Deze week: 225 besluiten, 157 nieuwe meldingen, 468 opnames

24-01-2019

De Commissie nam in de afgelopen week 225 besluiten over aanvragen tot schadevergoeding.
Er kwamen 157 nieuwe schademeldingen bij. Het aantal niet-afgehandelde schademeldingen daalde met 99 naar 16.466. In totaal zijn er nu 4.156 dossiers afgehandeld.

Het aantal schade-opnames is opnieuw gegroeid tot 468 deze week tegen 397 vorige week. Met de besluiten van de afgelopen week heeft de Commissie nu in totaal 2.906 besluiten genomen. Bij 2.423 besluiten is schadevergoeding toegekend. Bij 483 besluiten is er geen schadevergoeding toegekend.

Zodoende is er inmiddels voor 10,2 miljoen euro aan vergoedingen toegekend. Het gaat om 9,5 miljoen euro aan vergoeding van schade aan gebouwen of werken, aangevuld met vergoedingen voor bijkomende kosten en wettelijke rente.

Zienswijze

Op de 3.834 adviesrapporten waarvoor de zienswijzetermijn is verstreken, heeft 25 procent van de schademelders een zienswijze ingediend. Bijvoorbeeld over de beoordeling van het causaal verband of de calculatie van de schade-omvang. Ruim 1.100 schademelders gingen expliciet akkoord. Bijna 1.700 mensen gaven geen reactie.

Er werden 21 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie (AOS). In totaal zijn we nu voor 612 AOS-meldingen in actie gekomen. Tot dusver waren van deze AOS-meldingen op 76 adressen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig.

Klik hier voor het meest recente overzicht van de cijfers.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden