Heeft u een klacht?

U kunt op verschillende manieren reageren op de procedure bij de TCMG. Het is mogelijk een zienwijze in te dienen, bezwaar te maken en een klacht in te dienen. Het verschil is als volgt: een zienswijze is bedoeld om een reactie te geven op de keuze voor de deskundige of de inhoud van een adviesrapport. U maakt bezwaar als u het niet eens bent met het besluit over schadevergoeding. U dient een klacht in als u vindt dat u niet goed bent behandeld door de TCMG in het contact met u.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. U kunt ons bellen op 0800 4444 111. Dit kan elke doordeweekse dag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur. Of gebruik het klachtenformulier hieronder. Stuurt u liever een brief per post? Stuur uw brief dan naar:

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken, klachtencoördinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Hier vindt u de officiële tekst van onze Klachtenregeling.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen uw klacht behandelt? Dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman. In bepaalde (spoed)gevallen kan de Nationale Ombudsman uw klacht direct in behandeling nemen, ook als u niet eerst bij de TCMG zelf een klacht heeft ingediend. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.

Klachtenformulier

* = verplicht invullen


Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg png gif docx xlsx.