Deze week: 311 afgehandeld, 201 binnengekomen, 455 schade-opnames

13-05-2019

Met 311 afgehandelde schademeldingen en 201 nieuwe meldingen slonk het stuwmeer van openstaande schademeldingen afgelopen week met 110. Het totaalbedrag aan toegekende schadevergoeding bedraagt nu 26 miljoen euro.

Afgehandeld

Er zijn nu 6.124 besluiten genomen en daarmee 7.999 schademeldingen afgehandeld. Op sommige adressen worden namelijk meerdere schademeldingen per besluit afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is bij 85,9 procent van de besluiten schadevergoeding toegekend. Gemiddeld gaat het dan om ruim 4.700 euro, dat is inclusief wettelijke rente en vergoeding bijkomende kosten.

Niet-afgehandeld

Er zijn nu 15.360 schademeldingen niet-afgehandeld. Meer dan de helft daarvan heeft inmiddels een schade-opname gehad. En van die groep heeft ruim 3.000 schademelders nu ook een adviesrapport gehad. Gemiddeld over de afgelopen 1.000 reacties op adviesrapporten, gaat nu 37 procent actief akkoord, 31 procent geeft geen reactie en 31 procent dient een zienswijze in.

Wachttijd tot besluit

Afgezet tegen de laatste 1.000 besluiten, is de gemiddelde wachttijd tot een besluit een jaar. Het wachten op de schade-opname duurt het langst. Als er eenmaal een schade-opname is geweest gaat het sneller, zeker na opleveren van een adviesrapport. Gemiddeld is er dan na een maand een besluit. Echter, er zijn nog grote uitschieters. Vooral wanneer er na een inhoudelijke reactie (zienswijze) een aanvulling op het adviesrapport of zelfs heropname nodig is.

Schade-opnames

Er zijn nu 12.395 schade-opnames gedaan, 455 afgelopen week. Via de aannemers worden nu ook schade-opnames gedaan. Een deel ervan is afgelopen week geregistreerd, waardoor het aantal ineens harder toenam. Er zijn vervolgens ruim 9.100 adviesrapporten opgeleverd.

Meer nieuwe schademeldingen

Het aantal nieuwe schademeldingen ligt sinds enkele weken gemiddeld hoger, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Waar er gemiddeld 150 per week binnenkwamen, zijn dat er afgelopen weken ruim 200 (deze week waren dat er 201). Het totaal is nu 23.359, waarvan er 13.472 binnenkwamen op 19 maart 2018 van CVW. Het merendeel van de nieuwe schademeldingen die bij TCMG binnenkomen, is op adressen waar nooit eerder schade is gemeld, ook niet bij NAM.

 

Kijk hier verder voor meer cijfers.

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/05/2019 - 18:15

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

14-05-2019 18:15
Aten
Het zou niet nodig moeten zijn een zienswijze te moeten schrijven. Onzinnig. Meerdere dossiers onder handen gehad, allemaal zienswijze moeten schrijven. Ik doe het ook voor anderen. Eigenlijk zouden jullie daar zelf in moeten voorzien. Afdeling zienswijze schrijven. Zou de eerste afdeling kunnen zijn die vanuit de mensen denkt.........

Hoeveel mensen kunnen een zienswijze schrijven denkt u, of willen dat.... is natuurlijk ingecalculeerd, vandaar deze werkwijze.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op wo, 15/05/2019 - 17:04

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

15-05-2019 17:04
Nathalie, TCMG
U heeft gelijk dat het niet voor iedereen mogelijk is om een zienswijze te schrijven. Het is daarom ook mogelijk een zienswijze mondeling te geven. En in de ideale situatie zouden er helemaal geen zienswijzen nodig zijn. Maar aangezien er nog altijd fouten worden gemaakt, zoals het vergeten van het meenemen van een of meerdere schades, is het goed dat er een extra waarborg is ter controle, om tot een goed besluit te komen. Bovendien kent de bewoner zijn eigen huis het beste.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op di, 14/05/2019 - 17:46

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-05-2019 17:46
Nathalie, TCMG
We kunnen geen individuele dossiers bespreken via social media of website.
Als u vragen heeft over de manier waarop we uw schade afhandelen, adviseren we u contact op te nemen met uw zaakbegeleider of ons te bellen via het algemene nummer: 0800 - 4444 111.

Is wachten echt niet langer mogelijk? Bijvoorbeeld omdat u moet verbouwen of omdat u ernstig ziek bent? Dan kunt u prioritering aanvragen. Hier leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/soms-lang-wachten-niet-langer-mogelijk

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 21/05/2019 - 22:09

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

21-05-2019 22:09
Johannes Aukes
We zijn er in Groningen intussen wel achter dat, ongeacht de ernst en gevaar van aardbevingen, deze in het niets vervallen in relatie tot de bedrieglijke wijze waarmee NAM, Shell en de Nederlandse staat omgaan met gedupeerden. Mensen worden letterlijk kapot gemaakt, zelfs tot zelfmoord gedreven en de rest van Nederland maakt zich druk om het laatste nieuws van Barbie.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 14/05/2019 - 10:47

Permalink

14-05-2019 10:47
G
Wacht al sinds schademelding vanaf januari 2018.
Schades vergeten,schades totaal verkeerd beoordelen (verschil wand of plafond is soms al moeilijk te bepalen door"expert".
Maar is allemaal vertraging tactiek.
Het is en blijft 1 grote roversbende.
Als alle schade direct vergoedt wordt zonder gezeik ,zijn ze misschien de helft minder kwijt aan kosten voor deze poppenkast.
En waren alle schademeldingen nu afgehandeld.
Groningers blij.
Maar dat kan niet want deze ambtenaren moeten hun baan zo lang mogelijk behouden en er zijn natuurlijk al weer afspraken gemaakt met experts dat ze minimaal voor zoveel jaar werk hebben.
De bom barst vanzelf.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op di, 14/05/2019 - 17:49

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-05-2019 17:49
Nathalie, TCMG
Om de schade te vergoeden, moet eerst worden vastgesteld wat de schade precies is. Het zou beter zijn als alles in één keer goed gaat, maar waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Dat realiseren wij ons en daarom hebben we extra kwaliteitsborgen zoals het vier-ogen principe, de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze en een laagdrempelig bezwaarprocedure.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 15/05/2019 - 07:47

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

15-05-2019 07:47
G
Indd je moet eerst de schade vaststellen.
Maar als je de schade na vaststellen allemaal vergoed is dat onder aan de streep goedkoper.
En daar komt bij dat de overheid een turkse aardbeving deskundige met ruim 20 jaar ervaring naar nl heeft gehaald.
En zelfs die kan niet zeggen wat wel of geen aardbevingschade is.
Sensoren die overal ter wereld op dezelfde wijze worden geïnstalleerd,behalve in groningen.
Dit allemaal om de effecten van aardbevingen op papier te minimaliseren en zo de kosten te beperken.
En laagdrempelig bezwaarprocedure?
Wie heeft er na 15 maanden nog zin om in bezwaar te gaan en nog langer te wachten.niet veel en dat is nu net de bedoeling.
Jullie hele geloofwaardigheid is bij vele allang weg en dan kunnen jullie praten wat jullie willen maar zonder daden zijn die woorden lucht voor vele.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 21/05/2019 - 22:18

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

21-05-2019 22:18
Johannes Aukes
"Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt." Wel, lieve Nathalie, fouten maak je niet, ze overkomen je. Natuurlijk is de pen gewillig en kun je overal een verklaring voor vinden. Maar waar het om gaat is de waarheid. Wij hebben, let wel, 1.800 dagen geleden onze eerste schades gemeld, in november 2017 zijn wij in het gelijk gesteld, ons dossier is ruim 8.000 pagina's dik. Als jij beweert dat dit alles te maken heeft met menselijke fouten dan ben je van harte welkom om mijn dossier te bestuderen. Dan weet je wie of wat jou heeft ingehuurd en wat daarvan werkelijk de bedoeling is. Mensen hebben nota bene zelfmoord gepleegd doordat anderen zich laten betalen om hun systematisch tot waanzin te drijven. Ja, we hebben het nog steeds over de gevolgen van gaswinning. Slaap lekker kindje.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 15/05/2019 - 10:42

Permalink

15-05-2019 10:42
Dhr JC Kortekaas Leidschendam
"Nathalie, TCMG
14-05-2019 17:43
Ik weet niet precies hoe u aan het bedrag van 52 euro per Groninger komt, maar het gemiddelde schadebedrag dat is uitbetaald bedraagt 4.700 euro, inclusief wettelijke rente en vergoeding bijkomende kosten. "

In het Westen denken we dat er circa 10 miljard schade is voor de Groningers.
(directe schade, versterking gebouwen en aardgasleed)
20.000 per Groninger, 500.000 Groningers.

Die 26 miljoen is gewoon ergerlijk.
Betaal meteen de geclaimde schades uit als voorschot.
De Staat leent tegen -0,4% de Groningers tegen 2 tot 12%.
Win-win-situatie.

Tot nu toe ging van de 300 miljard aardgasbaten 270 miljard naar de rijksoverheid en 30 miljard naar de NAM.

Dat moet echt anders. 50%(Groningen) 40% rijk en 10%NAM.
Daartoe is draagvlak in Groningen nodig dus betaal als rijksoverheid die geclaimde schades gewoon direct uit.

Member for

1 jaar 5 maanden

Ingediend door Nathalie op wo, 15/05/2019 - 17:12

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

15-05-2019 17:12
Nathalie, TCMG
Probleem is om te beginnen, dat in veel gevallen, er geen geclaimd bedrag is. Er is een melding dat er schade is. Vervolgens is er een procedure en organisatie nodig die zorgt dat tenminste de schade duidelijk wordt en het schadebedrag. En wat ons betreft kan ook dat efficiënter en sneller.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden