Nieuwe aanpak voor monument, agrariër en bedrijf

05-09-2019

Er is een begin gemaakt met een nieuwe aanpak voor het afhandelen van meer complexe schademeldingen, zoals bij agrariërs, mkb, monumenten en kerken. Door andere afspraken met de vier expertisebureaus zijn er voor het eerst structureel meer gespecialiseerde deskundigen beschikbaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de schadeafhandeling.

Uitbreiding deskundigen

Er zijn nu circa 650 van deze schademeldingen afgehandeld en er staan er nog circa 2.200 open. Grootste probleem bij de aanpak van deze dossiers vormde het tekort aan gespecialiseerde deskundigen. Tot voor kort waren er slechts 5 beschikbaar. Dat is nu uitgebreid tot 25. Ze komen bovenop het aantal deskundigen dat er al was voor de meer standaard schademeldingen.

Andere afspraken met expertisebureau

De expertisebureaus die de onafhankelijke deskundigen leveren, konden moeilijk specialisten vinden op basis van ad hoc aangeboden dossiers door TCMG. Bureaus krijgen nu elk honderd dossiers tegelijk aangeboden, waarbij ze dan zelf deskundigen zoeken die op basis van de karakteristieken van de schademeldingen geschikt zijn. Er zijn afspraken gemaakt over de maximale termijnen voor oplevering van het werk en bij gebleken resultaat volgen meer opdrachten.

Samenwerking met organisaties

Bovendien worden er met belangenorganisaties zoals voor monumenten, agrariërs en kerken afspraken gemaakt over de inzet van eigen specialisten voor schade-opname en calculatie. Het gaat dan om mensen met aanvullende kennis en expertise. Zoals over schade aan gewassen bij agrariërs en bijzondere bouwdelen bij monumenten en kerken.

Meer tijd dan normaal

Gemiddeld genomen kost een schade-opname en verwerking tot adviesrapport bij agrariërs, monumenten en bedrijven twee keer zoveel tijd als bij normale dossiers. Sommige dossiers vergen schade-opnames die zelfs meerdere dagen kunnen duren door de grote aantallen gebouwen en schades.

Stuwmeerregeling biedt verlichting

De Stuwmeerregeling heeft ook voor de afhandeling van deze bijzondere dossiers verlichting geboden. Afgelopen weken kozen al ruim 560 agrariërs, monumenteigenaren en ondernemers voor de Stuwmeerregeling. Een groot aantal overweegt dit nog. Bij hen is geen uitgebreide procedure nodig. Sinds 2018 zijn via de normale procedure ook circa 100 dossiers afgerond. Nu er meer deskundigen zijn, is de verwachting dat dit snel kan toenemen.

Alternatieven

Woningcorporaties met monumenten doen bij eenvoudiger schades zelf de schade-opnames, waarna uiteindelijk een gespecialiseerde, onafhankelijke deskundige hiervan een adviesrapport maakt. Ook dit helpt bij de voortgang omdat het de schaars beschikbare deskundige tijd scheelt.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden