Documenten

Hier vindt u documenten over en van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Van de minister van Economische Zaken en Klimaat:

Besluit mijnbouwschade Groningen en Protocol Mijnbouwschade, 31 januari 2018

Kamerbrief over nieuw Schadeprotocol Groningen, 31 januari 2018

Van de minister van Rechtsbescherming:

Besluit benoeming van de voorzitters en overige leden van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, 9 maart 2018

Van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG):

Voorlopige werkwijze van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, 17 april 2018

Werkwijze van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, 10 juni 2019

De vier pijlers uit het Besluit en het protocol, 21 juni 2018

Toetsingskader voor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van deskundigen, 29 augustus 2018

Model 'Disclosure statement' onafhankelijke deskundige, 9 september 2018

Panel van deskundigen: advies over de toepassing van het bewijsvermoeden, 22 januari 2019

Samenvatting van het advies van het panel van deskundigen over de toepassing van het bewijsvermoeden, 22 januari 2019

Factsheet over de Stuwmeerregeling, de aannemersvariant en de andere versnellingsmaatregelen, 13 juni 2019

Voorbeeld-convenant van de TCMG met een woningcorporatie

Privacyverklaring

Klachtenregeling

Aanbestedingsdocument voor de inzet van schadedeskundigen

Bijlagen bij het aanbestedingsdocument voor schadedeskundigen

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie bij het aanbestedingsdocument voor schadedeskundigen

Welke mijnbouwschade vergoedt de TCMG?

Van de deelcommissie bezwaar van de TCMG en de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen:

Reglement deelcommissie bezwaar en bezwaaradviescommissie, 7 januari 2019

Overige documenten:

Voorbeeld van een akte van cessie