Soms is lang wachten niet langer mogelijk

20-02-2019
Rijtjeshuizen, weiland, boerderij, donkere lucht

Circa 9.000 schademelders wachten momenteel op het eerste telefoontje voor het inplannen van een schade-opname. Maar soms kan dat echt niet langer wachten. De TCMG heeft daarom een werkwijze specifiek voor situaties die zo urgent zijn, dat ze voorrang krijgen op alle andere schademeldingen. Er is een speciaal loket voor ingericht.

Een gevoelig onderwerp

We spreken daarbij ook wel van een schademelding die met prioriteit behandeld moet worden. Met zoveel mensen die wachten, en soms al meer dan een jaar, is dat natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. Iedereen heeft immers recht op een voortvarende afhandeling. Reden ook waarom we nog eens goed willen toelichten hoe we dat hebben geregeld.

Terughoudend

We zijn terughoudend met het toekennen van prioritering. Voor elke aanvraag die versneld wordt ingepland, moet een andere wachten. Er zijn daarom criteria geformuleerd. Ter indicatie: er zijn nu circa honderd schademeldingen die prioriteit krijgen. En mocht dat aantal om wat voor reden ook hard toenemen, dan zal er opnieuw naar de selectiecriteria moeten worden gekeken.

Zo snel mogelijk schade-opname

Voor vrijwel iedereen is de eerste essentiële stap in de procedure een schade-opname. Als iemand prioriteit krijgt, wordt daarmee dus vooral voorrang gegeven op het voorbereiden van en uitvoeren van de schade-opname. Soms is er ook extra prioriteit nodig bij het opleveren van een adviesrapport, voorbereiding van een besluit en het besluit zelf. Zodat met de eventuele schadevergoeding opdracht tot herstel kan worden gegeven door de schademelder.

Hoe werkt het loket?

Binnen TCMG is speciaal iemand aangesteld om de prioriteringsaanvragen in goede banen te leiden. Aanvragen kunnen via diverse wegen, zoals e-mail, zaakbegeleider, serviceloket en via andere organisaties dan TCMG binnenkomen. Er volgt altijd een schriftelijke bevestiging van de uitkomst. Het al dan niet verkrijgen van prioriteit staat niet open voor bezwaar. We organiseren dit op basis van redelijkheid en billijkheid.

Enkele criteria voor prioritering:

Het uitgangspunt voor het verkrijgen van prioriteit is een vorm van urgentie. Bijvoorbeeld omdat een gebouw op essentiële onderdelen onbruikbaar is geworden. Of omdat de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding vormen. Zo kan er sprake zijn van:

  • schrijnende omstandigheden, zoals een terminale ziekte of een chronische ziekte waarbij de schade aan een pand direct invloed heeft op het welzijn.
  • een door TCMG vastgestelde acuut onveilige situatie (AOS).
  • het ontstaan van onherstelbare materiële gevolgschade als de schade aan een pand niet zo snel mogelijk verholpen wordt. Bij monumenten kan daar sprake van zijn of een ondernemer die failliet kan gaan.

Prioriteit betekent niet altijd per direct

Dat er prioriteit wordt toegewezen, betekent niet altijd dat er een dag later schade-opname plaatsvindt. Zo zijn er bepaalde groepen schademeldingen, zoals bij monumenten en agrarisch ondernemers, waar de schade-afhandeling pas recent structureel wordt opgepakt. Het vereist soms specifieke expertise, waar minder deskundigen over beschikken. Er kan dus alsnog sprake zijn van wachttijd, maar er is dan eerder sprake van weken, dan maanden.

Meer informatie

Wie meer wil weten over prioritering kan daarvoor bellen naar het serviceloket of contact opnemen via contact@schadedoormijnbouw.nl. Geef daarbij aan dat u meer informatie wilt over ‘prioritering’.

Reacties

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 18/03/2019 - 10:02

Permalink

18-03-2019 10:02
J.J. Aukes
Met volledig medeweten van feiten die er niet om liegen ontstaat opmerkelijk genoeg niet de bewustwording dat men meewerkt aan een ronduit achterlijk en, in menig geval, bijzonder schadelijk beleid. Het is allemaal in termen van: "Ik doe alleen maar mijn werk.", "Ik bepaal het beleid helaas niet zelf.", "Als ik het niet doe dan doet een ander het wel." etc. Waar zijn die mensen die ongeacht de hoogte van het salaris het vertikken om hun medemens systematisch kapot te maken? NAM, CVW, TCMG, wat is er veranderd?

Intussen is bekend dat zoiets als gaswinningsschadeexperts niet bestaan en dat alle tot op heden negatief beoordeelde schade feitelijk opnieuw zou moeten worden beoordeeld. Dit ongeacht of men eerder heeft ondertekend voor akkoord, want het is onder voorwendselen verkregen. Gelet op het gegeven dat aardgaswinning/aardbevingsschade/mijnbouwschade eerder niet dan nauwelijks kan worden uitgesloten, is het opvallend dan wel verdacht makend dat TCMG nog altijd vasthoudt aan een zogenaamde experts voor het beoordelen van schade terplekke en niet voor het documenteren en inventariseren van de schade. Een methode als deze kan op snellere en met minder schade-experts worden uitgevoerd.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid, inherent aan de type schade en omvang deze onder te verdelen in groepen, waardoor men schades van hetzelfde type en/of bedrag versneld kan doorvoeren.

Welnee het moet allemaal op een werkelijk ronduit achterlijke wijze. Geeft eens inhoudelijk antwoord TCMG, waarom moet het allemaal bewust vertragend?

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 19/03/2019 - 15:07

Permalink

19-03-2019 15:07
J. ten Dele
"We zijn terughoudend met het toekennen van prioritering." Dat is inderdaad het probleem, jullie den terughoudendheid ten top. Het enige waar jullie dat niet zijn, is het zo doen voorkomen alsof er werkelijk sprake is van betrokkenheid en onpartijdigheid.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden