Door NAM genegeerde schade wel bij TCMG

10-01-2020

De TCMG neemt schades die in het verleden door de NAM of het CVW zijn genegeerd, wel in behandeling. Het gaat om schades die toentertijd niet aantoonbaar zijn beoordeeld en bijvoorbeeld op foto zijn vastgelegd. Dat antwoordt de TCMG op vragen hierover van de Groninger Bodem Beweging.

Alleen nieuwe schade

In het Besluit mijnbouwschade Groningen staat dat de TCMG bevoegd is om schades te behandelen die ná 31 maart (12.00 uur) 2017 zijn gemeld. Schades die eerder zijn gemeld bij de NAM of het CVW mogen niet opnieuw door de TCMG worden beoordeeld. De TCMG bekijkt daarom per dossier en schade of die in het verleden al is beoordeeld. Om dat te doen, worden de historische dossiers voor het betreffende adres opgevraagd bij de NAM. Dat is bij circa de helft van de schademeldingen nu al het geval.

Groninger Bodem Beweging ervaring

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stelde hierover vragen aan de TCMG, omdat zij geluiden had opgevangen dat de NAM in het verleden schade aan funderingen bij voorbaat categoraal afwees en daarmee ook niet vastlegde. Het gaat ook om schademeldingen uit het zogenoemde ‘buitengebied’ die niet werden onderzocht.

Vastlegging en dossier

De TCMG is in de praktijk bevoegd om alle schade te behandelen, tenzij blijkt dat die schade al ooit eerder is beoordeeld door de NAM of het CVW. De TCMG is dus ook bevoegd indien er in het geheel geen NAM-dossier voorhanden is of indien blijkt dat de schade waar het om gaat, daarin niet is opgenomen en vastgelegd. De TCMG bekijkt dit, als gezegd, per individuele schade. Het voorgaande betekent dus dat de TCMG schades die in het verleden door de NAM zijn genegeerd, alsnog zal beoordelen indien die bij haar worden gemeld. Dit gebeurt overigens ook nu al.

Aantoonbaar beoordeeld

Of een schade aantoonbaar door de NAM of het CVW is beoordeeld, hangt mede af van de vastlegging van die schade. Het gaat dan vaak om beeldmateriaal zoals foto’s van de schade, maar het kan soms ook gaan om een woordelijke beschrijving ervan. De TCMG is bevoegd nieuwe schade in behandeling te nemen en dat kan ook de verergering van een eerder behandelde schade zijn. Welke deel van de schade is verergerd wordt in de praktijk doorgaans dan beoordeeld op basis van beeldmateriaal.

Hoe dan ook niet bevoegd

Voor de helderheid: de TCMG is nog altijd niet bevoegd alle oude NAM-schades te behandelen als deze wel zijn vastgelegd. Het doet voor de bevoegdheid van de TCMG dan niet ter zake of de NAM of het CVW schades heeft beoordeeld op basis van de huidige toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en of de omvang van de schade daarbij juist is gecalculeerd. Onvrede over bijvoorbeeld de wijze waarop de NAM circa 6.000 oude schades heeft afgehandeld maakt TCMG niet bevoegd om dat alsnog te doen.

Wel of geen schadevergoeding

Dat een schade alsnog wel door de TCMG wordt behandeld, betekent vervolgens niet dat er dan ook altijd een schadevergoeding wordt toegekend. De TCMG zal onder andere bekijken of de schade voldoet aan de criteria voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Daarbij is dan een van de vragen of de schade binnen het effectgebied ligt van bodembeweging door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Een schade kan dan in het verleden door de NAM niet behandeld zijn omdat deze in het buitengebied lag. Maar diezelfde schade kan alsnog ook buiten het effectgebied liggen zoals de TCMG dat hanteert.

Reacties

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 10/01/2020 - 16:48

Permalink

10-01-2020 16:48
S.T.Dieters
Prima zaak zij het dat qua bewijsvoering wel heel lastig gaat worden …...schat ik in als leek op bouwkundig gebied. Strikt genomen, kan hetzelfde gesteld worden betreffende schade bestaande uit waardedaling resp. immateriële schade. Weliswaar wordt van overheidswege geschermd met bevoegdheid op dat punt van de U opvolgende instantie maar , afgaand op hetgeen ik hierover lees op de sites van de wetgever, duurt nog heel lang wat uiteraard weer doorwerkt in de beoordeling / bewijsvoering.

Waarom werpt TCMG zich hier niet op als beoordelende instantie??

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 13/01/2020 - 13:25

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-01-2020 13:25
Jenny, TCMG
In het Besluit mijnbouwschade Groningen staat expliciet vermeld waar de TCMG wel en niet toe bevoegd is te besluiten. Er staat duidelijk in dat de TCMG niet bevoegd is waardedaling en immateriële schade te vergoeden. Voor wat betreft waardedaling kunt u hier wel meer lezen over de stappen die nog genomen moeten worden: https://schadedoormijnbouw.nl/over-de-tcmg/waardedalingsregeling

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/01/2020 - 12:28

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-01-2020 12:28
J.J. Aukes
Het is te absurd voor woorden, mensen moeten jarenlang wachten op compensatie maar betalen intussen wel de financieringslasten over een deel van een waarde dat door toedoen van mijnbouwactiviteiten verloren is gegaan. Alsof het opeens normaal hoort te zijn om bijvoorbeeld een tweedehands auto voor nieuwwaarde aan te schaffen. Overheid/Shell nemen een loopje met de rechten van gedupeerden. Het is gewoonweg te belachelijk voor woorden.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/01/2020 - 12:31

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-01-2020 12:31
J.J. Aukes
NAM, CVW, NCG, AB, TCMG, het verschil zit hem uitsluitend in de veronderstelling dat het bij de volgende instantie wel eerlijk toegaat. Waarvan uit bewijsstukken blijkt dat dit niet het geval, het wordt eerder erger dan beter. Alleen al het gegeven dat het allemaal zolang moet duren geeft al te kennen welke tactiek hier wordt gevolgd.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 12/01/2020 - 11:01

Permalink

12-01-2020 11:01
J.J. Aukes
Opmerkelijk dat TCMG aangeeft schade voorheen door NAM genegeerd alsnog in behandeling zal nemen, daar uit bewijsmiddelen in mijn bezit juist aangeeft dat eerst vermelde zelfs weigert om aardgaswinningsschade te beoordelen, zelfs niet wenst te onderzoeken.

Bewijs toont aan dat TCMG, evenals voorheen NAM de scheidslijn hebben gelegd bij schade van enige omvang. Bij het vragen om een verklaring verschuilt het zich vervolgens achter de rug van een advocaat. In zoverre is geen enkel verschil te bemerken tussen de handelswijze van de NAM, CVW, naderhand ook AB en thans TCMG. Dit betekend dat gedupeerden met schade van aanzienlijke omvang uiteindelijk op de gang naar de rechter zijn aangewezen.

Het lijkt er sterk op dat vermelde instanties er veel aan gelegen is om eigenaren van kwetsbare objecten hier systematisch weg te treiteren.

Daar dit een dossier betreft zal TCMG aangeven dat men niet mag reageren. Vandaar ook het verzoek aan deze opmerkelijke organisatie om het mogelijk te maken dat mensen bijlagen aan hun reactie kunnen toevoegen, zodat iedereen kan zien wat werkelijk gaande.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 13/01/2020 - 16:01

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-01-2020 16:01
Jenny, TCMG
U slaat de spijker op z'n kop: we gaan op social media niet in op individuele dossiers. Dat zal ook niet veranderen met de mogelijkheid van het toevoegen van bijlagen aan een reactie. Ik zal uw verzoek doorgeven.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/01/2020 - 12:41

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-01-2020 12:41
J.J. Aukes
Waar het in feite om gaat, is dat de indruk wordt gewekt dat het allemaal gaat zoals omschreven en klachten daaromtrent geen enkel zin heeft. Dit kweekt bij gedupeerden de behoefte om daar te posten waar deze verwachtingen worden opgelegd, zodat TCMG vroeg of laat voor verbetering vatbaar wordt.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 18/01/2020 - 11:57

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

18-01-2020 11:57
J.J. Aukes
Nogmaals het verzoek aan TCMG, het mogelijk te maken om bijlagen aan reacties toe te voegen. Indien jullie dit weigeren, graag de reden waarom.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 12/01/2020 - 11:13

Permalink

12-01-2020 11:13
J.J. Aukes
Interessante opmerking: "De TCMG zal onder andere bekijken of de schade voldoet aan de criteria voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden." Hoezo criteria voor toepassing wettelijke bewijsvermoeden? Men bedoelt feitelijk te zeggen: 'Waar mogelijk betaling aanzienlijke schade voorkomend.'

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 13/01/2020 - 16:02

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

13-01-2020 16:02
Jenny, TCMG
Met alle respect voor uw reactie: we bedoelen niets anders dan dat er staat: 'de TCMG zal onder andere bekijken of de schade voldoet aan de criteria voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.' Als voorbeeld noemen we de vraag of de schade binnen het effectgebied ligt. In dit bericht vindt u meer informatie over hoe onafhankelijke deskundigen het wettelijk bewijsvermoeden: https://bit.ly/2uzxFcK concrete handvatten hebben gegeven.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden