Eerste 22 penanten Hoogezand voorzien van steigerdoeken

10-09-2018

In Hoogezand is de aannemer in opdracht van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen deze maandagmorgen gestart met het bevestigen van steigerdoeken tegen de penanten van voor- en achtergevels van 111 woningen. Inmiddels zijn er 22 penanten voorzien en daarmee voldoende veilig gemaakt.

Meerdere dagen werk

Het gaat om gevels van 61 gelijksoortige huurwoningen van woningcorporatie Lefier en 50 koopwoningen die verdeeld over de Schaepmanstraat staan en in een deel van de Dreeslaan. De aanpak vindt plaats na overleg met de gemeente Midden-Groningen en woningcorporatie Lefier.

De steigerdoeken voorkomen dat bakstenen en puin van de penanten, die onderdeel zijn van de gevel, op straat of in de tuin vallen. Verwachting is dat nog tot zeker eind deze week nodig is voor maatregelen bij alle circa 200 penanten.

Huis aan huis

Afgelopen weekend zijn medewerkers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen persoonlijk bij de eigenaren van de woningen langsgegaan voor akkoord voor de maatregelen. Het overgrote deel kon bereikt worden en gaf daarbij meteen toestemming. Verwachting is dat we in de komende dagen ook de andere eigenaren kunnen bereiken.

Vermoeden gaswinning

De penanten bestaan uit stroken metselwerk en ze stammen uit de zeventiger jaren. Ze zijn in de loop der jaren instabiel geworden. Na een eerste inspectie en op basis van signalen uit de buurt, is het vermoeden ontstaan dat aardbevingen hierbij een rol kunnen hebben gehad. Nader onderzoek moet hier uitsluitsel over bieden. Alleen de penanten veroorzaken onveiligheid. De woningen zijn op zichzelf constructief in orde.

Taak van de Commissie

Omdat het om een melding van een acuut onveilige situatie (AOS) gaat waarbij het vermoeden bestaat dat de gaswinning een rol heeft gespeeld, heeft de Commissie hierin een taak. Werkzaamheden in het kader van AOS-meldingen, -inspecties en –werkzaamheden komen niet voor kosten van woningeigenaren. Lees hier meer over acuut onveilige situaties en wat u kunt verwachten.

Vervolgaanpak

Komende weken wordt in nauwe samenspraak met Lefier en gemeente Midden-Groningen gekeken naar een vervolgaanpak voor schadeafhandeling en -herstel. Particuliere eigenaren worden hierbij zo goed mogelijk betrokken. Doel is voor 1 oktober duidelijkheid te hebben voor alle betrokkenen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
Datum
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden