Is het nu wel of niet veilig in mijn huis?

12-11-2018

Zeker als het gaat om veiligheid, is duidelijkheid extra belangrijk. Maar doordat er meerdere organisaties in Groningen betrokken zijn bij de veiligheid, zorgt dat soms voor verwarring. Met dit verhaal proberen we wat meer inzicht te bieden in wat wij en anderen doen op het gebied van veiligheid.

Wat doet TCMG eigenlijk?

Wij hebben als Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), naast schadeafhandeling, ook de taak om meldingen van mogelijk acuut onveilige situatie (AOS) te onderzoeken. Inmiddels hebben we dat bij circa vijfhonderd panden gedaan. Bij ongeveer tien procent bleek de situatie acuut onveilig en namen we met de bewoners en soms samen met de gemeente direct veiligheidsmaatregelen.

Wat is een acuut onveilige situatie (AOS)?

Bij een AOS-melding inspecteren we een gebouw waarvan melders het vermoeden hebben dat bodembeweging door de gaswinning van invloed is geweest op de constructie. We zoeken dan uit of er een direct veiligheidsrisico is ontstaan voor de bewoners of omwonenden. En daar is wat betreft AOS-meldingen sprake van als bij het minste of geringste, dus al bij kleine invloeden van buitenaf (weersinvloeden, verkeersinvloeden of trillingen), de situatie acuut onveilig kan zijn.

Lijkt op hulpverleningsdienst

Het werk aan AOS-meldingen is uniek voor Nederland en specifiek voor de situatie in Groningen. Het leunt dicht aan tegen de taak van de hulpverleningsdiensten en het werk van bouw- en woningtoezicht van de gemeente. De gemeente controleert vooraf bijvoorbeeld of de woning veilig wordt gebouwd. En het is de brandweer die optreedt als een muur is ingestort en er slachtoffers zijn. Met een AOS-inspectie proberen we juist te voorkomen dat er slachtoffers vallen.

Versterken door NCG en CVW

Ook worden er woningen versterkt omwille van de veiligheid. Dat is het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG zet daarvoor Centrum Veilig Wonen (CVW) in, die een ingenieursbureau opdracht geeft hier onderzoek naar te doen. Zij onderzoeken of een woning bestand is tegen een zware aardbeving. Waar wij dus kijken of de constructie bij het minste of geringste gevaar oplevert, bekijkt de NCG of dat het geval is bij een zware aardbeving.

Veel afkortingen, minder duidelijk

En zo zijn er al weer heel wat afkortingen de revue gepasseerd. Wat het soms niet duidelijker maakt is dat hetzelfde ingenieursbureau door zowel TCMG voor AOS wordt gevraagd en door het CVW voor versterkingsonderzoek. Zo kan het gebeuren dat dezelfde deskundige zegt dat een scheve muur geen acute onveiligheid oplevert, maar wel versterkt moet worden. De muur zal dan niet bij het minste of geringste instorten, maar kan dan wel bij een zware aardbeving bezwijken.

Meer organisaties

Soms wordt het nog ingewikkelder, bijvoorbeeld omdat ook de Commissie Bijzondere Situaties wordt betrokken. En wat ook voorkomt is dat een aannemer met een woning aan de slag is en dan uitspraken doet over de constructieve veiligheid.

Definitief duidelijkheid

We kunnen ons goed voorstellen dat bewoners door de bomen soms het bos niet meer zien. Het is dan altijd handig nog even terug te lezen wat TCMG vaststelde en adviseerde na een AOS-melding. Vooral in geval van meldingen waar geen sprake bleek te zijn van een acuut onveilige situatie. Er wordt daartoe onder andere een rapportage opgesteld.

Afgelopen maanden zijn we helaas nog niet in staat geweest die rapportages op te sturen. Maar vanaf deze week gaan we die stapsgewijs toesturen naar iedereen waar we al zijn geweest. Daarmee hebben betrokkenen ook zwart op wit wat we tijdens de inspectie altijd al mondeling hebben verteld.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden