Deze week: 652 afgehandeld en 266 keuzes in de Stuwmeerregeling

02-09-2019

Afgelopen week zijn er 652 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 371 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen kromp zodoende met 281. 

Besluiten en adressen

Afgelopen week werden er 531 besluiten genomen, waarvan 393 op basis van de Stuwmeerregeling en 138 vanuit de reguliere procedure. Twee besluiten betroffen een afwijzing van schadevergoeding. Het gaat per besluit soms om meerdere schademeldingen tegelijk op een adres. Er zijn nu 20.378 schademeldingen afgehandeld. Er staan nog 16.491 schademeldingen open. Het gaat daarbij om circa 13.600 adressen waar een of meer schademeldingen zijn gedaan door 11.200 eigenaren die op een of meer adressen gebouwen bezitten.

60 procent maakte een keuze in de Stuwmeerregeling

Deze week werden er 266 keuzen gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling. Zestig procent van iedereen die een aanbod kreeg, heeft nu een keuze gemaakt. In 8.701 (53 procent) gevallen werd voor een van de vergoedingen van de Stuwmeerregeling gekozen. Op 1.085 (7 procent) adressen werd gekozen voor voortzetting van de reguliere procedure. Op ruim 5.400 adressen (33 procent) kan nog voor de Stuwmeerregeling worden gekozen.

Reguliere procedure voortgezet

Op 1.328 adressen (8 procent) is de reguliere procedure reeds voortgezet zonder dat er een nadrukkelijke keuze vanuit de Stuwmeerregeling bekend werd gemaakt. De TCMG gaat sinds de start van de Stuwmeerregeling op die adressen wel door met de voorbereiding van de reguliere procedure. Om zo een te lange wachttijd te voorkomen als er alsnog voor de reguliere procedure wordt gekozen of als de einddatum van de Stuwmeerregeling op 1 januari 2020 wordt bereikt.

Schadevergoeding

Er is in totaal nu ruim 94 miljoen euro uitgekeerd door de TCMG. Dit bestaat onder andere uit 46,2 miljoen euro aan schadevergoeding vanuit de reguliere procedure en 42,6 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de Stuwmeerregeling. Daarnaast is er wettelijke rente vergoed en overige schade, zoals gevolgschade en overlast.

Schade-opnames en nulmetingen

Afgelopen week zijn er 321 schade-opnames verricht voor de reguliere procedure, wat optelt tot 16.052 schade-opnames sinds de start in maart 2018. Er zijn 427 nulmetingen uitgevoerd op adressen waar voor de Stuwmeerregeling is gekozen en waar voor de start van de Stuwmeerregeling nog geen schade-opname was gedaan vanuit de reguliere procedure. In totaal zijn er nu 1.667 nulmetingen verricht.

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden