106 besluiten, meer meldingen van huizenbezitters

23-11-2018

De Commissie heeft deze week 106 besluiten genomen over aanvragen tot schadevergoeding. Deskundigen deden voor 279 dossiers een schadeopname.

Opvallend was het hoge aantal nieuwe meldingen van schade in de afgelopen week: dit waren er 271. Deze stijging van meldingen lijkt niet zozeer het gevolg te zijn van recente bevingen, maar doordat relatief veel huizenbezitters met meerdere panden meldingen bij ons doen. Deze meldingen worden allemaal apart, per adres, geregistreerd.

Veiligheid

We kregen zeven nieuwe meldingen van een acuut onveilige situatie waarop wij direct hebben gehandeld. Sinds 19 maart 2018 hebben we 508 van deze zogenoemde AOS-meldingen gekregen, waarvan er bij 61 meldingen direct veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Inmiddels is er in totaal iets meer dan 5 miljoen euro toegewezen aan mensen met schade. Van dat bedrag ging ruim twee ton naar de vergoeding van bijkomende kosten. Bekijk hier het meest recente overzicht van de cijfers.

Het kaartje

In het overzicht met cijfers ontbreekt deze week wel een kaartje met overzicht van besluiten. Navraag leert dat het voor de privacy van schademelders beter is standaard alleen grotere aantallen te publiceren per gemeente en niet per postcode. Ook al valt dan nog niet direct te herleiden wie de schademelder is, nemen we het zekere voor het onzekere. Het lukte niet meer om dat deze week al aan te passen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden