Deze week: 501 afgehandeld en 207 keuzes in de Stuwmeerregeling

09-09-2019

Afgelopen week zijn er 501 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 526 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan openstaande schademeldingen groeide daardoor met 25. Er is nu in totaal 97 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd.

Besluiten en adressen

Afgelopen week werden er 405 besluiten genomen, waarmee 501 schademeldingen werden afgehandeld met een besluit. Het betreft 187 besluiten na een keuze voor de Stuwmeerregeling en 218 na een reguliere procedure. Per besluit kunnen er meerdere schademeldingen tegelijk worden afgehandeld. Bij 9 besluiten werd geen schadevergoeding toegekend. Bij 94,6 procent van de besluiten is schadevergoeding toegekend, bij 5,4 procent niet.

Totaal schademeldingen

Er zijn 37.395 schademeldingen bij TCMG binnengekomen, waarvan 13.472 op de dag van de start, 19 maart 2018. Van de 23.923 schademeldingen die sinds de start bij TCMG binnenkwamen, betreft het circa 14.000 schademeldingen in de afgelopen 4 maanden. In totaal zijn er ruim 20.879 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 16.516 in behandeling, op 13.700 adressen.

Stuwmeerregeling

Deze week werden 207 keuzes gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling: 155 keer koos men voor een vergoeding via de Stuwmeerregeling, 52 keer betrof het een keuze voor de reguliere procedure. Van de ruim 16.000 adressen waar een aanbod is gedaan, is nu op bijna 10.000 adressen een keuze gemaakt. Bij 8.856 adressen is voor de Stuwmeerregeling gekozen (8.581 keer voor de vaste vergoeding, 275 keer voor de variabele vergoeding op basis van facturen van een aannemer). Bij 31 procent (5.138 adressen) kan er nog een keuze worden gemaakt tot 1 januari 2020.

Reguliere procedure voortgezet

Op 1.426 adressen (9 procent) is de reguliere procedure reeds voortgezet zonder dat er een nadrukkelijke keuze vanuit de Stuwmeerregeling werd gemaakt. De TCMG gaat sinds de start van de Stuwmeerregeling door met de voorbereiding van de reguliere procedure op adressen waar ook een aanbod is gedaan. Om zo een te lange wachttijd te voorkomen als er alsnog voor de reguliere procedure wordt gekozen of als de einddatum van de Stuwmeerregeling op 1 januari 2020 wordt bereikt.

Schadevergoeding

Er is in totaal nu 97 miljoen euro uitgekeerd door de TCMG. Dit bestaat onder andere uit 47,7 miljoen euro aan schadevergoeding vanuit de reguliere procedure en 43,8 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de Stuwmeerregeling. Daarnaast is er wettelijke rente vergoed en overige schade, zoals gevolgschade en overlast.

Schade-opnames en nulmetingen

Afgelopen week zijn er 414 schade-opnames verricht voor de reguliere procedure, wat optelt tot ruim 16.000 schade-opnames sinds de start in maart 2018. Er zijn 478 nulmetingen uitgevoerd op adressen waar voor de Stuwmeerregeling is gekozen. In totaal zijn er nu ruim 2.100 nulmetingen verricht.

 

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers.

 

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden