Deze week: 1.017 afgehandeld en 9.520 keuzes in de Stuwmeerregeling

26-08-2019

Afgelopen week zijn er 1.017 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 384 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen kromp zodoende met 633.

Besluiten en adressen

Afgelopen week werden er 869 besluiten genomen, waarvan 700 op basis van de Stuwmeerregeling en 169 vanuit de reguliere procedure. Het gaat per besluit soms om meerdere schademeldingen tegelijk op een adres. Er zijn nu ruim 16.411 besluiten genomen over aanvragen tot schadevergoeding. Er zijn met die ruim 16.000 besluiten nu 19.726 schademeldingen afgehandeld, waarvan er 2.000 een dubbele schademelding op hetzelfde adres betrof. Er staan nog 16.722 schademeldingen open. Het gaat daarbij om circa 13.800 adressen waar een of meer schademeldingen zijn gedaan.

Stuwmeerregeling vs. reguliere procedure

Van de 16.700 adressen waar een brief met aanbod voor de Stuwmeerregeling is bezorgd, is er op 9.520 adressen een keuze gemaakt. 955 keer is er gekozen voor voortzetting van de reguliere procedure. 250 keer koos de schademelder voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro op basis van facturen van de aannemer. 8.315 keer werd een vaste vergoeding gekozen van 5.000 euro gekozen. Deze cijfers zijn relatief hoog ten opzichte van vorige week. Ze bevatten een correctie omdat afgelopen weken ook keuzes door TCMG op verzoek handmatig in het systeem zijn gezet en nu ook in de totalen worden meegenomen.

Nog wel een keuze mogelijk

Op ruim 5.800 adressen kan nog voor de Stuwmeerregeling worden gekozen. De TCMG gaat sinds de start van de Stuwmeerregeling op die adressen wel door met de voorbereiding van de reguliere procedure. Om zo een te lange wachttijd te voorkomen als er alsnog voor de reguliere procedure wordt gekozen of als de einddatum van de Stuwmeerregeling op 1 januari 2020 wordt bereikt. De meeste mensen die nog een keuze kunnen maken, hebben nog geen schade-opname gehad, een deel al wel en wacht op een rapport en een deel heeft verlenging van de zienswijzetermijn op het adviesrapport aangevraagd tot maximaal 1 januari 2020.

Geen keuze meer mogelijk

Bij 1.300 adressen is er niet voor de Stuwmeerregeling gekozen en kan dat ook niet meer. Er is bijvoorbeeld een besluit genomen op basis van een adviesrapport. Veelal is de vergoeding daar groter dan via de Stuwmeerregeling. Bij een deel is de reguliere procedure voortgezet door in te stemmen met een schade-opname, een zienswijze op een adviesrapport in te dienen of door niet te reageren op een adviesrapport binnen de zienswijzetermijn. Er is dan geen verlenging aangevraagd.

Schadevergoeding

Er is in totaal nu 90,3 miljoen euro uitgekeerd door de TCMG. Dit bestaat onder andere uit 44,7 miljoen euro aan schadevergoeding vanuit de reguliere procedure en 40,4 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de Stuwmeerregeling. Daarnaast is er wettelijke rente vergoed en overige schade, zoals gevolgschade en overlast.

Schade-opnames en nulmetingen

Afgelopen week zijn er 402 schade-opnames verricht voor de reguliere procedure, wat optelt tot 15.731 schade-opnames sinds de start in maart 2018. Er zijn 408 nulmetingen uitgevoerd op adressen waar voor de Stuwmeerregeling is gekozen. In totaal zijn er nu 1.240 nulmetingen verricht.

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers.

Reacties

Member for

50 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 27/08/2019 - 15:40

Permalink

27-08-2019 15:40
R
Ik snap het niet.
Zit met verschillende woningen al meer dan 18 weken te wachten op antwoorden op een zienswijzen. Maar wel tijd voor honderden nieuwe zaken.
Krijgen de experts niet betaald voor zienswijzen maar alleen voor adviesrapporten of zoiets. Of wordt het bewust door de TCMG tegengehouden. Erg vaag allemaal.
Graag geen antwoordt hierop met de opmerking, ik ken u zaak niet of zoiets.
Geef AUB maar aan wat de gemiddelde wachttijd is voor een zienswijze.

Member for

1 jaar 2 maanden

Ingediend door Nathalie op wo, 28/08/2019 - 17:06

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

28-08-2019 17:06
Nathalie, TCMG
Ik zal proberen om zo goed mogelijk een antwoord te geven op uw algemene vragen. Ik heb vanaf de website echter geen inzage in uw dossier. Voor vragen daarover kunt u terecht bij uw zaakbegeleider.

Voor het inhuren van een deskundige geldt een uurtarief. In het aanbestedingsdocument vindt u meer informatie over de inzet van de deskundigen: https://schadedoormijnbouw.nl/sites/default/files/documenten/Aanbestedingsdocument-Coo%CC%88rdinatie-en-inzet%20schade-expertise-t.b.v.TCMG.pdf.

We werken niet met wachttijden voor de zienswijzen. Belangrijk is dat we binnen de beslistermijn besluiten. Overigens lijkt 18 weken wachten op een antwoord op uw zienswijze wel lang, ik raad u aan om contact op te nemen met uw zaakbegeleider. Die kan uw probleem op individueel niveau bekijken.

Member for

50 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 29/08/2019 - 10:13

Als antwoord op door Nathalie

Permalink

29-08-2019 10:13
R.
ik wil alleen aangeven dat het geen incident is. Ik heb 5 zaken waar dit allemaal gebeurd (en soms wel 24 weken wachten geen uitzondering is). Om alle zaakbegeleiders op te bellen lijkt mij overbodig. Ik ben er van overtuigt dat zienswijzen overbodig lang blijven liggen en hier geen prio ligt.
Wat ik wel gek vind is dat er gekeken wordt naar de beslistermijn wat soms wel 18 maanden mag duren. Na de adviesrapport moet er officieel binnen 12 weken antwoord gegeven worden op zienswijzen. Hoe veel briefen zijn er verstuurd omdat dit niet gehaald werd? Ik heb er 12 verschillende thuis liggen. Leuke verzameling zo.

Member for

1 jaar 2 maanden

Ingediend door Nathalie op do, 29/08/2019 - 14:27

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

29-08-2019 14:27
Nathalie, TCMG
Door het stuwmeer aan schades is de wachttijd voor sommige aanvragers inderdaad langer dan rechtvaardig is. Reden ook waarom we nu de Stuwmeerregeling als aanvullende optie aanbieden. Op die manier hopen we de wachttijd in te kunnen korten en deskundigheid vrij te maken.

Member for

50 jaar 1 maand

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 30/08/2019 - 09:02

Permalink

30-08-2019 09:02
Piet
Ik wacht al vanaf april 2019 op een terugkoppeling van mijn zienswijze, ik merk ook dat er meerdere mensen zijn die net als ik wachten, dit is wel egt triest voor al deze mensen en vooral als we nog eens ook teleurgesteld worden na een terugkoppeling op de zienswijze. Wordt er ook voor de gedupeerden naast de wettelijke rente vergoeding toegepast i.v.m lang wachten??

Member for

1 jaar 2 maanden

Ingediend door Nathalie op vr, 30/08/2019 - 13:12

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

30-08-2019 13:12
Nathalie, TCMG
Dat is inderdaad een lange tijd, heeft u hier al contact over gezocht met uw zaakbegeleider? Dan kan diegene voor u nagaan waarom het zo lang duurt. Bij erkenning van mijnbouwschade heeft u naast de schadevergoeding zelf ook recht op wettelijke rente en een overlastvergoeding. Daarnaast is voor aanvragers die langer dan een jaar wachten een extra overlastvergoeding, lees hier meer: https://schadedoormijnbouw.nl/nieuws/vergoeding-voor-overlast-lang-wachten

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden