Meer schade-opnemers vanwege hogere instroom

17-10-2019

Om de structureel hogere instroom van nieuwe schademeldingen tijdig af te handelen, gaat de TCMG vanaf vandaag schade-opnemers inplannen samen met de schade-expertisebureaus. Het gaat om mensen met een bouwkundige achtergrond.

Vastleggen en berekenen

De schade-opnemers krijgen de opdracht om onder verantwoordelijkheid van onafhankelijke deskundigen de schade in een woning vast te leggen met behulp van een tablet. Ze maken dan ook een eerste berekening van de schade-omvang met een door TCMG geleverde tool. Ze worden hiervoor door de deskundigen opgeleid.

Effectievere inzet deskundigen

De deskundige maakt op basis van het verslag van de schade-opname dan een beoordeling en adviesrapport dat naar de TCMG en de schademelder gaat. Bedoeling is op deze manier de onafhankelijke deskundigen, die schaars beschikbaar zijn, effectiever in te zetten. Onafhankelijke deskundigen zijn afgestudeerde bouwkundigen en hebben minimaal drie jaar ervaring als schade-expert. Als ze niet zelf naar een gebouw toe hoeven voor de opname, kunnen ze meer adviesrapporten opleveren. De adviesrapporten vormen een belangrijke stap in de schadeprocedure.

Blijvend hoog aantal

“We houden er steeds meer rekening mee dat de hogere instroom van nieuwe schademeldingen blijvend is. Waardoor dat komt en wat je in de toekomst kunt verwachten, laten we nog onderzoeken. Maar we moeten nu de capaciteit verdubbelen. Streven is namelijk het grootste deel van de reguliere schademeldingen binnen een half jaar af te handelen en er ligt al flink wat werk. Het mag er niet toe leiden dat weer grote aantallen Groningers te lang moeten wachten zoals voor deze zomer het geval was”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Opschalen

Er wordt gestart met 20 schade-opnemers en met hulp van twee van de vier expertisebureaus die nu deskundigen leveren aan TCMG. Bedoeling is dat ze om te beginnen 100 schade-opnames per week doen. Als het goed gaat, moet dit snel uitgroeien tot minimaal 400 schade-opnames per week en dan evenzoveel door onafhankelijke deskundigen opgeleverde adviesrapporten. Er zullen daartoe dan extra schade-opnemers worden geworven.

Huidige schade-opnames

De schade-opnames door schade-opnemers komen bovenop de huidige 350 tot 400 schade-opnames en adviesrapporten die nu al wekelijks worden opgeleverd door de onafhankelijke deskundigen. Zij doen in de meeste gevallen nu nog zelf de schade-opname. Ook worden er al aannemers ingezet voor schade-opnames. Bedoeling is ook dat aantal verder te laten groeien. Schade-opnemers gaan niet naar adressen met monumenten, bedrijven en agrariërs. Dat blijven de onafhankelijke deskundigen doen.

Ervaring met nulmetingen

Het werken met schade-opnemers is niet nieuw en gebeurt al in het kader van de Stuwmeerregeling. Verschil is dat in die gevallen geen schadeberekening wordt gemaakt en er geen beoordeling van de schade-oorzaak plaatsvindt op basis van het schaderapport. Het heet daarom een ‘nulmeting’. Bij de Stuwmeerregeling is dat louter bedoeld om voor de toekomst duidelijk te hebben welke schade al is vergoed.

Stuwmeerregeling

De Stuwmeerregeling is bijna afgerond. Hoewel er nog tot eind dit jaar voor gekozen kan worden door circa 3.800 schademelders, zijn we met de zogenoemde nulmetingen op schema. Een deel van de schade-opnemers kan dus al elders worden ingezet.

Nu al duizenden schade-opnames nodig

De TCMG heeft momenteel 23.000 schademeldingen afgehandeld. Er zijn meer dan 40.000 schademeldingen binnengekomen. Er zijn nu circa 17.500 schademeldingen in behandeling. Het grootste deel is nog geen half jaar geleden ingediend. Een deel heeft al een schade-opname gehad. Er zijn nu al circa 9.000 schade-opnames nodig voor de huidige openstaande dossiers. En dat aantal groeit wekelijks.

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 19/10/2019 - 23:26

Permalink

19-10-2019 23:26
J. ten Dele
Allereerst is er op het gebied van aardbevingsschade geen echte deskundigheid, alleen maar oorzaak en gevolg. Wel ligt er vanzelfsprekend een direct verband tussen een beving en ontstaan van schade, echter beperkt zich dit tot hetgeen onafhankelijk ten tijde van het ontstaan wordt waargenomen. Het naderhand beoordelen, zo blijkt uit een reeks aan bewijsstukken, is het speelveld waarop veroorzakers de room van de expertise hebben afgesnoept door deze vooraf te voorzien van informatie, bedoelt om schade zoveel mogelijk af te keuren. Alles in de trend van wiens brood men eet wiens woord men spreekt.

Feit is dat de mogelijkheid om expertise bewust en wederrechtelijk te beïnvloeden ertoe heeft geleid dat deze door gedupeerden als bijzonder onbetrouwbaar wordt ervaren. Een zeer kwalijke gang van zaken waarover de toezichthouders maar al te graag zwijgen. Vervolgens vervallen we weer in dezelfde trend, aantrekken van ‘onafhankelijke’ experts om de schades te beoordelen. Dit terwijl het beter is om de schades door schadeopnemers a.d.h.v. foto’s in kaart te laten brengen. Deze vervolgens classificeren op; type schade, verergerde scheur/breuk, nieuwe scheur/breuk, schadeomvang, gevaarlijk/niet gevaarlijk etc. Door dit te doen vervalt een hoop onnodige ondoenlijke en veelal nutteloze inbreng van expertise en kunnen laats vermelden zich meer toeleggen op waar hun inbreng essentieel.

Overigens was de stuwmeerregeling ‘de’ methode om twijfelaars over het aanmelden van schade alsnog aan te moedigen om het wel te doen. Wat achteraf allesbehalve slim is gebleken, want daardoor zijn de wachttijden alleen maar opgelopen.

Wat ook opvallend, is dat gedupeerden na al die ellende van het voortraject, zoals met name de complexe schades, ook dit nog moeten meemaken. Hadden de schadeveroorzakers, waaronder de overheid, hun toezegging gestand gehouden, verwijzend naar ontzorgen en ruimhartig, dan had men bij het beoordelen van schade een termijn ingebracht van bijvoorbeeld maximaal drie maanden. Na het overschrijden van deze heeft gedupeerde automatisch het recht om de schade door een onafhankelijke aannemer te laten beoordelen en wordt er simpelweg betaald. Dat zou ontzorgen en ruimhartig moeten inhouden i.p.v. de indruk te wekken dat het ook daadwerkelijk zo bedoeld.

J. ten dele

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op zo, 20/10/2019 - 14:34

Permalink

20-10-2019 14:34
Nathalie, TCMG
Beste J,

Wij huren onafhankelijke deskundigen in om ons te adviseren over oorzaak en omvang. Daarbij moeten ze onze uitgangspunten hanteren. In veel gevallen is daarbij het bewijsvermoeden van toepassing.

Het bewijsvermoeden, eenmaal van toepassing, kan alleen worden weerlegd als de deskundige een ‘evident, aantoonbaar en uitsluitend’ andere oorzaak van de schade motiveert. Lees hier meer: www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/mijnbouwschade-nu-eenvoudiger-en-eenduidig-te-beoordelen.

U geeft aan dat de Stuwmeerregeling geen slimme zet is, omdat het een aanzuigende werking heeft gehad. Als men schade heeft, heeft men recht om dat bij ons te melden. Wel is het belangrijk dat we met oplossingen moeten komen om de wachtrij te verkleinen.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 22/10/2019 - 00:56

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

22-10-2019 00:56
J. ten Dele
Allereerst de laatste alinea: "Als men schade heeft, heeft men recht om dat bij ons te melden." Natuurlijk hebben gedupeerden het recht om schade te melden. Maar waarom op een wijze waarop dit wederom de wachttijden volstrekt onnodig laat oplopen? En waarom moet het zover komen dat er sprake is van een stuwmeer. Zoals jullie welbekend zijn stuwmeren geen natuurlijk verschijnsel, maar veroorzaakt door stuwdammen.

Shell/overheid heeft er in beginsel geen geheim van gemaakt om koste wat het kost schadeafwikkeling te voorzien van zogeheten bureaucratische stuwdammen, met een hoofdrol voor de NAM. De gevolgen voor met name de complexe schade heeft ertoe geleid dat de media zich ging roeren en werd gekozen voor alweer een nieuwe insteek, TCMG. Opmerkelijk is dat daarbij de complexe schades werden overgeleverd aan de NAM. Wat op zich buitengewoon opmerkelijk, want zoals jullie bekend, betalen de Nederlandse belastingbetalers de schadevergoeding en alles wat er verder aan te pas is gekomen om schades van enig omvang te demotiveren.

TCMG is in dit proces geen uitzondering, daar waar gekozen kan worden voor een mix van ontzorgen, ruimhartig, omgekeerde bewijslast en versterken verkiest men het om buitengewoon tactisch en behoudend te werk te gaan. Daarbij tot in de finesse uitgezocht waar de speelruimte ligt voor het afwijzen van schade. Terwijl de feiten vragen om een menselijke oplossing volgt wederom een proces van zogenaamde 'onafhankelijke' deskundigen, voorzien van uitgangspunten, zoals schades die niet het gevolg kunnen zijn van gaswinning, waaronder krimpschade. Krimpschade is geen gaswinningsschade, inderdaad. Taalkundig gezien juist. Waar het omgaat is het verschil tussen krimp en/of de invloed van gaswinning. Het weerleggen van oorzaken als gevolg van gaswinning bij schade gelijkend op bijvoorbeeld krimp weerlegt de invloed van gaswinning op voorhand terwijl de toegevoegde waarde bij zelfs krimpschade nimmer kan worden uitgesloten. Alleen al inklinking als gevolg van gaswinning kan al tot gevolg hebben dat een schade de schijn heeft van krimp.
De ervaringen opgedaan met schade, de veelheid aan ‘experts’, sluwheid van advocaten, alles in de sfeer van ‘Wiens broed men eet’ heeft mij doen beseffen dat het charmeoffensief van TCMG extra waakzaamheid vraagt en de ervaringen voor zich moeten spreken. Vooralsnog geen voordeel van de twijfel.

Member for

2 jaar 2 maanden

Ingediend door Jenny Kamstra op do, 24/10/2019 - 19:38

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-10-2019 19:38
Jenny, TCMG
Wij zijn er ons er terdege van bewust dat de Groninger die schade meldt niet zit te wachten op ingewikkelde en langdurende procedures. Onze opdracht luidt dat wij voortvarend schademeldingen afhandelen. Tegelijkertijd moeten we dat op een rechtvaardige en zorgvuldige manier doen. Bijvoorbeeld door de schades te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige. Veel schademelders laten ook weten een onafhankelijke beoordeling van hun schade te willen hebben.

Omdat voor de zomer de wachttijden voor veel schademelders meer dan een jaar was is de Stuwmeerregeling in het leven geroepen. Daarmee is in korte tijd een groot aantal schademeldingen afgehandeld en bestaat een groot deel van de groep schademeldingen die nu nog afgehandeld moeten worden uit relatief recente meldingen.

De afgelopen maanden is het aantal nieuwe schademeldingen sterk gestegen, zoals u ook constateert. Wij namen en nemen verschillende maatregelen om de groeiende groep schademeldingen af te handelen. Dit om te voorkomen dat we in een vergelijkbare situatie als voor de zomer terechtkomen. Ook in dit geval zoeken wij steeds naar een balans tussen rechtdoen en zorgvuldigheid aan de ene kant en voortvarendheid aan de andere kant.

Overigens is het niet zo dat wij complexere schades overlaten aan de NAM. Iedereen die na 31 maart 2017 schade meldt, meldt dat bij ons. Dat staat los van de complexiteit van de schades.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden