Aardbevingsonderzoek bevestigt noodzaak reeds toegepast bewijsvermoeden

20-04-2019

In een verhaal van televisieprogramma de Monitor wordt aan de hand van onderzoeker Ihsan Bal gesteld dat het technisch onmogelijk is aardbevingen als schadeoorzaak vast te stellen. Het is precies de reden waarom de wetgever al in 2017 een wettelijk bewijsvermoeden heeft ingesteld en waarom TCMG dit sinds 19 maart 2018 toepast.

Bewijsvermoeden voor moeilijke vraag

De vraag of een bepaalde schade het gevolg is van een aardbeving is inderdaad moeilijk te beantwoorden. De wetgever was zich hiervan bewust en heeft daarom het bewijsvermoeden in de wet opgenomen. Om het bewijsvermoeden nog eenduidiger in de praktijk toe te passen, heeft op verzoek van de TCMG een onafhankelijk panel van deskundigen een advies uitgebracht over de vraag in welk gebied dit bewijsvermoeden van toepassing is en hoe dit bewijsvermoeden kan worden ontzenuwd.

Uitsluitend andere schade 

De kern van het (door de TCMG overgenomen) advies houdt in dat bij schades waar het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is een zeer hoge drempel wordt gehanteerd voor het afwijzen van mijnbouw als (mede)oorzaak. Alleen als de deskundige ‘evident en aantoonbaar’ motiveert dat er een uitsluitend andere oorzaak is van het ontstaan van de schade, wordt mijnbouwschade afgewezen.

Vrijwel steeds schadevergoeding

In de praktijk betekent dit dat de overheid (TCMG) moet bewijzen dat een bepaalde schade kennelijk alleen aan een andere oorzaak is te wijten. De Groninger heeft binnen het effectgebied vrijwel steeds aanspraak op schadevergoeding.

Schade opnemen

Het schadeprotocol zoals de TCMG dat uitvoert, biedt mede hierdoor een rechtvaardige en ruimhartige schadeafhandeling. Het blijft daarmee nog steeds nodig de schade op te nemen, te beoordelen en de schadeomvang te calculeren. Zodat Groningers krijgen waar zij recht op hebben.

Anders dan normaal 

Wie de TCMG volgt en individuele verhalen hoort, ziet daarbij net als wijzelf dat het ten uitvoer brengen van dit beoordelingskader niet zo eenvoudig is. Zowel niet in de voortvarendheid als in de inhoudelijke toepassing ervan. Ook de onafhankelijke deskundigen moeten wennen aan deze andere manier van schade beoordelen dan zij veelal gewend zijn.

Laagdrempelig reageren 

In het schadeprocotol zit daarom ook de ruime mogelijkheid voor schademelders om te reageren op de persoon van de te benoemen deskundige en het door de deskundige opgeleverde adviesrapport. Als het besluit van de Commissie daarna niet tot tevredenheid stemt, is er een zeer laagdrempelige mogelijkheid van bezwaar. Waarna ook beroep bij de bestuursrechter mogelijk is, eveneens laagdrempelig.

Beoordelen van TCMG

Of de hele schadeafhandeling zoals die nu is vormgegeven en wordt uitgevoerd, haar doel voorbij schiet, is niet ter beoordeling van de TCMG. Wij vragen mensen ons te beoordelen op de besluiten die we nemen en de voortgang. Op onze website publiceren we daarom ook uitgebreid de voortgangscijfers als ook onze uitvoeringskosten.

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/04/2019 - 19:43

Permalink

21-04-2019 19:43
Peter Post
Als u dan toch Ihsan Bal aanhaalt span hem dan niet voor uw karretje, maar wees dan ook volledig en laat dan ook weten dat hij instanties als de uwe volledig overbodig vindt. Kortom pluk niet een heel klein dingetje uit hetgeen hij zegt.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 22/04/2019 - 13:49

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-04-2019 13:49
Jenny, TCMG
Dhr. Bal heeft diverse uitspraken gedaan. Een aantal zaken die hij benoemt betreffen een politieke keuze. Wij reageren alleen op hetgeen waar wij verantwoordelijkheid voor hebben.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/04/2019 - 19:45

Permalink

21-04-2019 19:45
Peter Post
"en hoe dit bewijsvermoeden kan worden ontzenuwd." ??? Ach worden daar al al die onnodige kosten voor gemaakt.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 22/04/2019 - 13:49

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-04-2019 13:49
Jenny, TCMG
Het is aan ons om onafhankelijk en onpartijdig te besluiten over aanvragen. Startpunt is oa het bewijsvermoeden. Zo ontstaat rechtvaardige besluitvorming. En dat betekent niet dat er altijd schadevergoeding wordt toegekend, maar op verreweg de meeste adressen wel.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/04/2019 - 19:46

Permalink

21-04-2019 19:46
Peter Post
Vreemd trouwens dat ik twee reacties direct na elkaar post, terwijl datum en tijd ineens een dag verschil is

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 22/04/2019 - 13:49

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-04-2019 13:49
Jenny, TCMG
Dat is inderdaad vreemd. Ik vraag mijn collega die het technisch beheer van de site doet hiernaar te kijken.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op zo, 21/04/2019 - 20:56

Permalink

21-04-2019 20:56
Peter Post
Stop met geldverslindende loketten'
Bal zegt in De Monitor verbaasd te zijn over hoe de Nederlandse overheid omgaat met het gaswinningsgebied: "Technisch gezien is het een mission impossible om elke schade te gaan bekijken en wel of niet te koppelen aan een aardbeving van de kleine magnitudes als in Groningen.", zo zegt hij. Het is volgens hem daarom logischer om te kiezen voor een onvoorwaardelijke compensatie: "Stop met al die geldverslindende schadeloketten en vergoed de mensen gewoon voor het feit dat ze in een gaswinningsgebied wonen en daar last van hebben."

Zeven andere internationale aardbevingswetenschappers geven in de reportage aan zich te kunnen vinden in Bals conclusies. De Amerikaanse Gregory Deierlein, professor bij het Earthquake Engineering Centre in Stanford (VS) licht toe: "Zelfs bij grote aardbevingen is schade niet altijd duidelijk te herleiden. Bij de situatie in Groningen met zoveel huizen en zoveel kleine aardbevingen lijkt het me praktisch onmogelijk om te bepalen wat de oorzaak is." Sergio Lagomarsino, bouwkundig professor bij de Universiteit van Genua, voegt daaraan toe dat Nederlandse huizen niet gebouwd zijn op het weerstaan van aardbevingen: "Daarom ontstaat er snel schade, ook bij kleine aardbevingen."

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 22/04/2019 - 13:50

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

22-04-2019 13:50
Jenny, TCMG
Onvoorwaardelijke compensatie en mensen vergoeden voor het feit dat ze in een gaswinningsgebied leven is een politieke keuze en die is niet aan de TCMG.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 23/04/2019 - 13:38

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

23-04-2019 13:38
Peter Post
Klopt, maar gezien het verhaal van TMCG hierboven leek het mij toch even goed om de mening van de wetenschapper goed weer te geven. Iets met context enzo.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 24/04/2019 - 18:07

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-04-2019 18:07
Monica
Zoveel 'wijzen' zoveel meningen. Er wordt hard gewerkt en nog blijvem de groningens zeuren

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden