Kosten TCMG in begroting geraamd op 47,4 miljoen euro

09-11-2018

De begroting van de kosten voor de organisatie van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zijn voor 2018 naar beneden bijgesteld. Waar aanvankelijk gerekend werd met 65 miljoen euro, worden de kosten in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 47,4 miljoen euro geraamd.

Verder dalen

Op basis van de huidige inzichten zal de realisatie naar verwachting nog aanzienlijk onder dat niveau gaan uitkomen. Het gaat alleen om de kosten voor de organisatie van de TCMG, dus los van de uitgekeerde bedragen aan schadevergoeding. De organisatiekosten hebben ook geen invloed op de toekenning en uitkering van schadevergoedingen. In totaal is er nu vier miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Het ministerie van EZK schiet de kosten voor TCMG en de schadevergoedingen voor en brengt die vervolgens in rekening bij de NAM.

Oorzaken

De kosten zijn lager dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo waren er minder deskundigen beschikbaar voor de TCMG dan was bedacht ten tijde van het Besluit mijnbouwschade Groningen, begin 2018. Ook was er minder ondersteunend personeel nodig dan toen bedacht. Zo werd er minder gebeld dan ingeschat en waren er minder medewerkers nodig voor het serviceloket. In juli van dit jaar werden de kosten voor TCMG voor 2018 opnieuw geraamd, ten behoeve van de begroting van het ministerie van EZK die nu is behandeld.

Werkelijke kosten

In de loop van 2019, bij het publiceren van de jaarrekening, wordt pas echt bekend wat de organisatie van de TCMG werkelijk heeft gekost in 2018. Ook is dan nog meer duidelijk over de kosten die in 2019 gemaakt zullen worden. Zo staat nu in de begroting dat van de 47,4 miljoen euro voor TCMG in 2018, de inhuur van externe, onafhankelijke deskundigen 13,7 miljoen euro zal zijn. Meer dan de 11,5 miljoen euro voor inhuur van deskundigen die in 2019 is begroot. Maar inmiddels is bekend dat in 2019 juist meer deskundigen kunnen worden ingezet dan in 2018. De verhouding tussen de kosten voor dit en volgend jaar zal dan ook anders komen te liggen.

Commissieleden

De begroting toont ook de kosten voor de deelcommissie mijnbouwschade en deelcommissie bezwaar. Te denken valt aan uitgaven voor secretariaat, juridische ondersteuning, huisvesting en bezoldiging. In 2018 wordt er 1,6 miljoen euro begroot. Voor 2019 is dat 2,1 miljoen euro. Dit wordt overigens niet bij NAM in rekening gebracht als extra waarborg voor de onafhankelijkheid van de TCMG.

Reacties

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 04/12/2018 - 16:20

Permalink

04-12-2018 16:20
J. Kunst
Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie?

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 04/12/2018 - 17:14

Permalink

04-12-2018 17:14
Jenny, TCMG
Bij de TCMG werken 233 mensen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden