Stuwmeerregeling: 3.417 keer keuze gemaakt, 49 besluiten

08-07-2019

In de eerste vijf dagen na de start is op 3.417 adressen een keuze gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling. De eerste 49 besluiten zijn genomen voor die keuzes, waarbij 245.000 euro schadevergoeding is toegekend. In totaal is er nu 39,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door de TCMG.

Stuwmeerregeling

Van de gemaakte keuzes, is op 3.227 adressen gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro, op 24 adressen koos de eigenaar voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro (op basis van facturen van een bouwbedrijf) en op 166 adressen is gekozen voor het voortzetten van de reguliere procedure. Afgelopen woensdag 3 juli is de uitvoering van de Stuwmeerregeling gestart.

Vervolg na een keuze

Na een keuze voor een van de vergoedingen vanuit de Stuwmeerregeling volgt voorbereiding op een besluit en het besluit zelf, gevolgd door uitbetaling. Als er geen recente schade-opname is gedaan, kan daarna een nulmeting volgen. Voor de 3.251 huishoudens en bedrijven waar nu een schadevergoeding is gekozen, is er bij ruim 2.000 van hen geen schade-opname gedaan. De uitvoering van de nulmetingen, een fotografische vastlegging van de schades, is nu in voorbereiding. Komende tijd zullen we ook daarover de voortgang melden op deze website.

Afgehandeld

De TCMG heeft 7.729 besluiten genomen over schadevergoeding, waarvan 49 naar aanleiding van een keuze voor de Stuwmeerregeling. Er zijn nu 9.838 schademeldingen afgehandeld. Aangezien er op een enkel adres of door een enkele schademelder meerdere schademeldingen kunnen zijn gedaan. Afgelopen week werden er 162 besluiten genomen en bij 1 van de besluiten is geen schadevergoeding toegekend. Het percentage besluiten met schadevergoeding sinds 19 maart 2018 is daardoor nu 88 procent.

Niet-afgehandeld

Er zijn nu 23.046 schademeldingen niet-afgehandeld, waarvan het leeuwendeel een aanbod vanuit de Stuwmeerregeling heeft gehad. Er kwamen afgelopen week 588 nieuwe schademeldingen binnen, een stijging ten opzichte van de 449 schademeldingen vorige week. In totaal zijn er nu op circa 18.900 adressen nog een of meerdere openstaande schademeldingen, waarbij circa 16.600 schademelders een of meer schademeldingen deden voor die adressen. Er is nu op 14.217 adressen een schade-opname gedaan, mede door aannemers.

Reguliere procedure of Stuwmeerregeling

De TCMG gaat door met voorbereiding van besluiten vanuit de reguliere procedure op adressen waar ook een aanbod voor de Stuwmeerregeling is gedaan. Op adressen waar een schade-opname is gedaan, kan er vanaf volgende week weer een adviesrapport volgen. Tenzij de schademelding uit 2019 stamt of een schade van meer dan 10.000 euro bevat, dan kan het adviesrapport vanaf deze week op de mat landen. Vanaf volgende week worden er ook weer besluiten genomen op alle soorten dossiers. Op adressen waar een keuze wordt gemaakt voor een vergoeding vanuit de Stuwmeerregeling wordt geen adviesrapport meer verstuurd en ook geen besluiten meer genomen vanuit de reguliere procedure.

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 09/07/2019 - 08:03

Permalink

09-07-2019 08:03
Dhr JC Kortekaas Leidschendam
49x 5000 = inderdaad 245.000
15.000x 5000 = 75 miljoen

Dagelijks stroomt er voor 11 miljoen gas uit de Groningse bodem.
Schadeclaimers mogen zich niet schuldig voelen.

De schuld ligt bij degene die toezicht hield en houdt, niet bij de schademelders.

De pyromaan is schuldig aan de brand.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 11/07/2019 - 10:04

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

11-07-2019 10:04
tamara mulder
Ik heb 2 schades en verwachtte nog een stuwmeeraanbod voor de tweede schade. Ik heb besloten voor de eerste schade gebruik te maken van de regeling. Nu blijkt echter dat je dan meteen akkoord gaat met alle schademeldingen. Dus wanneer je 20 meldingen hebt open staan krijg je nog steeds slechts 5.000. Dat is wel misinformatie die op de site en/of de brief aangepast moet worden lijkt mij. Ik vrees ook klachten van mensen die inderdaad geen 2 maar 20 scheuren hebben in hun huis en die akkoord gegaan zijn. Informatie aanpassen op de site?

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 11/07/2019 - 12:25

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

11-07-2019 12:25
Irene
Bij ons ook twee schadedossiers. Het staat wel in de brief vermeld, maar niet heel duidelijk. Advies aan alle mensen die twee of meer schadedossiers hebben en de verwachting dat de schade boven de 4000 euro uitkomt: niet akkoord gaan met de stuwmeerregeling.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op do, 11/07/2019 - 15:09

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

11-07-2019 15:09
Nathalie, TCMG
Dat klopt, als u gebruik maakt van de Stuwmeerregeling worden daarmee alle openstaande schademeldingen op dat adres afgehandeld. Dit communiceren wij ook via onze website. In onze brief staat "Als gebruik wordt gemaakt van de Stuwmeerregeling, worden daarmee al uw lopende aanvragen om schadevergoeding afgehandeld." Wat klopt volgens u niet? Dat horen we graag, want dan kunnen we het verbeteren.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 11/07/2019 - 17:19

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

11-07-2019 17:19
Irene
Waarom is het zo dat bij meerdere schadedossiers alle lopende dossiers worden afgehandeld indien men gebruikt maakt van de Stuwmeerregeling? In de Kamerstukken is terug te lezen dat de regeling geldt voor álle meldingen voor 13 juni 2019. Kan TCMG dan uitleggen waarom zij op deze wijze handelt en waar dit op gebaseerd is? Overigens vind ik dat mensen met meerdere schadedossiers nu benadeeld worden, want deze groep rest de keuze om de reguliere procedure af te wachten, omdat men anders het andere dossier als het ware zou ‘afkopen’.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op vr, 12/07/2019 - 19:10

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

12-07-2019 19:10
Nathalie, TCMG
Dat klopt niet helemaal. De regeling geldt wel voor de meeste meldingen die voor 13 juni bij ons zijn gedaan, maar daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden, lees hier meer: https://www.schadedoormijnbouw.nl/veelgestelde-vragen/de-stuwmeerregeling/voor-welke-schademeldingen-geldt-de-stuwmeerregeling.

Wel is het zo dat de Stuwmeerrgeling geldt voor al die meldingen die ervoor in aanmerking komen, maar dat houdt niet in dat voor iedere melding een apart bod geldt, dat staat er ook niet. Met het bod worden alle openstaande meldingen op één adres in één keer afgedaan. Verder is het uiteraard niet onze intentie melders te benadelen, integendeel. Deze regeling maakt voor veel mensen een einde aan het lange wachten. Daardoor kunnen hopelijk gauw de schadeafhandeling normaliseren, zodat de doorlooptijd voor grotere dossiers korter wordt.

Uit onze berekeningen blijkt overigens dat deze regeling een oplossing biedt voor de meeste melders. Tot op heden betreft twee derde van de besluiten een schadevergoeding van maximaal 4.000 euro. Met dat bedrag wordt dus waarschijnlijk een groot aantal schademelders geholpen. Circa negentig procent van de besluiten betreft een bedrag tot maximaal 10.000 euro. Daarmee wordt dus een nog grotere groep geholpen. Daarbij laten de actuele cijfers van de keuzes die melders tot nu toe maakten zien dat de regeling in 95% van de gevallen een oplossing biedt.

Van afkopen is overigens geen sprake, het betreft nog steeds een schadevergoeding.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 11/07/2019 - 22:07

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

11-07-2019 22:07
Pietje
Beste Nathalie, uw beschrijving klopt inhoudelijk volledig mbt 'worden daarmee al uw lopende aanvragen om schadevergoeding afgehandeld'. Zo staat het idd in de brief.
De verwarring ontstaat bij de mensen met meerdere schademeldingen omdat in de tweede alinea van de brief slechts 1 dossiernummer vermeld is. Hierdoor is het niet onlogisch dat de aanname gedaan wordt dat eenzelfde aanbod zal gelden voor de andere dossiernummers. Het zou correcter zijn om of alle dossiernummers te vermelden en aangeven dat het een aanbod is voor al deze dossiernummers of überhaupt geen dossiernummer te gebruiken. In deze brief biedt het gebruiken van slechts 1 dossiernummer namelijk geen toegevoegde waarde.
- Wellicht heeft u iets aan deze toevoeging.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op vr, 12/07/2019 - 19:11

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

12-07-2019 19:11
Nathalie, TCMG
Beste Pietje,

Voordat we de Stuwmeerregeling aanboden, hebben geprobeerd om alvast zo veel mogelijk dossiers samen te voegen, om op die manier de afhandeling te versimpelen. Helaas was dit niet voor alle dossiers mogelijk. Het was inderdaad duidelijker geweest als in die gevallen beide dossiernummers in de brief waren vermeld. Ik neem uw opmerking mee.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 12/07/2019 - 23:49

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

12-07-2019 23:49
Stan
Beste Nathalie,

Er blijft toch nog steeds een significant verschil bestaan tussen een dossier met 1 schade en dossier met bijvoorbeeld 5 schades. Beide dossiers worden met hetzelfde bedrag afgekocht. Dit kan toch nooit kloppend zijn in beide gevallen. In mijn ogen krijgt een aantal mensen met 1 schade in het dossier dan teveel, en diegene met 5 schades te weinig lijkt mij?

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 13/07/2019 - 16:39

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-07-2019 16:39
Jenny, TCMG
Het klopt dat sommige schademelders bij een keuze voor de Stuwmeerregeling een hogere vergoeding ontvangen dan voor hun schade strikt noodzakelijk is. De regeling moet een einde maken aan de onzekerheid waarin veel schademelders al lang verkeren.  Omdat mensen een aanbod krijgen waar ze mee uit de voeten kunnen of omdat er een einde komt aan een lange wachttijd, en schade sneller wordt afgehandeld. Wanneer u vermoedt dat het herstellen van uw schades meer dan 4000 euro vergt, is een keuze voor het reguliere proces te overwegen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden