Deze week: 209 besluiten, 192 schademeldingen, 392 schadeopnames

07-03-2019

Met 209 besluiten en 392 schadeopnames slinkt deze week het stuwmeer van Groningers die wachten op een eerste schadeopname en die wachten op het daaropvolgende besluit.

Wachtrij

In totaal zijn er nu 9.472 schadeopnames verricht en wachten nog 8.107 mensen daarop. Voor hen is er nu iets meer inzicht gekomen in de wachtrij. Er zijn sinds vorige week 5.298 schademeldingen afgehandeld. Het aantal niet-afgehandelde schademeldingen daalde met enkele tientallen naar 16.290.

Besluiten

Er is ruim 14,4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend op in totaal 3.896 besluiten. Bij 634 van die besluiten werd geen schadevergoeding toegekend. Het aantal bezwaren op besluiten bedraagt nu 134. 3,4 procent van de aanvragers gaat in bezwaar. Er is op 5 bezwaarschriften besloten (3 gegrond, 2 ongegrond).

Woningcorporaties

Er kwamen 192 nieuwe schademeldingen binnen. 25 daarvan komen van een woningcorporatie. Onlangs werden de eerste samenwerkingsovereenkomsten met woningcorporaties gesloten. Zij doen nu ook weer nieuwe schademeldingen. Het telt op tot een totaal van 21.579 schademeldingen die bij TCMG bekend zijn.

Adviesrapporten

In totaal zijn er nu 4.988 adviesrapporten opgeleverd waarvoor de zienswijzetermijn is verstreken. Op ruim 2.100 rapporten kwam geen reactie, ruim 1.500 mensen lieten zelf weten akkoord te gaan. Op 1.285 adviesrapporten kwam een zienswijze binnen. De adviesrapporten en zienswijzen worden vervolgens verwerkt. Soms leidt dat tot aanpassingen of heropnames. Over het gehele dossier neemt  de Commissie daarna een besluit.

Hier vindt u het meest recente overzicht van de cijfers.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden