CED-directeur: schade-afhandeling nu echt anders

19-10-2018

Vandaag werd bekend dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen vier partijen contracteert voor de inzet van onafhankelijke deskundigen. Een van die partijen is CED, dat ook betrokken is geweest bij de schadeafhandeling vanuit CVW. En dat roept vragen op. In dit interview geeft operationeel directeur Roel Govaert van CED (divisie Advice Property) antwoorden.

Voor de duidelijkheid, wat is de rol van CED bij het Centrum Veilig Wonen (CVW)?

Toen NAM op zoek was naar een organisatie die de schade-afhandeling op zich kon nemen, was het mogelijk in te schrijven voor ofwel ‘sturing, regie en afhandeling’ of ‘levering van schade-expertise’. Wij schreven in op sturing, regie en afhandeling. Wij leverden en leveren dus niet zelf schade-experts bij CVW. Wij hebben zitting in het management en brengen daar onze kennis en ervaring in. Toen het contract gegund werd, werden we minderheidsaandeelhouder in CVW. We krijgen daarmee vergoeding voor het managementwerk en uitkering van dividend vanuit de winst van het bedrijf CVW.

Op welke manier profiteren Groningers van jullie kennis en ervaring wanneer jullie met onafhankelijke deskundigen advies uitbrengen aan de Commissie en schademelders?

CED Group is een Europese organisatie die is voortgekomen uit de verzekeraars in Nederland. Jaarlijks beoordelen we meer dan een miljoen schades op gebied van huizen, bedrijven, auto’s, inboedel, letselschades, noem maar op. We weten dus waar we het over hebben.

Wie is Roel Govaert en wat wordt uw rol bij de opdracht vanuit TCMG?

Om te beginnen, ik sta letterlijk en figuurlijk op afstand van wat er in Groningen speelt op gebied van mijnbouwschade. Ik woon in Zeeland, heb nooit te maken gehad met mijnbouwschade in Groningen, CVW of NAM. Ik ben zelf als registerexpert geregistreerd bij het NIVRE en als operationeel directeur bij CED verantwoordelijk voor afwikkeling van onder meer schades aan woningen en bedrijfspanden. Ik zal het aanspreekpunt vormen voor TCMG en de organisatie van de inzet van onze deskundigen samen met TCMG coördineren.

Schermafbeelding%202018-10-19%20om%2011.01.27.png

Hoe is de opdracht voor TCMG anders dan voor CVW bijvoorbeeld, of voor verzekeraars?

Na bekend worden van de aanbesteding zijn we diep in de materie gedoken. Hebben natuurlijk het schadeprotocol en jullie werkwijze gelezen. Het is op zoveel manieren anders dan wat we gewend zijn. Een heel belangrijke is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip aansprakelijkheid en causaliteit, dus de vraag wie verantwoordelijk is en waarom. Door uit te gaan van het wettelijk bewijsvermoeden gaan we er, simpel gezegd, primair vanuit dat de gaswinning de oorzaak is van een schade. En dat schade in dat geval ruim vergoed moet worden. Voor de burgers is dat gunstig. We kunnen gedupeerden echt gaan helpen met de instructie zoals die nu vanuit TCMG wordt meegegeven.

Maar hoe kijken jullie terug op de schade-afhandeling vanuit CVW?

Ik was daar zelf niet direct bij betrokken. Maar wat ik begrijp van collega’s is dat er een mooie organisatie is neergezet met veel kennis en goede bedoelingen en mensen die er vol voor gingen. Maar dat ze gebonden waren aan de regels van dat moment met alle complexiteit van dien. Als CVW vanuit dezelfde kaders had kunnen werken als TCMG nu geeft, dan was het misschien wel anders gelopen.

Hoe zit het met jullie deskundigen, wat is hun achtergrond en zijn er genoeg?

Alle deskundigen voldoen in persoon aan de vereisten voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid. We hebben een regiokantoor waar vanuit we mensen kunnen gaan inzetten, ze komen daarmee grotendeels uit Noord- en Oost-Nederland. We hebben er daarmee voldoende. Maar we zijn ook nog aan het rekruteren want we willen graag ruimer in het jasje zitten.

Lokale expertisebureaus die niet meededen aan de aanbesteding kunnen dus nog deskundigen leveren?

Als ze voldoen aan de vereisten, ook natuurlijk op gebied van deskundigheid, dan zie ik niet in waarom niet. Ze gaan dan wel duidelijk onder onze verantwoordelijkheid werken. Wij zullen staan voor de adviezen die we geven.

Zijn er in Nederland nu wel of niet genoeg deskundigen die dit advieswerk kunnen doen?

Er bestaat geen algemene opleiding tot schade-expert. We hebben bouwkundigen nodig en vissen uit dezelfde vijver als bijvoorbeeld aannemers en architecten- en ingenieursbureaus. Vervolgens investeren we in de verdere opleiding van die mensen en dat is een langdurig en kostbaar traject. Daarbij is er door de aantrekkende economie veel werk. Dus ja, het is lastig om ze te vinden en daarmee ook zeker niet eenvoudig ze te vinden voor de opdracht in Groningen.

Waarom hebben jullie eigenlijk ingeschreven op de aanbesteding vanuit TCMG?

Het is natuurlijk een razend interessante opdracht en biedt ons ook de mogelijkheid ervaring op te doen en een geheel nieuwe afdeling op te zetten. Het geeft ons simpel gezegd de kans om verder te groeien en we geloven dat we met onze kennis en kunde echt toegevoegde waarde kunnen leveren.

Zien jullie deskundigen ook op tegen de emotie die er leeft en de mogelijk stevige kritiek?

Nee, als we ons vak op een juiste wijze uitoefenen verwachten we weinig kritiek. En emotie, dat zijn we gewend en onze mensen zijn erin getraind daar mee om te gaan. En daarbij geldt opnieuw, de wijze waarop nu de instructie door de TCMG is opgesteld betekent dat we echt geloven juist veel voor gedupeerden te kunnen betekenen. Natuurlijk zullen wij ook over sommige schades moeten oordelen dat het alsnog geen mijnbouwschade is, maar het uitgangspunt is echt anders. We hopen mensen echt positief te verrassen.

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van varianten waarbij juist geen deskundige meer ter plaatse hoeft? Dat lijkt niet in jullie belang?

We denken juist dat de aannemersvariant die TCMG ontwikkelt, veel kansen biedt voor iedereen. De aannemer doet dan, voorzien van een instructie en enkele waarborgen, de schade-opname. De deskundigen beoordelen de rapportage. We hebben daar ook ervaring mee. We werken ook voor bedrijven en daar gebeurt iets vergelijkbaars.

Reacties

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 20/10/2018 - 23:14

Permalink

20-10-2018 23:14
Herman Damveld
CED is dus een bedrijf dat net als Arcadis verdient aan de ellende in Groningen. De winst die CED maakte als mede/aandeelhouder van het CVW, is geld dat beter bestemd had kunnen worden aan schadeafhandeling.
We gaan weer terug in de tijd, toen de schadeafhandeling stop is gezet. Dit is echt een manier om het wantrouwen dat pakweg 95% was op te hogen tot 100%.
Helaas weer een onbegrijpelijke beslissing. Tenzij je het ziet op de manier van de Duitse socioloog Ulrich Beck, dat we beland zijn in de georganiseerde onverantwoordelijkheid waar bestuurders en hun uitvoerenden nergens voor verantwoordelijk willen zijn. De mensen in Groningen zijn dan niet meer dan een verdienmodel voor organisaties als CED.
Te triest voor woorden.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 02/11/2018 - 11:52

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

02-11-2018 11:52
CED, Martine Langerak
We zien dat het interview reacties oproept en willen proberen wat extra helderheid te geven. Als aandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft CED nooit eerder invloed op of betrokkenheid gehad bij het beoordelen en vaststellen van schades. CVW heeft alleen een regierol. Dit was ook een voorwaarde, om de uitvoering strikt gescheiden te houden van de regie van het proces. Nu de schade-regie door de overheid (TCMG) is overgenomen is CED gevraagd haar experts in te zetten voor het beoordelen en vaststellen van schades. Het aandeelhouderschap van CED in CVW staat geheel los van de huidige werkzaamheden voor TCMG. CVW heeft een eigen zelfstandige directie, opereert volledig los van CED en houdt zich alleen nog bezig met het inspecteren en bouwkundig versterken van huizen en gebouwen.

CED gaat werken volgens de nieuwe kaders uit het bestuursrechtelijke Besluit mijnbouwschade Groningen. Het proces, dat door TCMG is ingericht, garandeert dat de Commissie iedere claim toetst aan deze nieuwe kaders. Misschien dat deze reactie niet alle vragen beantwoord die er nog leven, maar wat ons betreft is dit de kern.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 02/11/2018 - 20:04

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

02-11-2018 20:04
Klaas
Tot zover de communicatie- en media adviseur van CED..... Veel woorden, geen antwoord. Geen inhoud

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/10/2018 - 11:05

Permalink

21-10-2018 11:05
Klaas
Schandalig dat ced aanschuift hier. Aantoonbaar betrokken bij cbw en de nam etc. Ced zet zich ook gek neer bij de bureaus die via het Nivre ook ingezet worden. Die staan helemaal los van de nam en dan nu Ced. Onbegrijoelijk

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/10/2018 - 11:44

Permalink

21-10-2018 11:44
Bea Blokhuis
Een paar grote vraagtekens: Er wordt gezegd: ''Als CVW vanuit dezelfde kaders had kunnen werken als TCMG nu geeft, dan was het misschien wel anders gelopen.'' Moet ik hieruit begrijpen dat het CVW (was deels CED) kaders opgelegd gekregen heeft van de NAM en dat die kaders mogelijk strijdig waren met de wet dan wel met goed vakmanschap? Hebben de 'taxateurs' van het CVW (= deels CED) dus volgens die onjuiste kaders gewerkt / niet-vakbekwaam gewerkt? Dat kan om twee redenen zijn: ze waren geen vakbekwame taxateurs en konden dus niet zelfstandig, vakbekwaam en onafhankelijk oordelen of ze waren weliswaar in theorie vakbekwaam, maar ze hielden zich bewust niet aan de eisen die daarbij hoorden en schikten zich om hen moverende redenen naar het wensenpakket dat de NAM via het CVW oplegde. Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen? Ik citeer even de strekking van een mededeling van een persoon die namens het CVW mijn huis bezocht en sprak tegen een andere deskundige in mijn bijzijn (namen kan ik geven maar zal ik hier niet openbaar zetten) Die (problematische plek) zouden we moeten onderzoeken, en daar zou heel wat achter weg kunnen komen, maar het CVW gaat dat niet goed vinden.' In dit geval: de expert wilde eigenlijk wel op basis van zijn vakbekwaamheid, maar schikte zich naar zijn broodheer CVW/NAM. Zijn bedrijf is in het jaar daarna heel groot geworden op Gronings-schadetaxatiegebied, er wordt veel over geklaagd en dit bedrijf doet nu ook weer mee in de nieuwe TCMG-ronde.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/10/2018 - 17:40

Permalink

21-10-2018 17:40
Peter Osterwijk
Bericht 27-12-2017
CED Group is nu (dec.2017) nog eigendom van een groot aantal Nederlandse verzekeraars en volmachten. “Ik wil onze huidige aandeelhouders bijzonder bedanken voor hun support in de afgelopen periode”, aldus CEO CED Group Hans Coffeng. “Als nieuwe aandeelhouder zal BlackFin CED de steun geven die nodig is om de ingezette, positieve ontwikkelingen versneld door te zetten de komende jaren, waardoor CED slagvaardiger en efficiënter zaken kan doen.”
https://www.vvponline.nl/content/news/private-equity-fonds-koopt-ced-group

Bericht 6-3-2018.
CED Group, de dienstverlener in noodhulpverlening, schademanagement en hersteldiensten, heeft definitief een nieuwe eigenaar: BlackFin Capital Partners. In december werd al een principeovereenkomst getekend met de aandeelhouders. Afgelopen vrijdag vond de overdracht van meer dan 99% van de aandelen plaats, waardoor BlackFin Capital Partners nu formeel de nieuwe aandeelhouder van CED Group is. Zie link's hieronder.
https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/claims/blackfin-capital-partners-officieel-nieuwe-aandeelhouder-ced-group/

http://www.blackfincp.com/

http://www.blackfincp.com/portfolio

CED group is een onderneming die als doel heeft maximale winst voor de aandeelhouders op te leveren en dat zijn niet de gedupeerde inwoners van de provincie Groningen.

Het blijft bedroevend om te zien hoeveel geld er niet besteedt wordt aan direct schadeherstel en hoeveel mee eters ten koste van de aardbevingsslachtoffers zich zelf verrijken.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 24/10/2018 - 14:33

Permalink

24-10-2018 14:33
Willem
CED-directeur: schade-afhandeling nu echt anders. Tis echt heel droevig hoe de mensen met bevingsschade worden behandeld door deze organisaties. Vandaag in de krant' CVW verdient weer meer aan aardbevingsschade'.
Actueel nu wij een kamer willen verven/ stucwerk aanbrengen etc., heb ik bevingsschade ontdekt die bij eerdere inspectie niet gezien zijn. Dit gemeld bij TCMG. Telefonisch is het antwoord dat er over 2 a 3 maanden een expert bij u langs komt om de schade op te nemen. Kan ik de ingeplande bedrijven eerst weer afzeggen omdat er nog geen expert is geweest, of kiezen om de schade (weer) op eigen kosten te herstellen. Door de vorige bevingsschades aan onze woning, zijn er al heel veel werkzaamheden op eigen kosten gedaan, omdat alleen het plakwerk werd betaald. Als de woning er dan als een 'lapjeskat' uit komt te zien heeft destijds de NAM geen boodschap aan. Als je als bewoner dit niet zo wilt hebben, moet je het zelf maar regelen en betalen.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 07/11/2018 - 21:04

Permalink

07-11-2018 21:04
Joah joah
Ced? Schande

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 04/01/2019 - 19:23

Permalink

04-01-2019 19:23
Pieter B.
In de periode dat CED verantwoordelijk was voor wat ze zelf noemen 'sturing, regie en afhandeling' binnen CVW is er intern door CED-managers heel nadrukkelijk aangestuurd op eigen ervaringscijfers cq. statistieken waarbij ongeveer 70% van alle claims op voorhand kon worden afgewezen omdat ze onterecht zouden zijn. De schade-experts werden daarop aangestuurd en beoordeeld, vanuit het Kwaliteitsteam. Schandelijk, maar absoluut waar. Naar mijn mening moet men dit bedrijf niet opnieuw betrekken.

Member for

49 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 07/01/2019 - 12:56

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

07-01-2019 12:56
Jenny, TCMG
We beoordelen niet hoe CVW/NAM precies de schades afhandelden en hoe daarbij de aansturing vanuit CED plaatsvond. We richten ons op de opdracht die we hebben gekregen. We vragen individuele schademelders daarbij om te kijken naar de persoon van de deskundige. Niet de werkgever van de deskundige, maar de persoon zelf moet voldoen aan alle vereisten van deskundigheid en onpartijdigheid. De handtekening van de deskundigen staat immers onder het adviesrapport. In dit document vindt u op pagina 18 en 19 de eisen die worden gesteld aan de deskundigen. https://www.schadedoormijnbouw.nl/sites/default/files/documenten/Aanbestedingsdocument-Coo%CC%88rdinatie-en-inzet%20schade-expertise-t.b.v.TCMG.pdf

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden