Soms is lang wachten niet langer mogelijk

20-02-2019
Rijtjeshuizen, weiland, boerderij, donkere lucht

Circa 9.000 schademelders wachten momenteel op het eerste telefoontje voor het inplannen van een schade-opname. Maar soms kan dat echt niet langer wachten. De TCMG heeft daarom een werkwijze specifiek voor situaties die zo urgent zijn, dat ze voorrang krijgen op alle andere schademeldingen. Er is een speciaal loket voor ingericht.

Een gevoelig onderwerp

We spreken daarbij ook wel van een schademelding die met prioriteit behandeld moet worden. Met zoveel mensen die wachten, en soms al meer dan een jaar, is dat natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. Iedereen heeft immers recht op een voortvarende afhandeling. Reden ook waarom we nog eens goed willen toelichten hoe we dat hebben geregeld.

Terughoudend

We zijn terughoudend met het toekennen van prioritering. Voor elke aanvraag die versneld wordt ingepland, moet een andere wachten. Er zijn daarom criteria geformuleerd. Ter indicatie: er zijn nu circa honderd schademeldingen die prioriteit krijgen. En mocht dat aantal om wat voor reden ook hard toenemen, dan zal er opnieuw naar de selectiecriteria moeten worden gekeken.

Zo snel mogelijk schade-opname

Voor vrijwel iedereen is de eerste essentiële stap in de procedure een schade-opname. Als iemand prioriteit krijgt, wordt daarmee dus vooral voorrang gegeven op het voorbereiden van en uitvoeren van de schade-opname. Soms is er ook extra prioriteit nodig bij het opleveren van een adviesrapport, voorbereiding van een besluit en het besluit zelf. Zodat met de eventuele schadevergoeding opdracht tot herstel kan worden gegeven door de schademelder.

Hoe werkt het loket?

Binnen TCMG is speciaal iemand aangesteld om de prioriteringsaanvragen in goede banen te leiden. Aanvragen kunnen via diverse wegen, zoals e-mail, zaakbegeleider, serviceloket en via andere organisaties dan TCMG binnenkomen. Er volgt altijd een schriftelijke bevestiging van de uitkomst. Het al dan niet verkrijgen van prioriteit staat niet open voor bezwaar. We organiseren dit op basis van redelijkheid en billijkheid.

Enkele criteria voor prioritering:

Het uitgangspunt voor het verkrijgen van prioriteit is een vorm van urgentie. Bijvoorbeeld omdat een gebouw op essentiële onderdelen onbruikbaar is geworden. Of omdat de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding vormen. Zo kan er sprake zijn van:

  • schrijnende omstandigheden, zoals een terminale ziekte of een chronische ziekte waarbij de schade aan een pand direct invloed heeft op het welzijn.
  • een door TCMG vastgestelde acuut onveilige situatie (AOS).
  • het ontstaan van onherstelbare materiële gevolgschade als de schade aan een pand niet zo snel mogelijk verholpen wordt. Bij monumenten kan daar sprake van zijn of een ondernemer die failliet kan gaan.

Prioriteit betekent niet altijd per direct

Dat er prioriteit wordt toegewezen, betekent niet altijd dat er een dag later schade-opname plaatsvindt. Zo zijn er bepaalde groepen schademeldingen, zoals bij monumenten en agrarisch ondernemers, waar de schade-afhandeling pas recent structureel wordt opgepakt. Het vereist soms specifieke expertise, waar minder deskundigen over beschikken. Er kan dus alsnog sprake zijn van wachttijd, maar er is dan eerder sprake van weken, dan maanden.

Meer informatie

Wie meer wil weten over prioritering kan daarvoor bellen naar het serviceloket of contact opnemen via contact@schadedoormijnbouw.nl. Geef daarbij aan dat u meer informatie wilt over ‘prioritering’.

Reacties

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 20/02/2019 - 20:58

Permalink

20-02-2019 20:58
Mevr.H Groote
Via mijn contactpersoon mevr. *** heb ik de urgentie van de problemen door de aardgasproblematiek uitgelegd de impact die dit heeft mbt chronische ziekte. Wacht al sinds 2014... ik hoop gauw positief nieuws te krijgen. Vr.gr. mevr. H.Groote

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 22/02/2019 - 07:07

Permalink

22-02-2019 07:07
Pieter Bouwman, Oostwoldjerweg 5 Siddeburen
De mijnbouwschade aan onze Oldambtster Boerderij (gemeentelijk Monument), bij u gemeld 19-03-2018 om 06.40u, is aan het verergeren. Scheuren worden zichtbaar groter cq. langer! Volgens BW artikel 6:101 hebben we een schadbeperkingsplicht, ofwel we moeten ervoor zorgen dat het niet erger wordt. Zullen we de aannemer alvast laten komen? Foto's zullen we voor u bewaren, alsmede de aannemersfactuur (welke u dient te voldoen). Graag spoedig uw reactie, immers de schade wordt steeds groter en het gaat hier om een monument. Email: info@molenheerdt.nl.
Nader toelichting zie ook de rubriek 'Ik Wacht' Dagblad vh Noorden editie zaterdag 23-2-19.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 22/02/2019 - 09:31

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-02-2019 09:31
Jenny, TCMG
Geachte heer Bouwman,

We kunnen ons goed voorstellen dat u niet langer kunt wachten. Doordat er op dit moment nog circa 9000 aanvragers wachten op een schade-opname, kunnen wij helaas niet in alle gevallen direct tot opname van de schade overgaan.
Op deze site vindt u bij de veel gestelde vragen (https://schadedoormijnbouw.nl/veelgestelde-vragen) het kopje prioritering. Daaronder leest u precies wat u kunt doen als schade herstellen dringend nodig is. Mocht u een en ander verder willen afstemmen, dan kunt u ook contact opnemen met uw zaakbegeleider.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 06/03/2019 - 14:08

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

06-03-2019 14:08
J.J. Aukes
Wat een onzinverhaal Jenny, ook al is sprake van zelfs extreme urgentie dan nog wordt men door TCMG afgewimpeld dan wel opgezadeld met nutteloze snotneuzen die mensen moeten begeleiden terwijl ze zelf nog moeten worden begeleid. Vertel toch geen onzin, ga mensen van jouw eigen niveau proberen iets op de mouw te spelden. Als jij een beetje op de hoogte zou zijn zou je weten wat werkelijk gaande is i.p.v. meewerken aan dit achterlijk beleid.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 25/02/2019 - 19:42

Permalink

25-02-2019 19:42
J.J. Aukes
Meerder malen te kennen gegeven dat onze situatie zodanig is dat dit tot onherstelbare schade lijdt. Maar alles wordt overduidelijk onder het bureaucratisch matje geschoven. Wat hier gebeurt moet worden gezien als een onderdeel van pure machtsmisbruik aan de zijde van Mark Rutte. Hij is diegene die, zoals het zich laat aanzien, gezamenlijk met Shell deze schademotiveringsplan heeft opgezet, waarvan ook de TCMG onderdeel.

Het is een soort van simpele stapeltactiek, waarbij de afhandeling van schade en versterkingsopave wordt verdeeld over zoveel schijven en nonsensverhalen dat er nagenoeg geen doorkomen aan is. De tijdsduur is de doorslaggevend factor, mensen haken op de lange duur af of plegen in extreme gevallen een wanhoopsdaad.

Het is in- en intriest dat mensen collaboreren met de uitdragers van een beleid waarbij mensen bewust schade wordt toegebracht. Juist in een tijdperk waarin de politiek terecht onder druk staat vanwege een overdaad aan wanprestatie zou je verwachten dat de gaswinningskwestie op menswaardige wijze wordt afgehandeld, maar niets blijkt minder waar. Voor mij persoonlijk is dit dan ook de reden om voorgoed afstand te nemen van de politiek. Dit systeem is volledig afgeschreven op haar wanprestaties.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 17/03/2019 - 19:28

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

17-03-2019 19:28
Erik Wiebes
Ik begrijp ook niet dat Groningers zich zo makkelijk laten te werk stellen door die door ons aangestuurde neporganisaties. Gelukkig wel een hoop Friezen gevonden die met een vers diploma inspecteren en adviseren over bevingschade, alsof ze er ervaring mee hebben. We hebben er wel lol om in Den Haag. Buiten Randstad is alles zo makkelijk bestuurbaar.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 16/03/2019 - 21:54

Permalink

16-03-2019 21:54
Mossika
Maakt totaal niet uit hoe en wat in welke situatie en wie er last van hebben. Er gebeurt toch niks! Er moeten eerst dingen misgaan.
Procedures afspraken belofte... tijd voor doen ipv beloven

Member for

1 jaar 4 maanden

Ingediend door Cor Winkel op ma, 18/03/2019 - 08:09

Permalink

18-03-2019 08:09
Cor, TCMG
Dat de schadeafhandeling nog niet voortvarend genoeg gaat klopt, maar dat er niks gebeurt, klopt niet. Bij ruim de helft van de aanvragers is de schade opgenomen of hebben we een besluit kunnen nemen.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 18/03/2019 - 10:16

Als antwoord op door Cor Winkel

Permalink

18-03-2019 10:16
J.J. Aukes
Beste Cor, begrijp dat jij ook alleen maar je werk doet, maar dieper nadenken kan niemand jou verbieden. Misschien moet je de schadekwestie eens op jezelf reflecteren. Jij hebt schade en de verzekering doet er jaren over om uberhaupt de schade te onderzoeken/beoordelen. Dit even los van de onzinverhalen over zogenaamde expertise. Er bestaat geen gaswinningsschade-expertise. Willen jullie daadwerkelijk snel door de dossiers heen vraag het dan aan iemand die jullie daarbij van nut kan zijn. Maar, beste Cor, daar gaat het niet om, het moet op deze wijze omdat het onderdeel is van het demotiveren van schadeclaims.

Member for

49 jaar 6 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 18/03/2019 - 10:02

Permalink

18-03-2019 10:02
J.J. Aukes
Met volledig medeweten van feiten die er niet om liegen ontstaat opmerkelijk genoeg niet de bewustwording dat men meewerkt aan een ronduit achterlijk en, in menig geval, bijzonder schadelijk beleid. Het is allemaal in termen van: "Ik doe alleen maar mijn werk.", "Ik bepaal het beleid helaas niet zelf.", "Als ik het niet doe dan doet een ander het wel." etc. Waar zijn die mensen die ongeacht de hoogte van het salaris het vertikken om hun medemens systematisch kapot te maken? NAM, CVW, TCMG, wat is er veranderd?

Intussen is bekend dat zoiets als gaswinningsschadeexperts niet bestaan en dat alle tot op heden negatief beoordeelde schade feitelijk opnieuw zou moeten worden beoordeeld. Dit ongeacht of men eerder heeft ondertekend voor akkoord, want het is onder voorwendselen verkregen. Gelet op het gegeven dat aardgaswinning/aardbevingsschade/mijnbouwschade eerder niet dan nauwelijks kan worden uitgesloten, is het opvallend dan wel verdacht makend dat TCMG nog altijd vasthoudt aan een zogenaamde experts voor het beoordelen van schade terplekke en niet voor het documenteren en inventariseren van de schade. Een methode als deze kan op snellere en met minder schade-experts worden uitgevoerd.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid, inherent aan de type schade en omvang deze onder te verdelen in groepen, waardoor men schades van hetzelfde type en/of bedrag versneld kan doorvoeren.

Welnee het moet allemaal op een werkelijk ronduit achterlijke wijze. Geeft eens inhoudelijk antwoord TCMG, waarom moet het allemaal bewust vertragend?

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden