Hoe de Commissie omgaat met NAM-dossiers

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is begonnen met de inhoudelijke behandeling van schademeldingen op adressen waar eerder al eens schade is gemeld bij NAM. De Commissie heeft daarom inzage nodig in die NAM-dossiers. In dit verhaal leggen we uit hoe dat werkt en wat dat mogelijk voor u betekent.

Aanleiding

Misschien heeft u in het verleden al eens een schade bij NAM gemeld en heeft u nu ook bij de Commissie een schade gemeld. Of u heeft een huis gekocht, waar eerder schade is gemeld bij NAM en waar u nu zelf ook schade hebt geconstateerd en meldt bij de Commissie. De Commissie is alleen bevoegd te besluiten over nieuwe schades en moet dus oude van nieuwe schades kunnen onderscheiden. Dit is allemaal vastgelegd in het Besluit mijnbouwschade Groningen.

Welke schade wel?

Een volledig nieuwe schade, verergerde schade of een herstelde schade die opnieuw beschadigd is mag de Commissie dus wel beoordelen, maar een oude schade niet. Een scheur kan verder zijn gescheurd. Een herstelde muur kan opnieuw beschadigd zijn geraakt. Het doet dan niet ter zake wat NAM ooit over die oude schade heeft besloten. De Commissie beoordeelt nieuwe schades volledig onafhankelijk en slaat daarbij geen acht op het eerdere oordeel van NAM.

Overzicht van NAM-dossiers

Om te weten of de schade nieuw is, moet de Commissie dus weten welke schades eerder zijn gemeld. NAM heeft de Commissie daartoe een lijst met adressen verstrekt van de bij haar bekende schademeldingen die tot 31 maart 2017 zijn gedaan. Zo kan de Commissie bij een nieuwe schademelding controleren of er op dat adres al eens schade is gemeld.

Openstaande dossiers

De Commissie ontvangt van NAM ook de status van een dossier. Als een schademelding namelijk nog in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging of de Burgerlijke Rechter is het mogelijk bij die procedure nieuwe schades toe te voegen. Omdat daarmee dus niet vaststaat of een schade al eens bij een andere instantie is beoordeeld, kan de Commissie uw schademelding ook nog niet inhoudelijk behandelen.

Overdracht NAM-dossiers

Als er op een adres al eerder bij NAM een schade is gemeld en de procedure is afgerond, zoekt de Commissie de betreffende dossiers die door NAM zijn verstrekt (of waar nodig nog worden verstrekt) erbij. Inmiddels zijn door NAM voor de meeste adressen waar bij de Commissie een schade in behandeling is al documenten gestuurd. De betreffende informatie wordt vervolgens gebruikt door onder andere de externe, onafhankelijke deskundige. Die adviseert de Commissie welke schade nieuw is, wat de oorzaak is (wel of geen mijnbouwschade) en calculeert de schadeomvang van de nieuwe schade.

Welke informatie

NAM draagt geen complete dossiers over aan de Commissie. Alleen informatie die inzicht geeft in welke schade eerder is gemeld op dat adres, ook door bijvoorbeeld vorige eigenaren. Het gaat om documenten als inspectierapporten, calculaties, voucherinformatie en eventuele informatie of de schade door een aannemer is hersteld. In de betreffende documenten staan foto’s van de woning, eventueel ook de omgeving, eventueel aanwezigen bij de opname, namen en  adressen. Ook staat er informatie in over betrokken schade-experts, inspecteurs en aannemers.

Inzage in dossiers

Bij het opstellen van het adviesrapport zal de deskundigen mogelijk verwijzen naar deze documenten en waar nodig de relevante informatie uit die documenten in zijn advies overnemen. De Commissie zal bij het besluit hetzelfde doen. De bij de Commissie beschikbare stukken worden dus niet standaard volledig meegezonden. Het is mogelijk stukken in te zien als het schademeldingen betreft die u zelf bij NAM heeft gedaan. U kunt geen inzage krijgen in de volledige stukken als u daar geen partij in bent geweest, maar ze bijvoorbeeld afkomstig zijn van of betrekking hebben op een vorige eigenaar. Dit laatste zal anders kunnen zijn als de Commissie op basis van een bepaald stuk heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een nieuwe schade en de aanvraag tot schadevergoeding daarom heeft afgewezen.

Meer informatie

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe de Commissie bij de vervulling van haar werkzaamheden met uw persoonsgegevens omgaat, op welke grond(en) zij uw persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten. Mogelijk heeft u meer vragen dan die hier beantwoord worden. Of misschien mist u informatie die hier wel nodig is. Neem gerust contact met ons op!