Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw aanvraag voor schadevergoeding of uw melding van een acuut onveilige situatie? Of over het contact dat u met ons heeft gehad? We horen dit graag van u.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. U kunt ons bellen op 0800 4444 111. Dit kan elke dag van 08.00 tot 20.00 uur. Of gebruik het klachtenformulier hieronder. Stuurt u liever een brief per post? Stuur uw brief dan naar:

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken, klachtencoördinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Hier vindt u de officiële tekst van onze Klachtenregeling.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen? Dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman. In bepaalde (spoed)gevallen kan de Nationale Ombudsman uw klacht direct in behandeling nemen, ook als u niet eerst bij de TCMG zelf een klacht heeft ingediend. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.

Klachtenformulier

Vul de vragen met een * altijd in.

* = verplicht invullen


Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg png gif docx xlsx.