Samenstelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

De voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen is de heer prof.mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels. Zijn plaatsvervanger is de heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann.

De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen bestaat uit twee deelcommissies:

De deelcommissie mijnbouwschade besluit over aanvragen tot schadevergoeding en eventuele overlastvergoedingen.

De heer prof. mr. B.P.M. van Ravels (voorzitter)

De heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (plaatsvervangend voorzitter)

De heer mr. M.Tj. Bouwes

Mevrouw mr. G.M. van den Broek

De heer ing. J.C. de Pagter

De deelcommissie bezwaar besluit over bezwaren die worden ingediend tegen de besluiten van de deelcommissie mijnbouwschade.

De heer mr. W. van de Wetering (voorzitter)

Mevrouw mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen (plaatsvervangend voorzitter)

De heer ing. J. van Dijk

De deelcommissie bezwaar wordt bijgestaan door de commissie advisering bezwaarschriften, die advies geeft over de ingediende bezwaren.

De heer mr. T.G. Drupsteen (voorzitter)

De heer mr. H.F.M. Hofhuis (plaatsvervangend voorzitter)

De heer ir. M.A.M. Beljaars

De heer mr. R.C. Verschuur