellijk antwoord hebben. Houd deze website de komende tijd dan ook in de gaten. Wanneer nodig zorgen we voor updates. Ook kunt u altijd bellen met ons serviceloket of contact opnemen met uw zaakbegeleider. We komen vandaag ook met meer informatie over de genoemde versnellingsmaatregelen voor de reguliere procedure.

Reacties

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 11:03

Permalink

13-06-2019 11:03
Mien Laive Tied
Komt de nulmeting wel voor de volgende beving? Ik wijs alleen even op de onzinnigheid in tijd. Dit wordt een groot probleem. Wat koop je af met 4000: alle schade tot nulmeting. Nooit niet met jullie tempo. Tip laat bewoner even een schadelijst vastleggen in het dossier, liefst met foto. Dat voorkomt een hoop problemen. Doe eens slim en erken dit probleem al vast en niet over 15 maanden

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 11:11

Permalink

13-06-2019 11:11
Mien laive Tied
Lijkt mij dan gelijk aan nulmeting. Hoef je ook geen kosten meer te maken.

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 11:12

Permalink

13-06-2019 11:12
Yannick Schreurs
Is het bij het gebruik maken van de stuwmeerregeling nog mogelijk om de subsidie waardevermeerdering aan te spreken om je woning te verduurzamen?

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 13:04

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-06-2019 13:04
Vos
Ik heb hier direct navraag naar gedaan en zoals nu bekend is het niet mogelijk om gebruik te maken van de subsidie waardevermeerdering indien je gebruik maakt van de stuwmeerregeling.

Hierover is nog wel een gesprek gaande, volgende week verwachten ze meer informative te kunnen geven of het eventueel wel mogelijk is.

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 13:45

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-06-2019 13:45
Mien Laive Tied
Dat is dan direct een bom onder de stuwmeerregeling. Beter is dan de procedure af te maken.

Member for

10 maanden 1 week

Ingediend door Nathalie op do, 13/06/2019 - 14:29

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-06-2019 14:29
Nathalie, TCMG
Het accepteren van het aanbod van de Stuwmeerregeling leidt ertoe dat mijnbouwschade wordt erkend. Op het betreffende adres is vervolgens de SNN regeling van toepassing voor waardevermeerdering.

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 18/06/2019 - 12:18

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

18-06-2019 12:18
Piet
Hallo Nathalie,

Ik heb vorige maand een adviesrapport ontvangen, was hier niet mee eens heb mijn zienswijze gestuurd. Krijg ik nu dan wel antwoord op mijn zienswijze of kom ik nu in aanmerking voor de Stuwmeerregeling.

Member for

10 maanden 1 week

Ingediend door Nathalie op wo, 19/06/2019 - 16:14

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

19-06-2019 16:14
Nathalie, TCMG
Beste Piet,

De TCMG neemt tot de keuze van de aanvrager bekend is of tot het 1 januari 2020 is, geen besluiten over de betreffende schademeldingen als het om bedragen van minder dan 4.000 euro schadevergoeding gaat. Wel wordt de voorbereiding van de besluiten voortgezet. Mocht een schade namelijk alsnog niet aan de voorwaarden voor de Stuwmeerregeling voldoen, bijvoorbeeld omdat de schade groter is dan 10.000 euro, dan wordt er zo min mogelijk tijd verloren.

Let wel: Er is een klein aantal dossiers, naar schatting 200, die nu geheel voorbereid zijn en gereed staan om een besluit over te nemen waarbij er sprake is van minder dan 4.000 euro schadevergoeding. Omwille van voortvarendheid en om een einde te maken aan het wachten voor betrokkenen, nemen we daar wel een besluit over. Lees hier meer: https://schadedoormijnbouw.nl/veelgestelde-vragen/de-stuwmeerregeling/hoe-gaan-jullie-tot-de-start-van-de-stuwmeerregeling-om-met.

Of uw zienswijze al in behandeling is genomen weet ik niet. Ik heb namelijk geen inzage in individuele dossiers. Hierover kunt u het beste contact zoeken met uw zaakbegeleider of ons Serviceloket (088 4444 111).

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 12:07

Permalink

13-06-2019 12:07
Anoniem
Stel je krijgt een aanbod voor 5k dat je accepteert op zeg 15 juli en op 16 juli is de volgende beving. Dus weer nieuwe meldingen. TCMG heeft geen tijd gehad voor fatsoenlijke opname/0-meting en wat is dan een bestaande en een nieuwe scheur? Dan het hele “generaal alstublieft” nogmaals ?

Member for

49 jaar 9 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 13/06/2019 - 12:38

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-06-2019 12:38
Anoniem
Ja het ergste moet nog komen immers was het een bevinkje en bij de gasvelden komen de ergste pas op het laatst

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden