Deze week: start nulmetingen, 1.546 besluiten, 7.461 keuzes Stuwmeerregeling

22-07-2019

Tot nu toe is er op 7.461 adressen een keuze gemaakt uit een van de opties in de Stuwmeerregeling. De Commissie nam in de afgelopen week 1.546 besluiten, waarvan 1.363 in het kader van de Stuwmeerregeling.  In totaal heeft de TCMG tot nu toe 55,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend, waarvan 12,7 miljoen euro binnen de Stuwmeerregeling.

Stuwmeerregeling

Van de gemaakte keuzes werd op 6.699 adressen gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Op 173 adressen koos de eigenaar voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro, op basis van de facturen van de aannemer voor het herstel. Op 589 adressen kozen mensen ervoor hun schade te laten afhandelen volgens de reguliere procedure. Met 771 nieuwe keuzes in de Stuwmeerregeling was er een daling te zien ten opzichte van de eerste twee weken waarin de regeling van kracht was.

Nulmetingen gestart

Mensen die een keuze hebben gemaakt voor de vaste of de variabele vergoeding binnen de Stuwmeerregeling, gaan daarmee ook akkoord met het uitvoeren van een zogenoemde nulmeting op het schade-adres. Met deze nulmetingen gingen we vandaag van start. Een nulmeting is geen beoordeling van de schade of de kosten van het herstel. Ze is er alleen om vast te leggen welke schade met de Stuwmeerregeling is vergoed. Zodat verergerde of nieuwe schade in de toekomst van deze schade is te onderscheiden. In dit infoblad over de nulmeting kunt u daarover meer lezen. Om meer inzicht te geven in de nulmeting, publiceren we dezer dagen ook een reportage waarin te lezen is hoe een nulmeting wordt uitgevoerd.

Uitbetaling

Bij de uitvoering van de Stuwmeerregeling doen we ons best om de keuze van bewoners en eigenaren zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. Ons streven is om binnen twee á drie weken een besluit te nemen en het geld over te maken. Door het grote aantal reacties in korte tijd hebben we op dit moment iets meer tijd nodig. Maar door het inzetten van extra capaciteit verwachten we spoedig de piek in het aantal aanmeldingen in te lopen en de door ons gewenste termijn te halen.

Afgehandeld en niet-afgehandeld

Ondertussen gaat de afhandeling van schade binnen de reguliere procedure ook gewoon door. In totaal heeft de TCMG nu 10.493 besluiten genomen over schadevergoeding. Daarmee zijn 12.975 schademeldingen afgehandeld, omdat er soms meerdere schademeldingen op één adres zijn of één eigenaar meerdere schademeldingen op zijn naam heeft staan. Aangezien er in de afgelopen week 500 nieuwe schademeldingen binnenkwamen, staat de stand van niet-afgehandelde schademeldingen nu op 21.277. Er werd op 216 adressen een schade-opname gedaan.

Hier vindt u de meest recente cijfers.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden